Har du åbnet dit hjem for flygtninge fra Ukraine?

 

I GF har vi valgt at udvide din indbo- og ansvarsforsikring, så den også dækker flygtninge fra Ukraine, som midlertidigt flytter ind under dit tag eller i dit sommerhus eller lignende - som er ejet af dig.

Udvidelsen betyder, at de flygtninge fra Ukraine, der bor hos dig, automatisk er dækket på lige vilkår med resten af husstanden – uden at det koster dig ekstra.

Udvidelsen gælder indtil videre resten af 2023, til 31.12.2023.

Ring til Ukraine-linjen

På vores hotline kan du få svar på dine spørgsmål om forsikring, inden du åbner døren for flygtninge fra Ukraine.

Ring til os på

72 24 48 00

Vores hotline er åben mandag til fredag fra 09.00 til 16.00.

Flygtninge fra Ukraine, der tager ophold hos et medlem i Danmark med en indboforsikring i GF Forsikring.

Udvidelsen dækker i Danmark.

Flygtningene fra Ukraine er sikret på vores medlems indbo- og ansvarsforsikring på de samme vilkår, som gælder for medlemmet selv.

De ukrainske flygtninges private indbogenstande som flygtningene fra Ukraine har medbragt til Danmark eller erhverver, mens de bor hos vores medlem, er dækket efter de vilkår, der gælder for vores medlem.

Nej – dine dækninger vil ikke blive forringet, fordi du huser flygtninge fra Ukraine.

Hvis du gerne vil vide, hvordan dine egne ting er dækket, så kontakt os for rådgivning på 72 24 48 00.

Foreløbig gælder dækningen i 2023, til 31.12.2023.

Ordningen er en måde at vise samfundsansvar på for GF Forsikring, og den vil ikke påvirke overskudsdelingen.

Vi dækker ekstraordinært flygtninge fra Ukraine i en tidsbegrænset periode, og lægger os op ad den særlov Folketinget vedtog 16. marts 2022.

Ja! 
Vær opmærksom på, at de ikke kan oprette sig som brugere, da de ikke har cpr-nummer eller NemID. I stedet skal de være klar til at:

  1. fremvise et officielt dokument med fulde navn, fødselsdato og billede, som Eyr-lægen registrerer i journalsystemet med den midlertidige danske adresse
  2. tillade, at Eyr-lægen registrerer i journalen, at patienten fra Ukraine giver samtykke til at modtage vejledning og medicinsk behandling (fordi han/hun ikke er oprettet som bruger, og dermed ikke har afgivet dette samtykke i app’en, som de danske brugere)
  3. vise dokumentation for en pårørende med samme efternavn, hvis det er et barn, der er patienten
Eyr-lægerne kan hjælpe patienterne fra Ukraine inden for samme områder som de danske. Vi udskriver recepter til dem som ”borger uden cpr-nummer”, hvorefter de kan hente deres medicin på apoteket ved at vise dokumentation med fulde navn, fødselsdato og billede.
 

Medlemmer, der huser flygtninge fra Ukraine eller som arbejder som frivillige, kan finde information på Udenrigsministeriets den nye hjemmeside www.kriseinformation.dk. Her er information på både dansk, engelsk og ukrainsk. 
Senest revideret 22. marts 2023