Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!
  Vores organisation

  Sådan er GF Forsikring organiseret

  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der er bygget op omkring selvstændige, lokale afdelinger, forsikringsklubber, der er medejere af selskabet. Det gør GF Forsikring til noget ganske særligt i forsikringsbranchen.

  Forsikringsklubberne er det fundament, som GF Forsikring hviler på. De tilbyder selskabets produkter og varetager medlemmernes interesser over for selskabet. Det er en forening og vi ejer den sammen. De enkelte forsikringsklubber har aktier i forhold til antallet af medlemmer.  Og det er forsikringsklubberne, der har den daglige kontakt til dig som medlem, både når forsikringerne tegnes, og når du løbende serviceres. 

   

  Ejerstruktur

  GF Forsikring er det fælles forsikringsselskab for de selvstændige forsikringsklubber. I 2016 forenklede vi vores ejerstruktur, som betød, at GF Forsikring fusionerede med moderselskabet GF Medlemsselskabet. Med den nye ejerstruktur bliver forsikringsklubberne direkte ejere af GF Forsikring sammen med GF Fonden. GF Fonden er stiftet af forsikringsklubberne og har til formål at sikre, at selskabet forbliver et selvstændigt dansk forsikringsselskab og at godkende tilførsel af ekstern kapital, hvis der mod forventning skulle blive behov for dette. 

   Ejerstruktur_800x1200_til_website

  Medlemsordning

  Du bliver medlem

  Når du bliver forsikret i GF, bliver du medlem af en forsikringsklub. Dermed får du medindflydelse på udviklingen af dit eget forsikringsselskab. 

  Find din lokale forsikringsklub her.

  Se mere om medlemskabet her. 

  Bestyrelse

  GF Forsikrings bestyrelse

  Bestyrelse:
  Jens-Peter Riis Jensen
  Bestyrelsesformand, Formand for GF TrekantOmrådet
  Lykke Outzen
  Formand for GF Østsjælland
  Carsten Egevang Nielsen
  Næstformand, Formand for GF Sydsjælland
  Mette Vinther Skriver
  Formand for GF Aarhus
  Jette K. Christensen
  Medarbejderrepræsentant
  Michael Holm
  Uafhængigt medlem
  Claus Nielsen
  Medarbejderrepræsentant
  Knud Nielsen
  Bestyrelsesmedlem hos GF Fyn
  Michael Nørrung
  Medarbejderrepræsentant
  Torben B. Pedersen
  Bestyrelsesmedlem hos GF Sydvest
  Henrik Sangild
  Medarbejderrepræsentant
  Christian Juul Thaarup
  Bestyrelsesmedlem hos GF Nord
  Direktion, ledelse og chefaktuar

  Direktion og ledelse

  Direktion:
  Jan Parner
  Adm. direktør
  Afdelingsdirektører:
  Keld Vishart Gryholm
  Stabsdirektør
  Per Haulund
  Skade- og policedirektør
  Mark Palmberg
  Økonomidirektør
  Pernille Vestergaard Roslev
  Marketing- og kommunikationsdirektør
  Schani Thomsen
  Salgsdirektør
  Henrik Tølbøl
  Direktør for Pris, Analyse og Produkt
  Medlemsdirektør:
  Bjarne Toftlund
  Medlemsdirektør
  Revisionsudvalg

  Revisionsudvalg

  Revisionsudvalg

  I overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har GF Forsikrings bestyrelse nedsat et revisionsudvalg med følgende medlemmer: 

  • Michael Holm (formand og uafhængigt medlem) 
  • Gunnar Hansen 
  • Carsten Egevang Nielsen 
  • Morten Jensen

  Revisionsudvalget har ét uafhængigt medlem 
  Ifølge bekendtgørelsen skal mindst ét medlem af revisionsudvalget være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Dette medlem er cand. jur. Michael Holm. Han var i 35 år ansat i Finanstilsynet, heraf de sidste 16 år som chef for tilsynet med skadesforsikring og genforsikring, hvor det primære fokus bl.a. har været rettet mod forretningsmodeller, risikostyring, governance og kapitalbehov. Michael Holm har desuden fra 2014-2018 været medlem af Public Interest Oversight Board (PIOB), som godkender internationale revisionsstandarder, før de kan træde i kraft. 

  Michael Holm er vurderet kvalificeret ud fra den tidligere gældende Revisionsudvalgsbekendtgørelsen – nu revisorlovens § 31, og kan således foretage en selvstændig vurdering af, om GF Forsikrings regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring samt lovpligtige revision tilrettelægges og gennemføres på en hensigtsmæssig måde i forhold til GF Forsikrings størrelse og kompleksitet.