Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

  Ønsker du at blive klogere på, hvad forretningsideen bag GF Forsikring er samt vores vision og strategi? Læs hele vores historie og vision online.

  Forretningsidé

  Forretningside

  GF Forsikring er et kundeejet selskab, der bygger på gensidighed. Vi giver medindflydelse og overskudsdeling.

  GF Forsikring er et kundeejet forsikringsselskab, der bygger på gensidighed og lokal forankring.

  Vi er ejet af vores kunder via selvstændige erhvervsdrivende foreninger, kaldet forsikringsklubber, der med lokale kontorer dækker hele Danmark.

  GF har på den måde en unik position på markedet, fordi vi er et landsdækkende forsikringsselskab samtidig med, at vi er lokalt forankret.

  ”GF” står for Gruppe Forsikring, fordi man hos os altid er forsikret sammen, enten inden for et lokalområde eller via firma-/fagområde. 

  Som kundeejet selskab driver vi alene forretningen i kundernes interesse, og priserne holder vi på det lavest mulige niveau. Årets overskud får kunderne glæde af i form af billigere forsikringer det efterfølgende år.

  Vi henvender os bredt til både privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder i Danmark.


  Vision

  Vision

  Vi vil være det nære forsikringsselskab ved at være tæt på kunderne og dele overskuddet.

  Kunderne i GF Forsikring kan forvente:
  - nærvær og nærhed, troværdighed og tilgængelighed på tværs af lokale forsikringsklubber og digitale løsninger 
  - konkurrencedygtige produkter og rådgivning, der spiller sammen med kundernes forsikringsbehov og understøtter lønsom vækst 
  - forretningsudvikling i takt med kundernes behov og for at bevare konkurrencekraften
  - samarbejder, der understøtter kundeoplevelsen, kundernes forsikringsbehov og konkurrencekraften 

  For at nå visionen, er det afgørende, at vi er en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, hvor vi: 
  - tiltrækker og udvikler stærke faglige og personlige kompetencer 
  - samarbejder gennem fokus på resultater og fælles værdier 

  Vi udviser "Overskud til hinanden" og det gør vi ved at  leve op til vores fire kundeløfter, som vi har givet kunden håndslag på: 

  • Du får del i overskuddet
  • Du oplever, at vi er lokalt til stede
  • Du oplever en nærværende og personlig rådgivning
  • Du får lyst til at anbefale os til andre

  GF Forsikring agerer i øvrigt i overensstemmelse med værdigrundlaget for Forsikring & Pension.

   
  Strategi

  Strategi

  GF's mål er at opnå lønsom vækst gennem nem adgang til vores rådgivning, produkter og gode, langvarige kundeforhold.

  Vi har potentiale til at nå ud til langt flere kunder, end dem vi har i dag, fordi ideen om kundeejerskab og overskudsdeling er attraktiv for både private forbrugere og mindre erhvervsvirksomheder. Derfor består vores strategi i at gøre os mere synlige og let tilgængelige, så flere forbrugere får adgang til GF gennem forsikringsklubberne og supplerende distributionskanaler. 

  Vi skal samtidig sikre den økonomiske balance, der giver kunderne sikkerhed for, at GF Forsikring forbliver et solidt selskab med fortsat handlefrihed og uafhængighed. Derfor skal væksten være lønsom.

  Vores kundeløfte er at dele overskuddet, at være lokalt til stede og give nærværende og personlig rådgivning. Derigennem skal kunderne blive så tilfredse med os, at de får lyst til at anbefale os til andre. Kunderne skal føle sig genkendt, anerkendt og bekræftet i alle kontaktpunkter, uanset om henvendelsen sker på kontoret, derhjemme, i telefonen eller digitalt.

  Produkterne og ydelserne skal matche de behov og forventninger, som kunden har til sit forsikringsselskab, og vi udvikler dem løbende for at understøtte kundeværdiskabelsen. Vores produkter og ydelser er relevante, let tilgængelige, gennemskuelige og konkurrencedygtige. Rådgivningen tager udgangspunkt i kundens situation og er letforståelig, relevant og helhedsorienteret. I skadesituationer tager vi hånd om kunden og lægger vægt på at være fagligt kompetente og empatiske, så kunderne føler sig godt og fair behandlet. 

  GF Forsikring er et åbent selskab for alle, og vi vil nå ud til flere kunder ved at være synlige og opsøgende i markedet over for såvel bestående som nye kunder. Vi er især synlige i kundernes nærområde, hvor vores lokale forankring over hele landet sikrer den nærhed, det kendskab og den personlige rådgivning, som ligger til grund for en god kundeoplevelse og langvarig kunderelation. 

  Som supplement til den lokale tilstedeværelse og personlige kundedialog tilbyder vi selvbetjeningsløsninger og andre fleksible muligheder for salg, rådgivning og service med henblik på at øge vores tilgængelighed.