Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

  Sammen deler vi overskuddet

  Når færre har brug for forsikringen, er der mere til alle. Hos GF Forsikring gælder det solidariske princip. Derfor får du også del i overskuddet, selvom du har haft en skade. I 2019 er overskuddet på mere end 190 millioner, som bliver trukket fra i prisen på dine forsikringer i 2020. Er du allerede medlem i GF, kan du få et aktuelt overblik over din andel af overskuddet på Mit GF.

  Sådan fungerer det

  Se film: Overskudsdeling forklaret på under 1 minut

  Hvordan er det lige, at GF's overskudsdeling fungerer? Vi har lavet en lille film, som på bare 53 sekunder forklarer princippet om overskudsdeling. 

  Princippet for overskudsdeling

  Princippet for overskudsdeling

  Du får del i overskuddet, fordi GF er ejet af medlemmerne. Hvert år gør vi skaderegnskabet op, og er der overskud, er det dig – og ikke en gruppe af aktionærer – der får glæde af overskuddet. 

  Din sikkerhed for rigtig pris
  Overskudsdeling er din sikkerhed for, at du ikke betaler for meget for dine forsikringer. Populært sagt kan man sige, at du betaler a conto for dine forsikringer. Er der få skader i årets løb, så får du og alle vores andre medlemmer det overskydende beløb retur igen i form af billigere forsikringer det efterfølgende år.

  Skulle der et enkelt år være underskud, mærker du ikke noget til det. Og har du været uheldig i årets løb og haft en skade, så får du alligevel del i overskuddet.

  Se din andel på Mit GF
  Præcist hvor stor din andel bliver af årets overskud, kan du se på Mit GF. Din andel bliver trukket fra i prisen på dine forsikringer i 2020.

   

  Sådan fungerer overskudsdelingen hos GF

  Spørgsmål og svar

  Når vi nærmer os årets afslutning, gør vi regnskabet op. 

  Læs mere om vilkår for overskudsdeling nederst på siden.

  Det kan være fordi din forsikringsklub har haft mange og dyre bilskader i år og derfor ikke har overskudsdeling på bilforsikringen.

  Det kan også være fordi, du er erhvervsmedlem og er tilknyttet en klub, som ikke har overskud på bilforsikringen, og det gælder i så fald også erhvervsbilforsikringen.

  Ja, det gør du, hvis der er overskud på bilforsikringen i din forsikringsklub og/eller på alle de øvrige forsikringer. Vores princip er solidarisk, du får del i overskuddet, selvom du har haft skader.

  Nej, det skal du ikke. Der er nemlig tale om en præmieregulering, og du får overskuddet retur i form af billigere forsikringer i det efterfølgende år.

  Ja, der er forskel. Hvert år gør vi bilskaderne op i din forsikringsklub, hvor du er medlem, når du har en bilforsikring i GF. Skader på alle andre forsikringer end bil, gør GF op på selskabsniveau på tværs af klubberne landet over. 

  Hvis du betaler flere gange om året, så får du løbende din del af overskuddet, da det fratrækkes forholdsmæssigt på dine opkrævninger. Fx hvis du har kvartårlig betaling, så får du en fjerdedel af overskuddet pr. opkrævning, hvilket betyder, at du får dit overskud fordelt hen over dine fire betalinger. 

  Alle forsikringsselskaber indeksregulerer priserne hvert år, så prisen følger den almindelige prisudvikling i samfundet. 

  Udover den årlige indeksregulering så kigger vi i GF også på, om de enkelte produkter er lønsomme, dvs. om præmieindtægter harmonerer med skadeudgifter. I løbet af 2019 har vi oplevet, at lønsomheden på husforsikringen har udviklet sig i negativ retning. For at udvise rettidig omhu har vi derfor besluttet at sætte prisen på husforsikringen op med 2 %. Prisstigningen kommer til at gælde fra hovedforfald, dvs. fra det tidspunkt hvor husforsikringen fornys i 2020. Modsat kan der også komme tilfælde, hvor vi vælger at regulere prisen ned, fordi lønsomheden har været bedre end forventet.

  Hvis du sælger din bil i løbet af 2020, så får du ikke det fulde udbytte af overskuddet fra 2019. Det skyldes, at overskudsdelingen udregnes som en procentsats af den samlede pris på din forsikring for hele året.

  For eksempel: Du betaler din bilforsikring helårligt i januar, hvor vi fratrækker din andel af overskuddet for hele året svarende til 12 måneder. Sælger du bilen i juli, får du et halvt års præmie tilbage. Men fordi du på forhånd har fået overskudsdeling baseret på 12 måneder, modregner vi din andel af overskuddet for de sidste seks måneder. 

  Et andet eksempel: Du betaler din bilforsikring kvartalsvist, hvor vi fire gange årligt fratrækker din andel af overskuddet. Du sælger din bil i oktober, din forsikring opsiges, og du har nu fået din andel af overskuddet i de tre kvartaler, bilen har været forsikret hos os.  Du får dermed ikke overskudsdeling for sidste kvartal, da overskudsdelingen kræver, at forsikringen er i kraft.

  Nej, du får kun overskudsdeling for den periode, dine forsikringer er i kraft.

  Overskudsdeling er selvfølgelig også et naturligt princip i vores erhvervsforsikringer. Har du erhvervsbilforsikring, så afhænger overskuddets størrelse i 2019 af den forsikringsklub, du er tilknyttet, og beløbet kommer din virksomhed til gode i 2020. 

  Alle andre erhvervsforsikringer en erhvervsbil gøres op på landsplan på tværs af forsikringsklubberne, og her er der en overskudsdeling på 5 % i 2019, som trækkes fra prisen på virksomhedens forsikringer i 2020.

   

  Vilkår

  Vilkår for overskudsdeling

  Overskudsdeling på forsikringer
  Skader på alle forsikringer undtagen bil gør GF op på selskabsniveau på tværs af klubberne landet over. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine forsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. 

  Overskudsdeling på bilforsikring
  Som bilkunde er du medlem af en forsikringsklub, og hvert år gør vi bilskaderne op i din forsikringsklub. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine 
  bilforsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. Bilforsikringen i GF har altid hovedforfald 1. januar.

  Generelle vilkår 

  • Jo færre skader, du og de øvrige forsikringskunder har, jo billigere bliver det for alle kunder i GF Forsikring.
  • For at få din andel af overskuddet er det et krav, at dine forsikringer er i kraft ved hovedforfald, da vi fratrækker det seneste års overskud i din præmie for næste forsikringsperiode. 
  • Hvis du opsiger forsikringen i løbet af forsikringsperioden, får du ikke den fulde andel af overskuddet. Når vi tilbagebetaler for meget indbetalt præmie til dig, modregner vi din andel af overskuddet for det antal måneder af året, hvor du ikke er forsikret hos os.
  • Betaler du månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt modregnes overskuddet forholdsmæssigt i din opkrævning.
  • Overskudsdelingen er ikke en del af de gældende forsikringsbetingelser. GF Forsikring kan til enhver tid ændre vilkårene for overskudsdelingen.
  Disse vilkår er senest revideret 29. oktober 2020.

  Få nyheder fra GF Forsikring

  124.000 danskere får allerede nyhedsbrev fra os.
  Vil du også være med?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev