GF er ejet af medlemmerne

Det gør faktisk en forskel for dig

Få medlemskabet forklaret på 2 minutter:
Du er medlem af den forsikringsklub, hvor du har købt dine forsikringer i GF. Navnet på din forsikringsklub fremgår af det brev, du har fået fra os om medlemskabet. Du kan også finde oplysninger om din klub på Mit GF.

Hvis du – ud over dine almindelige private forsikringer – har en veteranbil/MC eller klassisk bil/MC gennem forsikringsklubben GF Veteran, er du også medlem af denne klub.
Det er gennem din forsikringsklub, du er med til at eje dit forsikringsselskab.  Forsikringsklubberne er selvstændige foreninger, der – sammen med GF Fonden – ejer GF Forsikring a/s. Klubbens ejerandel afhænger af antallet af medlemmer. 

Som medlemsejet selskab skal vi ikke tjene penge til aktionærer. Det er derfor, vi deler overskuddet med dig som medlem. Hvert år vil vi fortsat dele overskuddet, som automatisk bliver trukket fra prisen på dine forsikringer.
GF Forsikring a/s er et 100 % danskejet forsikringsselskab, og sammen med vores mere end 300.000 medlemmer arbejder vi hver dag for at skabe overskud til hinanden.
Som medlem af en forsikringsklub i GF får du:

Gode forsikringer med overskudsdeling
Nærværende hjælp, når skaden sker 
Personlig og lokal rådgivning 
Medlemskab med fælles fordele. 

Alle medlemmer, der har en eller flere private forsikringer hos os, får fra 1. januar 2021 tre ekstra fordele:

Digital chikane: GF giver dig tryghed på internettet og hjælper med at få fjernet fx falske profiler. 
Identitetstyveri: GF hjælper dig, hvis du får stjålet og misbrugt din identitet.
Psykisk krise: GF giver dig op til 10 timers psykologhjælp efter en alvorlig ulykke. 

De ekstra medlemsfordele fra 1. januar 2021 vil fremgå af Mit GF. Har du en indboforsikring i GF, har du allerede i dag adgang til hjælp ved identitetstyveri (id-sikring). Id-sikring skifter navn til identitetstyveri og vil fremover være knyttet til medlemskabet.

De ekstra fordele gælder ikke for erhvervsmedlemmer.

Som medlem får du adgang til en række fordele for dig, din familie, din bolig og din bil. Vi udvider løbende medlemsfordelene i dialog med medlemmerne.

Du kan altid finde et aktuelt overblik på Mit GF.
Der sker ingen ændringer i dine forsikringsdækninger og overskudsdeling.

Dine forsikringer fortsætter uændret med de samme dækninger og priser som hidtil.

Hvert år vil vi fortsat dele overskuddet, som automatisk bliver trukket fra prisen på dine forsikringer. Overskudsdelingen på bilforsikringen vil fortsat blive opgjort blandt medlemmerne i klubben, mens overskudsdelingen på alle andre forsikringer fortsat opgøres på landsplan.
Nej, som kunde er du helt automatisk medlem. Alle privatkunder over 18 år og alle erhvervskunder er medlemmer fra 1. januar 2021. Har du en bilforsikring i GF Forsikring, var du medlem i forvejen. 

Du er dog ikke medlem, hvis du udelukkende har en betalingsfri forsikring hos os.
Du bliver automatisk medlem, når du fylder 18 år, hvorefter du har stemmeret til klubbens generalforsamling. Er du under 18 år og har din egen forsikring, fx en knallertforsikring, er du omfattet af medlemsfordelene, men skal ikke betale for medlemskabet. 
Det kræver ikke noget af dig at være medlem.

Som medlem får du automatisk adgang til alle medlemsfordele på lige fod med alle andre medlemmer.

Du har samtidig stemmeret ved klubbens generalforsamling, Det er selvfølgelig helt frivilligt, om du vil gøre brug af denne mulighed for indflydelse.
Dit medlemskab koster et mindre beløb, som er med til at dække din forsikringsklubs løbende administrationsomkostninger.

Beløbet fastsættes af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Vi har oplyst den månedlige pris for dit medlemskab i 2021 i det brev, vi har sendt til dig om medlemskabet.

Medlemskabet opkræves sammen med én af dine forsikringer: Bil-, indbo-, ulykkes- eller husforsikring. 

Har du ikke en af disse forsikringer hos os, koster medlemskabet ikke noget.
For at stille alle medlemmer lige har vi fra 30. april 2020 afskaffet medlemsindskuddet, som var et engangsbeløb på 100 kroner, man betalte, når man købte en bilforsikring i GF.

