Kontakt os

Hovedkontor:

GF Forsikring a/s

Jernbanevej 65

5210 Odense NV

Åbningstider

Telefon: 70 13 80 80

Telefax: 72 24 45 01

E-mail: gf@gfforsikring.dk


Mandag - fredag: kl. 8.30 - 16.00

Ring mig op

Har du spørgsmål, så udfyld nedenstående, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

Hvis du er ansat indenfor et fag eller firrma på listen, kan du vælge denne. Hvis ikke du vælger en firma/fagklub. Vil du blive kontaktet af vores regionale forsikringsklub udfra dit postnummer..

GF Forsikrings gebyrer og afgifter

Lovbestemte gebyrer, afgifter og bidrag til staten.  
Alle forsikringsselskaber skal jf. lovgivning opkræve en række gebyrer, afgifter og bidrag:
 
Afgift på skadeforsikringer
Du skal betale en årlig afgift på 1,1% af prisen på dine skadesforsikringer.
 
Afgiften hedder Skadesforsikringsafgift.
 
Skadesforsikringsafgiften bliver opkrævet på alle skadeforsikringer undtagen lovpligtig ansvarsforsikring for biler og andre køretøjer og forsikring for lystfartøjer, hvor der allerede opkræves statsafgift.
 
Disse afgifter er inkluderet i præmierne:
  • Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype. Statsafgiften opkræves hver gang ved fornyelse af forsikringen.
  • Skadesforsikringsafgift. Alle skadesforsikringer opkræves en afgift på 1,1% af prisen, dog undtaget alle lovpligtige motoransvarsforsikringer.
  • Miljøbidrag på 84 kr. ved skrotning af biler opkræves på bilforsikringer. Miljøbidrag opkræves årligt.
  • Bidrag til stormflod og stormfald på i alt 60 kr. for brandforsikringer og forsikringer med branddækning. Bidraget opkræves årligt. Bidraget til stormflod indgår i en pulje, som i tilfælde af stormflod giver erstatning. Bidraget til stormfald indgår i en pulje, som i tilfælde af stormfald giver mulighed for tilskud til genopbygning af privat fredskov. I begge tilfælde er det Stormrådet, der afgør, om der kan udbetales erstatning.
Øvrige gebyrer, som opkræves af os.
  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. ved indbetalingskort eller kontant betaling. Gebyret dækker udgiften for at udstede og sende præmieopkrævning via e-Boks og brev, håndtering af fejlindbetalinger samt håndtering af returforsendelser.
  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 10 kr. ved Betalingsservice/Nets. Gebyret dækker udgiften til håndtering af fejlindbetalinger samt honorar til Nets for deres håndtering af betalingen.
  • Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi et rykkerbrev om manglende betaling. Vi sender om nødvendigt i alt to rykkerbreve, og hver af disse pålægges et gebyr på 100 kr.
  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. for at udstede og sende opkrævet selvrisiko ved indbetalingskort eller ved kontant betaling.
  • I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer (se oversigt).
  • Forsikringer betales som udgangspunkt helårligt. Hvis du ønsker, at betale din forsikring halv-, kvartårligt eller månedsvist, kan dette ske mod et gebyr. Gebyret udgør en procentdel af den helårlige præmie og afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om.

Periode                     

Bilforsikring, hus-, indbo-,      
sommerhus-, ulykke- og kæledyrsforsikring

 
Øvrige forsikringer   
Halvårligt 1,66% i tillæg  1,66% i tillæg 
Kvartårligt     2,49% i tillæg  2,49% i tillæg 
Månedlig     3,04% i tillæg  Ikke muligt med månedlig betaling
                       

Derudover opkræver vi ikke yderligere gebyrer.