Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!
  Vores organisation

  Sådan er GF Forsikring organiseret

  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der er bygget op omkring selvstændige, lokale afdelinger, forsikringsklubber, der er medejere af selskabet. Det gør GF Forsikring til noget ganske særligt i forsikringsbranchen.

  Forsikringsklubberne er det fundament, som GF Forsikring hviler på. De tilbyder selskabets produkter og varetager medlemmernes interesser over for selskabet. Det er en forening og vi ejer den sammen. De enkelte forsikringsklubber har aktier i forhold til antallet af medlemmer.  Og det er forsikringsklubberne, der har den daglige kontakt til dig som kunde, både når forsikringerne tegnes, og når du løbende serviceres. 

   

  Ejerstruktur

  GF Forsikring er det fælles forsikringsselskab for de selvstændige forsikringsklubber. I 2016 forenklede vi vores ejerstruktur, som betød, at GF Forsikring fusionerede med moderselskabet GF Medlemsselskabet. Med den nye ejerstruktur bliver forsikringsklubberne direkte ejere af GF Forsikring sammen med GF Fonden. GF Fonden er stiftet af forsikringsklubberne og har til formål at sikre, at selskabet forbliver et selvstændigt dansk forsikringsselskab og at godkende tilførsel af ekstern kapital, hvis der mod forventning skulle blive behov for dette. 

  Ejerstruktur (2)

  Medlemsordning

  GF Forsikrings medlemsordning

  Når din bil bliver forsikret i GF, bliver du medlem af en lokal afdeling, en forsikringsklub. Dermed får du medindflydelse på udviklingen af dit eget forsikringsselskab. 

  Find din lokale forsikringsklub her.

  GF Forsikring fungerer som et fællesskab. Når du forsikrer dig hos os, får du adgang til dette fællesskab. Men i stedet for et stort fællesskab i et hovedkontor, giver medlemskabets i GF dig et lokalt omdrejningspunkt, et lokalt gruppefællesskab. Hele 40 steder i Danmark har vi lokale afdelinger, der servicerer dig, og hvor du kan være med til at bestemme. For har du en bilforsikring, kan du gøre din indflydelse gældende i din lokale forsikringsklub. Og det er også lokalt, at vi deler overskuddet på bilforsikringerne. 

  Inspirationen er hentet i andelstanken. Det har altid været hensigten, at vi skule drives som et andelsselskab, men aktieselskabet var den form, der var mest hensigtsmæssig i forhold til de krav, der er til forsikringsbranchen. Det er et spørgsmål om at være til stede lokalt, hvor du er, og hvor du samtidig kan være en del af noget større.

  Når du får en bilforsikring i GF, får du samtidig et medlemskab af den lokale forsikringsklub, der køber andele, eller aktier, i GF Forsikring a/s. Og således får din lokale afdeling medindflydelse på GF Forsikrings udvikling og drift.

  Udover kort vej til den personlige kontakt, og muligheden for medindflydelse, så tilbyder mange af forsikringsklubberne også en lang række gode medlemstilbud som f.eks. autohjælp, lånebiler og medlemspriser på udstyr til bil og hjem.

  Du betaler et mindre medlemskontingent til din forsikringsklub. Størrelsen af dette kontingent varierer fra sted til sted. Men alle lokale afdelinger benytter kontingentet til at dække administrationsomkostninger, til at hjælpe dig og til at sikre en høj service for din gruppe.

  Overskuddet på bilforsikringer bliver fordelt i den enkelte afdeling. Overskuddets størrelse afhænger af, hvor mange og hvor dyre skader, du og gruppens øvrige medlemmer har haft. Du får således del i overskuddet, selv om du måtte have haft et uheldigt år.

  Så får du stadig andel i overskuddet hos GF Forsikring. Så deler vi overskuddet ud på samtlige forsikringstagere i landet og sikrer alle en lavere pris på forsikringen. Kun overskuddet på bilforsikringen bliver fordelt lokalt.

  Bestyrelse

  GF Forsikrings bestyrelse

  Bestyrelse
  Formand, Formand for GF Sønderjylland, Formand for Holm Hansen Aabenraa
  Carsten Egevang Nielsen
  Næstformand, Formand for GF Sydsjælland
  Medarbejderrepræsentant
  Jette K. Christensen
  Medarbejderrepræsentant
  Michael Holm
  Uafhængigt medlem
  Jens-Peter Riis Jensen
  Formand for GF TrekantOmrådet
  Morten Jensen
  Formand for GF Lolland-Falster og Møn
  Stig Lindenstrøm
  Formand for GF Viborg
  Knud Nielsen
  Formand for GF Fyn
  Michael Nørrung
  Medarbejderrepræsentant
  Kim Hans Pedersen
  Formand for GF Hovedstaden
  Henrik Sangild
  Medarbejderrepræsentant
  Direktion, ledelse og chefaktuar

  Direktion, ledelse og chefaktuar

  GF Forsikrings direktion består af:
  Jan Parner
  Adm. direktør
  Bjarne Toftlund
  Direktør
  Afdelingsdirektører:
  Keld Vishart Gryholm
  HR-direktør
  Per Haulund
  Skade- og policedirektør
  Mark Palmberg
  Økonomidirektør
  Pernille Vestergaard Roslev
  Marketing- og kommunikationsdirektør
  Henrik Tølbøl
  Direktør for Pris, Analyse og Produkt
  Ikke besat
  Salgsdirektør
  Revisionsudvalg

  Revisionsudvalg

  Revisionsudvalg

  I overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har GF Forsikrings bestyrelse nedsat et revisionsudvalg med følgende medlemmer: 

  • Michael Holm (formand og uafhængigt medlem) 
  • Gunnar Hansen 
  • Carsten Egevang Nielsen 
  • Morten Jensen

  Revisionsudvalget har ét uafhængigt medlem 
  Ifølge bekendtgørelsen skal mindst ét medlem af revisionsudvalget være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Dette medlem er cand. jur. Michael Holm. Han var i 35 år ansat i Finanstilsynet, heraf de sidste 16 år som chef for tilsynet med skadesforsikring og genforsikring, hvor det primære fokus bl.a. har været rettet mod forretningsmodeller, risikostyring, governance og kapitalbehov. Michael Holm har desuden fra 2014-2018 været medlem af Public Interest Oversight Board (PIOB), som godkender internationale revisionsstandarder, før de kan træde i kraft. 

  Michael Holm er vurderet kvalificeret ud fra den tidligere gældende Revisionsudvalgsbekendtgørelsen – nu revisorlovens § 31, og kan således foretage en selvstændig vurdering af, om GF Forsikrings regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring samt lovpligtige revision tilrettelægges og gennemføres på en hensigtsmæssig måde i forhold til GF Forsikrings størrelse og kompleksitet.