Medlemsindskuddet har kun været gældende for bilforsikringen.

Har du købt din bilforsikring efter 30. april 2020, har du ikke betalt medlemsindskud. Har du købt din bilforsikring før 30. april 2020, får du automatisk dit tidligere indbetalte beløb modregnet, når du skal betale din bilforsikring i 2021.

Er din nuværende bilforsikring ikke i kraft 1. januar 2021, skal du selv anmode om at få indskuddet tilbagebetalt via din forsikringsklub.
Næste gang dine forsikringer fornys i 2021, vil det fremgå af dine forsikringsbetingelser, at medlemskab af en forsikringsklub er en forudsætning for at have forsikringer i GF. 

Forudsætningen for medlemskabet finder du beskrevet i forsikringsbetingelserne.

Af dine opdaterede forsikringsbetingelser fremgår følgende om medlemskabet:

Medlemskab
For at købe og opretholde en forsikring i GF Forsikring kræves medlemskab af en forsikringsklub. Endvidere kræves det, at forpligtelserne over for klubben er overholdt. Læs mere om medlemskabet på gfforsikring.dk/medlem. Hvis forsikringstagers medlemskab af forsikringsklubben ophører, kan GF Forsikring opsige forsikringen. 

Medlemskabet er fremover en forudsætning for at have forsikringer og få overskudsdeling i GF.

Ønsker du ikke at være medlem, skal du give os besked, inden medlemskabet træder i kraft, så vi kan annullere dine forsikringer.

Har du en lovpligtig ansvarsforsikring, kan den ikke annulleres, før vi har bekræftelse på, at du har købt en forsikring i andet forsikringsselskab.

På husforsikringen er vi desuden forpligtet til at opretholde din branddækningen, indtil vi har fået besked fra dit nye selskab om, at du har dækning der.
Som medlem i GF får du del i overskuddet. På gfforsikring.dk/overskud kan du læse mere om overskudsdelingen og få svar på typiske spørgsmål.

Vilkår for medlemskab

 

GF Forsikring er medlemsejet, er det er derfor en forudsætning for at være forsikret hos os, at du er medlem. Dit medlemskab er knyttet til en af GF’s forsikringsklubber, som er selvstændige foreninger. Gennem din forsikringsklub er du med til at eje GF Forsikring a/s.


Din mening tæller, og som medlem indkaldes du hvert år til klubbens generalforsamling, hvor du har stemmeret og mulighed for indflydelse. Som medlem får du desuden overskudsdeling på alle dine forsikringer og adgang til en række medlemsfordele.

 

Se de fuldstændige vilkår for dit medlemskab

Ekstra fordele for dig som medlem

I 2021 fik alle vores medlemmer tre nye fordele

De ekstra fordele gælder ikke for erhvervsmedlemmer. Er du erhvervsmedlem?
Læs mere på www.gfforsikring.dk/erhvervsmedlem

Falske-profiler_hvid Digital chikane

GF giver dig tryghed på internettet og hjælper med at få fjernet fx falske profiler. Digital chikane er en ekstra hjælp til dig, der har en eller flere private forsikringer i GF.

Læs mere om digital chikane

Identitetstyveri_hvid Identitetstyveri

GF hjælper dig, hvis du får stjålet og misbrugt din identitet. Identitetstyveri er en ekstra hjælp til dig, der har en eller flere private forsikringer i GF.

Læs mere om identitetstyveri

Psykologisk-krisehjælp_hvid Psykisk krise

GF giver dig op til 10 timers psykologhjælp, hvis du oplever en akut psykisk krise. Psykisk krise er en ekstra hjælp til dig, der har en eller flere private forsikringer i GF.

Læs mere om psykisk krise

 

Medlemsfordele

Læs mere om dine tre ekstra medlemsfordele

Fra 1. januar 2021 hjælper GF med:

 • Digital chikane
 • Identitetstyveri
 • Psykisk krise
 • Ramt af digital chikane? GF hjælper.

  At være aktiv på internettet og sociale medier er en naturlig del af hverdagen for de fleste af os. Her finder og deler vi information og historier om stort og småt, og som regel føler vi os trygge ved det. Men nogle gange kan du få brug for hjælp.

  Digital chikane – sådan får du hjælp
  Som medlem i GF Forsikring får du bl.a. hjælp med at få fjernet personligt, uønsket og krænkende indhold fra internettet, som er offentliggjort uden dit samtykke. Det kan fx være billeder, videoer eller hacking af dine konti. Du får desuden hjælp med at lukke falske profiler, som er oprettet i dit navn.

