Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

  Forretningside og formål

  Ideen om gruppeforsikring, som bogstaverne ”GF” står for, opstod som en folkebevægelse, hvor folk gik sammen i grupper i protest mod tidens stigende forsikringspræmier. Siden 1967 har vi været et uafhængigt, dansk forsikringsselskab, skabt af lokale ildsjæle, der gik imod strømmen og startede deres helt eget forsikringsselskab.

  For stifterne var det lokale medlemsejerskab nemlig afgørende. Og sådan er det fortsat. GF skal ikke tjene penge til aktionærer. Vi har en bæredygtig forretningsmodel, der handler om at sikre hinanden god skadebehandling, nærværende service og attraktive priser.

  Overskud til hinanden

  Overskud til hinanden

  Vores formål er at give medlemmerne værdi for pengene – at skabe overskud til hinanden.

  Overskud skal forstås på to måder. For det første handler det om den adfærd og tilgang, vi har til vores medlemmer og hinanden. For det andet handler det om, at vores økonomiske overskud kommer medlemmerne direkte til gode.

  Medlemmernes gode adfærd har medvirket til, at vi de seneste fem år har delt mere end 1 mia. kroner med medlemmerne. I GF gælder det solidariske princip. Derfor får det enkelte medlem også del i overskuddet, selvom han eller hun har haft en skade i årets løb.

  Både privat og erhverv

  Både privat og erhverv

  GF Forsikrings hovedaktivitet er skadeforsikring i Danmark. Vores største forretningsområde er privatforsikringer. Samtidig er erhvervsforsikringer et voksende forretningsområde, som vi vil styrke i de kommende år. Med 45 lokale kontorer og mere end 300.000 medlemmer spredt over hele landet er GF Forsikring et af Danmarks største medlemsejede forsikringsselskaber.

  Medlemmerne er de egentlige ejere

  Medlemmerne er de egentlige ejere

  Vi er ejet af medlemmerne via selvstændige forsikringsklubber. Så snart man tegner en forsikring, bliver man automatisk medlem af en forsikringsklub. Hver klub er en erhvervsdrivende forening, som har aktier i GF Forsikring a/s.

  Der er to typer GF-klubber. Regionalklubberne er åbne for alle inden for et afgrænset lokalområde, mens firma-/ fagklubberne henvender sig til ansatte inden for bestemte virksomheder eller fagområder på tværs af landet. Via klubstrukturen sikrer vi, at ejerskabet fortsat er lokalt forankret og tæt på det enkelte medlem.

  Hidtil har medlemskabet, af historiske grunde, været forbeholdt kunder med bilforsikring. For at ligestille forsikringstagerne og styrke GF’s demokratiske fundament udvidede vi i 2021 medlemskabet, så det omfatter alle over 18 år, der betaler for en forsikring. Som medlem får man – ud over sine forsikringer – adgang til en række ekstra medlemsfordele. Man får samtidig stemmeret til klubbens generalforsamling og kan vælges til klubbestyrelsen. Og blandt klubbestyrelsesmedlemmerne over hele landet vælges der repræsentanter til bestyrelsen i GF Forsikring a/s.

  Mere om medlemskabet og det, vi lover vores medlemmer.

  Strategi

  Strategi

  Bestyrelsen i GF Forsikring a/s har fastlagt strategien for 2021-2023, der har to hovedspor:
  Fokus på medlemsoplevelsen

  Fokus på medlemsoplevelsen

  Vi vil gøre det nemmere at være medlem i GF. Men vi vil være mere end et forsikringsselskab; vi vil spille en større rolle i medlemmernes liv. Med vores lokale struktur og nærhed som afsæt vil vi øge vores relevans gennem tættere dialog med de medlemmer, der i sidste ende er vores ejere.
  Fokus på maskinrummet

  Fokus på maskinrummet

  Vi vil drive en sund og velfungerende forretning. Derfor er opgaven at ruste hele GF til endnu bedre at kunne løse de mange telefonopkald og forespørgsler fra medlemmerne. Det kræver bl.a., at vi designer mere smidige processer i hele organisationen, og at vi opgraderer vores it-sikkerhed og analysekraft.