Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

  Mere end 265 mio. kroner til deling

  Sådan fungerer det
  I 2022 får alle medlemmer i GF Forsikring del i overskuddet. Se filmen, der på under et minut forklarer princippet i overskudsdelingen.
  Spørgsmål og svar

  Overskudsdeling er din sikkerhed for, at du ikke betaler for meget for dine forsikringer. Er der overskud, når årets skader og regnskab er gjort op, trækker vi din andel af overskuddet fra prisen på forsikringerne, når de skal fornys det efterfølgende år. Skulle der et enkelt år være underskud, mærker du ikke noget til det, og har du været uheldig i årets løb og haft en skade, så får du alligevel del i overskuddet.

  Når vi nærmer os årets afslutning, gør vi regnskabet op.

  Overskudsdelingen på bilforsikringen gøres op i hver enkelt forsikringsklub, mens overskudsdelingen på alle andre forsikringer gøres op på landsplan.

  Du kan læse mere om vilkår for overskudsdeling nederst på siden.

  I 2021 har medlemmerne været forskånet for de store vejrskader. Samtidig har Danmark en stor del af året været underlagt coronarestriktioner, som har betydet færre biler på vejene, færre rejser til udlandet – og vi har generelt opholdt os mere i hjemmet, end vi gjorde i tiden før corona. Det har medført færre bilskader og færre indbrud, og det har samlet set bidraget til et pænt resultat for 2021, som alle vores medlemmer nu får glæde af.

  I 2022 får medlemmerne altså del i overskuddet for regnskabsåret 2021. På Mit GF kan du se din andel af overskuddet på din bilforsikring, som trækkes fra prisen i 2022.

  Overskudsdelingen på dine andre forsikringer som fx hus, indbo og ulykke får medlemmerne fratrukket 6 procent af prisen, mens det på erhvervsforsikringerne er 4 procent.

  Din andel af årets overskud på dine øvrige forsikringer kan du se i Mit GF, efterhånden som dine forsikringer har hovedforfald – altså når de fornys - i 2022.

  Samlet set er overskudsdelingen til medlemmerne i 2022 på mere end 265 mio. kroner.

  Nej, det skal du ikke. Overskudsdelingen i GF er skattefri. Vi trækker ganske enkelt din andel af årets overskud fra som en procentsats af den pris, du skal betale for det kommende års forsikringer.

  Ja, du får også del i overskuddet, selvom du har haft skader.

  Nej, du får din andel af overskuddet tilbagebetalt i flere mindre portioner svarende til den betaling, du har valgt (månedlig eller kvartalsvis) Samlet set er overskudsdelingen præcis den samme, som hvis du betalte dine forsikringer en gang årligt.

  Nej, du får kun overskudsdeling tilbagebetalt i den periode, dine forsikringer er i kraft.

  Overskudsdeling er selvfølgelig også et naturligt princip i vores erhvervsforsikringer. Har du erhvervsbilforsikring, så afhænger overskuddets størrelse i 2021 af den forsikringsklub, du er tilknyttet, og beløbet kommer din virksomhed til gode i 2022.

  Alle andre erhvervsforsikringer end erhvervsbil gøres op på landsplan på tværs af forsikringsklubberne, og her er der en overskudsdeling på 4 procent i 2021, som trækkes fra prisen på virksomhedens forsikringer, efterhånden som de fornys i 2022.

  Din andel af årets overskud på virksomhedens øvrige erhvervsforsikringer kan du se i Mit GF, efterhånden som de har hovedforfald – altså når de fornys - i 2022.

  Alle forsikringsselskaber indeksregulerer priserne hvert år, så prisen følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Derudover kan det beløb, du skal betale for dine forsikringer her i GF Forsikring, variere fra år til år afhængigt af, hvor stor overskudsdelingen er.
  Vilkår

  Vilkår for overskudsdeling

  Overskudsdeling på forsikringer
  Skader på alle forsikringer undtagen bil gør GF op på selskabsniveau på tværs af klubberne landet over. Overskudsdelingen fastsættes ud fra omfanget af skader samt en samlet vurdering af årets resultat. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine forsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år.

  Overskudsdeling på bilforsikring
  Skaderne på bilforsikringen gør vi hvert år op i din forsikringsklub. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine bilforsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. Bilforsikringen i GF har altid hovedforfald 1. januar.

  Jo færre skader, du og de øvrige medlemmer har, jo billigere bliver det for alle medlemmer i GF Forsikring.

  For at få din andel af overskuddet er det et krav, at dine forsikringer er i kraft ved hovedforfald, da vi fratrækker det seneste års overskud i din præmie for næste forsikringsperiode.

  Hvis du opsiger forsikringen i løbet af forsikringsperioden, får du ikke den fulde andel af overskuddet. Når vi tilbagebetaler for meget indbetalt præmie til dig, modregner vi din andel af overskuddet for det antal måneder af året, hvor du ikke er forsikret hos os.

  Betaler du månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt modregnes overskuddet forholdsmæssigt i din opkrævning.

  Overskudsdelingen er ikke en del af de gældende forsikringsbetingelser. GF Forsikring kan til enhver tid ændre vilkårene for overskudsdelingen.


  Disse vilkår gælder fra 1. januar 2021.

   

  Få nyheder fra GF Forsikring

  138.000 danskere får allerede nyhedsbrev fra os.
  Vil du også være med?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev