GF Forsikrings bidrag, afgifter og gebyrer

  Alle, der har en forsikring, betaler også for en række lovbestemte afgifter og bidrag, som vi som forsikringsselskab opkræver på vegne af staten. Det gælder, uanset hvilket forsikringsselskab du har. Hertil kommer gebyrer, som er fastlagt af GF, og som har samme niveau som resten af forsikringsbranchen.

  Her på siden kan du læse mere om de forskellige afgifter, bidrag og gebyrer, du betaler til GF, hvornår på året, vi opkræver dem, hvad de indebærer, og hvad de koster - både for private medlemmer og erhvervsmedlemmer.

  Lovbestemte afgifter og bidrag for private medlemmer

  Lovbestemte bidrag for private medlemmer 

  Miljøbidrag 

  Beløb: 84 kroner om året pr. police  
  Opkræves: Ved hovedforfald 
  Gælder for følgende forsikringer: Ansvarsforsikringen for person- og varebiler 

  Bidraget hjælper med at betale den skrotpræmie bilejere modtager, når de sender deres gamle bil til skrot eller ophugning. Formålet med bidraget er at gøre det let og overskuelig for en bilejer at sende sin bil til skrot, så den ikke ender med at forurene naturen. 

  Bidrag til Garantifonden  

  Beløb: 40 kroner om året pr. police 
  Opkræves: Ved hovedforfald 
  Gælder for følgende forsikringer: Indbo og hus

  Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs

   

  Lovbestemte afgifter for private medlemmer 

  Naturskadeafgift 

  Beløb: 40 kroner om året pr. police  
  Opkræves: Ved første opkrævning i kalenderåret 
  Gælder for følgende forsikringer: Hus-, sommerhus-, og indboforsikring 

  Du betaler en årlig afgift til staten for forsikringer med branddækning af bygninger, sommerhuse og indbo. Afgiften går til en erstatningspulje, der betaler skader efter stormflod, stormfald, oversvømmelse og tørke. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der er belæg for at betale erstatning/tilskud.  

  Skadeforsikringsafgift 

  1,1 % af prisen på alle dine skadeforsikringer (fastsat af staten)  
  – undtaget motoransvarsforsikringer  
  Opkræves: Løbende 

  GF Forsikring opkræver skadeforsikringsafgift på vegne af og til staten i forbindelse med køb af nye forsikringer, ændringer og fornyelser (hovedforfald).  

  Statsafgifter/ansvarsafgifter 

  230 kroner om året på knallert- og EU-knallertforsikringen (fast statsafgift) 
  42,9 % af prisen på ansvarsforsikringen på bil og motorcykel 
  Opkræves: Løbende bortset fra afgift vedr. knallert og EU-knallertforsikringen, som er ved hovedforfald.
   
  GF Forsikring opkræver statsafgifter på motorkøretøjer (bil, motorcykel, EU-knallert og knallert) på vegne af og til staten. 
  Gebyrer for private medlemmer

  Gebyrer for private medlemmer, som GF opkræver

  ✓ Opkrævnings- og administrationsgebyr på 45 kr. hvis du betaler dine præmier via indbetalingskort. Gebyret dækker udgiften for at udstede og sende opkrævningen pr. post og håndtering af fejlindbetalinger og returforsendelser. Betaler du elektronisk via Betalingsservice, opkræver vi intet gebyr.

  ✓ Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. for at udstede og sende opkrævet selvrisiko ved indbetalingskort.

  ✓ I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger, vi har ved salg og etablering af dine forsikringer (se oversigt i PDF).

  ✓ Rykkergebyr - betaler du for sent, sender vi et rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. i administrationsomkostninger for hvert brev, vi sender til dig.

