Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!
  Vores organisation

  Sådan er GF Forsikring organiseret

  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der er bygget op omkring selvstændige, lokale afdelinger, forsikringsklubber, der er medejere af selskabet. Det gør GF Forsikring til noget ganske særligt i forsikringsbranchen.

  Sådan er GF Forsikring organiseret

  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der er bygget op omkring selvstændige, lokale afdelinger, forsikringsklubber, der er medejere af selskabet. Det gør GF Forsikring til noget ganske særligt i forsikringsbranchen.

  Forsikringsklubberne er det fundament, som GF Forsikring hviler på. De tilbyder selskabets produkter og varetager medlemmernes interesser over for selskabet. Det er en forening og vi ejer den sammen. De enkelte forsikringsklubber har aktier i forhold til antallet af medlemmer.  Og det er forsikringsklubberne, der har den daglige kontakt til dig som medlem, både når forsikringerne tegnes, og når du løbende serviceres.

  Ejerstruktur

  GF Forsikring er ejet af mere end 350.000 medlemmer via selvstændige forsikringsklubber, der er erhvervsdrivende foreninger og aktionærer i selskabet. Når man tegner en forsikring hos os, bliver man automatisk medlem af en forsikringsklub, hvor man har mulighed for at få indflydelse. Hver forsikringsklub er en erhvervsdrivende forening, som har aktier i GF Forsikring a/s.

  Hovedparten af medlemmerne tilhører de regionale forsikringsklubber, der er åbne for alle inden for de forskellige lokalområder. De resterende medlemmer er tilknyttet fagklubberne, der henvender sig til ansatte inden for bestemte fagområder på tværs af landet. Via klubstrukturen sikrer vi, at ejerskabet fortsat er lokalt forankret og tæt på det enkelte medlem. Som medlem har man samtidig stemmeret til klubbens generalforsamling og kan vælges til klubbestyrelsen. Og blandt klubbestyrelsesmedlemmerne over hele landet vælges der repræsentanter til bestyrelsen i GF Forsikring a/s.

  Ejerprincipper

  Ejerne sætter ramme og retning for bestyrelsen og direktionen via ejerstrategien. Ejerne beslutter ejerstruktur og forretningsmodel. Ejerne skal sikre rekruttering og udvikling af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i forsikringsklubberne og i GF Forsikring a/s. Ejerne udøver deres indflydelse via generalforsamlingen.

  GF Fonden

  GF Fonden er en erhvervsdrivende fond, som er stiftet af forsikringsklubberne med det formål at sikre det medlemsejede GF Forsikrings fortsatte selvstændighed. GF Fondens bestyrelse består af 8 medlemmer. 6 medlemmer udpeget af forsikringsklubberne og 2 medlemmer udpeget af Advokatrådet.

   

   

  Medlemsordning

  Du bliver medlem 

  Når du bliver forsikret i GF, bliver du medlem af en forsikringsklub. Dermed får du medindflydelse på udviklingen af dit eget forsikringsselskab. 

  Find din lokale forsikringsklub her.

  Se mere om medlemskabet her. 

  Bestyrelse

  GF Forsikrings bestyrelse

  Bestyrelse
  Torben B. Pedersen
  Bestyrelsesformand for GF Forsikring, Formand for GF Sydvest
  Mattias Andersen
  Næstformand for GF Forsikring
  Christian Hermansen
  Formand for GF Horsens, Silkeborg og Skanderborg
  Susanne Hertzum
  Medarbejderrepræsentant
  Lykke Outzen Mørk
  Formand for GF Østsjælland
  Christian Bigandt Nielsen
  Formand for GF Vestsjælland
  Claus Nielsen
  Medarbejderrepræsentant
  Michael Nørrung
  Medarbejderrepræsentant
  Helle Okholm
  Uafhængigt medlem
  Henrik Sangild
  Medarbejderrepræsentant
  Mette Vinther Skriver
  Formand for GF Aarhus
  Christian Juul Thaarup
  Formand for GF Nord
  Direktion, ledelse og chefaktuar

  Direktion og ledelse

  Direktion
  Mark Palmberg - adm. direktør, CEO
  Martin Høj - kommerciel direktør, CCO
  Vicedirektører
  Sune S. Mikkelsen - vicedirektør, COO, Forretningsdrift
  Økonomi & Investering, Skadehjælp, Strategi & Portefølje
  Marianne Simonsen - Vicedirektør, CoS, Stab
  Bestyrelses- & Direktionssekretariat, Compliance, Cybersikkerhed, Koncernjura og Risikostyring
  Steen Salling - vicedirektør, CDO, Digitalisering, Data & Forretningsudvikling
  Digital Transformation, It Systems & Services, It Leverancer, Data & Analytics og Digitalisering, Forretningsudvikling & Medlemsoplevelse
  Maiken Luvin - vicedirektør, CPSO, GF Privat
  Kvalitet & Forsikringssupport, Forretningssupport, Salgssupport og Produktudvikling
  Brian Breer Clausen - vicedirektør, CPSO, GF Erhverv
  Kvalitet & Forsikringssupport. Produktudvikling, Partnerskaber & Marketing
  Revisionsudvalg

  Revisionsudvalg

  I henhold til Revisorlovens paragraf 31 har bestyrelsen i GF Forsikring a/s nedsat et revisionsudvalg med følgende medlemmer:

  ✓ Helle Okholm (formand)

  ✓ Torben B. Pedersen

  ✓ Mattias Andersen

  ✓ Christian Juul Thaarup