  Gode råd og vejledning til forebyggelse
  Via vores 24 timers hotline får du også gode råd om, hvordan du eller dine børn færdes på nettet. Du får hjælp til håndtering af digital mobning, tips til sikkerhedsindstillinger og meget mere. Ring 70 21 80 81.

  Medlemsfordelen digital chikane gælder for alle medlemmer fra 1. januar 2021, uanset hvilke private forsikringer du har hos os.
 • Ramt af identitetstyveri? GF hjælper.

  Vi tager det ofte for givet, at vi kan handle og afgive oplysninger sikkert og trygt på nettet. Men desværre kommer flere af os på et eller andet tidspunkt ud for et identitetstyveri – en situation, hvor en anden i dit navn, uden dit samtykke, fx bestiller varer eller optager lån.

  Hvis dette skulle ske for dig, så er der hjælp at hente hos GF.  

  Identitetstyveri – sådan får du hjælp
  Som medlem i GF Forsikring får du hjælp, hvis du bliver ramt at identitetstyveri. Vi hjælper med at begrænse konsekvenserne af et identitetstyveri. Vi hjælper med at afvise uretmæssige pengekrav, og vi hjælper dig frem for alt med at få genetableret din identitet, så identitetstyven sættes ud af spillet. 

  Gode råd og vejledning til forebyggelse

  Via vores 24 timers hotline får du desuden gode råd om, hvordan du forebygger og opdager identitetstyveri. Så du behøver altså ikke have været udsat for identitetstyveri på nettet for at gøre brug at vores hjælp. Ring 70 21 80 81.

  Medlemsfordelen identitetstyveri gælder for alle medlemmer fra 1. januar 2021, uanset hvilke private forsikringer du har hos os.
 • Ramt af psykisk krise? GF hjælper.

  Livet byder på både medgang og modgang, og vi kan alle gennem livet komme ud for begivenheder, hvor vi oplever at stå i en akut psykisk krise. Ud over støtte fra familie og venner kan du have brug for professionel hjælp efter fx en alvorlig ulykke.

  Psykisk krise – her kan du få hjælp
  Som medlem i GF Forsikring får du op til 10 behandlinger hos en psykolog i Danmark, hvis du  kommer ud for en akut psykisk krise efter en alvorlig ulykke, brand/eksplosion, livstruende sygdom eller dødsfald i din husstand, eller hvis du har været udsat for fx et overfald eller røveri.

  Sådan foregår det i praksis
  Har du brug for hjælp i forbindelse med en psykisk krise, kan du kontakte os på telefon 70 21 70 88. Vores døgnvagt sidder klar alle dage året rundt, og er du berettiget til hjælp, sætter vi dig hurtigt i forbindelse med en af vores uddannede psykologer i nærheden af, hvor du bor.

  Medlemsfordelen psykisk krise gælder for alle medlemmer fra 1. januar 2021, uanset hvilke private forsikringer du har hos os.

Sådan giver vi overskud til hinanden

Sparegris

Gode forsikringer med overskudsdeling

Overskud til hinanden handler om gode forsikringer til fornuftige priser. 

Hos GF betaler du kun for de dækninger, som du ønsker og har behov for. Hvert år gør vi skaderne op, og vi deler overskuddet med dig som medlem. I GF Forsikring har vi nemlig ingen aktionærer, vi skal tjene penge til. 

 

 Hjerte

Nærværende hjælp, når skaden sker

Overskud til hinanden handler om være der, når har brug for din forsikring.

Det handler om at vise handlekraft og om hjælpe dig bedst muligt videre. Det handler om forebyggelse – både hjemme hos dig og i samfundet.  Og sammen med GF Fonden arbejder vi med at forebygge bl.a. trafikulykker.

 

Lokalt_Kontor

Personlig rådgivning

Overskud til hinanden handler om at være tæt på dig og dit lokalområde.

Du er fast tilknyttet en forsikringsklub, hvor du aldrig bare bliver et nummer i rækken. Vi er til for dig som medlem og sætter en ære i at give dig personlig service, uanset om det er i telefonen, online eller på dit GF-kontor.

Thumbs

Medlemskab med fælles fordele

Overskud til hinanden handler om ejerskab, indflydelse og ekstra fordele.

I GF Forsikring arbejder vi kun for dig. Vi er et stærkt fællesskab, hvor din mening tæller, og hvor du har mulighed for indflydelse. Som medlem får du ekstra fordele og hjælp til at passe på dig selv, din familie, din bolig og din bil.

 

Som medlem i GF

får du værdi for pengene


Se Forbrugerrådets anbefalinger