   

  Øvrige gebyrer for private medlemmer

  ✓ Mangler dit køretøj en lovpligtig motoransvarsforsikring, opkræver DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) et dagsgebyr. Læs mere om gebyret og prisen

  Lovbestemte afgifter og bidrag for erhvervsmedlemmer

  Lovbestemte bidrag for erhvervsmedlemmer 

  Miljøbidrag 

  Beløb: 84 kroner om året pr. police  
  Opkræves: Ved hovedforfald 
  Gælder for følgende forsikringer: Ansvarsforsikringen for person- og varebiler 

  Bidraget hjælper med at betale den skrotpræmie bilejere modtager, når de sender deres gamle bil til skrot eller ophugning. Formålet med bidraget er at gøre det let og overskuelig for en bilejer at sende sin bil til skrot, så den ikke ender med at forurene naturen. 

  Arbejdsmiljøbidrag 

  1,9 % af prisen på arbejdsskadeforsikringen 
  Opkræves: Løbende 
  Bidraget sendes til staten, hvor det bidrager til Arbejdsmiljørådets aktiviteter for et bedre arbejdsmiljø.


  Bidrag
   til Garantifonden

  Beløb: 30 kroner om året (pr. fuldtidsforsikrede)
  Opkræves: ved hovedforfald
  Gælder for følgende forsikringer: Arbejdsskadeforsikringer 

  Bidraget går til Garantifonden, som sikrer, at en arbejdsskade fortsat behandles, selv hvis forsikringsselskabet er gået konkurs.

  Beløb: 40 kroner om året. 
  Opkræves: ved hovedforfald 
  Gælder for følgende forsikringer: Erhvervsbygningsforsikring på bygning ejet af ejerforening

  Bidraget går til Garantifonden, som sikrer, at en skade fortsat behandles, selv hvis forsikringsselskabet er gået konkurs.

   

  Lovbestemte afgifter for erhvervsmedlemmer 

  Naturskadeafgift 

  Beløb: 40 kroner om året pr. police  
  Opkræves: Ved første opkrævning i kalenderåret 
  Gælder for følgende forsikringer: Erhvervsbygning- og løsøreforsikring

  Du betaler en årlig afgift til staten for forsikringer med branddækning af bygninger. Afgiften går til en erstatningspulje, der betaler skader efter stormflod, stormfald, tørke og oversvømmelse. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der er belæg for at betale erstatning/tilskud. 

  Skadeforsikringsafgift 

  1,1 % af prisen på alle dine skadeforsikringer (fastsat af staten)  
  – undtaget motoransvarsforsikringer  
  Opkræves: Løbende 

  GF Forsikring opkræver skadeforsikringsafgift på vegne af og til staten i forbindelse med køb af nye forsikringer, ændringer og fornyelser (hovedforfald). 

  Statsafgifter/ansvarsafgifter 

  230 kroner om året på knallert- og EU-knallertforsikringen (fast statsafgift) 
  42,9 % af prisen på ansvarsforsikringen på bil og motorcykel 
  Opkræves: Løbende
   
  GF Forsikring opkræver statsafgifter på motorkøretøjer (bil, motorcykel, EU-knallert og knallert) på vegne af og til staten. 
  Gebyrer for erhvervsmedlemmer

  Gebyrer for erhvervsmedlemmer, som GF opkræver

  ✓ Opkrævnings- og administrationsgebyr på 45 kr. hvis du betaler dine præmier via indbetalingskort. Gebyret dækker udgiften for at udstede og sende opkrævningen pr. post og håndtering af fejlindbetalinger og returforsendelser. Betaler du elektronisk via Betalingsservice, opkræver vi intet gebyr.

  ✓ Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. for at udstede og sende opkrævet selvrisiko ved indbetalingskort.

  ✓ Rykkergebyr - betaler du for sent, sender vi et rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. i administrationsomkostninger for hvert brev, vi sender til dig.

  Øvrige gebyrer for erhvervsmedlemmer

  ✓ Mangler dit køretøj en lovpligtig motoransvarsforsikring, opkræver DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) et dagsgebyr. Læs mere om gebyret og prisen.

  Ring til os

  + 45 70 13 80 80

  Vi sidder klar til at hjælpe dig!