Anmeld skade på din privatansvars – eller husejeransvarsdækning

Det er nemt og hurtigt at registrere din skade online. Følg blot vejledningen mens du udfylder anmeldelsen.

Inden du anmelder din skade online

  • For at komme i gang skal du bruge dit NemID. Vi gør opmærksom på, at skaden på nuværende tidspunkt kun kan anmeldes af den person, som er registreret som forsikringstager på policen og ikke af ægtefælle/samlever
  • Du kan med fordel gøre følgende inden du anmelder din skade:
    I henhold til dansk lovgivning, skal en ansvarsskade anmeldes til skadelidtes egen forsikring før skaden kan anmeldes til en ansvarsforsikring. Skadelidte skal derfor henvende sig til egen forsikring. Har skadelidte ingen dækning på skadelidtes egen forsikring, skal du anmelde skaden til os for vurdering af eventuelt ansvar.
  • Kontaktoplysninger på skadelidte (navn, adresse, telefonnummer og CPR nummer), forsikringsforhold og skadelidtes krav. 

Anmeld skade online


Privatansvar

Husejeransvar

 


Spørgsmål

Har du spørgsmål til din skade, kan du kontakte os alle hverdage kl. 8.30 – 16.00 på telefon 72 24 45 60 eller du kan sende en mail til os på Privat2@gfforsikring.dk