Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

  Forretningside, vision og strategi

  Forretningsidé

  Forretningside

  GF Forsikring er et medlemsejet selskab, der bygger på gensidighed. Vi giver medindflydelse og overskudsdeling.

  GF Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab, der bygger på gensidighed og lokal forankring.

  Vi er ejet af vores medlemmer via selvstændige erhvervsdrivende foreninger, kaldet forsikringsklubber, der med lokale kontorer dækker hele Danmark.

  GF har på den måde en unik position på markedet, fordi vi er et landsdækkende forsikringsselskab samtidig med, at vi er lokalt forankret.

  ”GF” står for Gruppe Forsikring, fordi man hos os altid er forsikret sammen, enten inden for et lokalområde eller via firma-/fagområde. 

  Som medlemsejet selskab driver vi alene forretningen i medlemmernes interesse, og priserne holder vi på det lavest mulige niveau. Årets overskud får medlemmerne glæde af i form af billigere forsikringer det efterfølgende år.

  Vi henvender os bredt til både private og erhverv i Danmark.


  Vision

  Vision

  Vi vil være det nære forsikringsselskab ved at være tæt på medlemmerne og dele overskuddet.

  Medlemmerne i GF Forsikring kan forvente:
  - nærvær og nærhed, troværdighed og tilgængelighed på tværs af lokale forsikringsklubber og digitale løsninger 
  - konkurrencedygtige produkter og rådgivning, der spiller sammen med medlemmernes forsikringsbehov og understøtter lønsom vækst 
  - forretningsudvikling i takt med medlemmernes behov og for at bevare konkurrencekraften
  - samarbejder, der understøtter medlemsoplevelsen, medlemmernes forsikringsbehov og konkurrencekraften 

  For at nå visionen, er det afgørende, at vi er en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, hvor vi: 
  - tiltrækker og udvikler stærke faglige og personlige kompetencer 
  - samarbejder gennem fokus på resultater og fælles værdier 

  Vi udviser "Overskud til hinanden" og det gør vi ved at leve op til vores fire medlemsløfter, som vi giver vores medlemmer håndslag på: 

  • Gode forsikringer med overskudsdeling
  • Nærværende hjælp, når skaden sker
  • Personlig og lokal rådgivning
  • Medlemskab med fælles fordele

  GF Forsikring agerer i øvrigt i overensstemmelse med værdigrundlaget for Forsikring & Pension.

   
  Strategi

  Strategi

  GF's mål er at opnå lønsom vækst gennem nem adgang til vores rådgivning, produkter og gode, langvarige medlemsforhold.

  Vi har potentiale til at nå ud til langt flere medlemmer, end dem vi har i dag, fordi ideen om medlemsejerskab og overskudsdeling er attraktiv for både private forbrugere og mindre erhvervsvirksomheder. Derfor består vores strategi i at gøre os mere synlige og let tilgængelige, så flere forbrugere får adgang til GF gennem forsikringsklubberne og supplerende distributionskanaler. 

  Vi skal samtidig sikre den økonomiske balance, der giver medlemmerne sikkerhed for, at GF Forsikring forbliver et solidt selskab med fortsat handlefrihed og uafhængighed. Derfor skal væksten være lønsom.

  Vores medlemsløfte er at dele overskuddet, at være lokalt til stede og give nærværende og personlig rådgivning. Derigennem skal medlemmerne blive så tilfredse med os, at de får lyst til at anbefale os til andre. Medlemmerne skal føle sig genkendt, anerkendt og bekræftet i alle kontaktpunkter, uanset om henvendelsen sker på kontoret, derhjemme, i telefonen eller digitalt.

  Produkterne og ydelserne skal matche de behov og forventninger, som du har til dit forsikringsselskab, og vi udvikler dem løbende for at understøtte medlemsværdiskabelsen. Vores produkter og ydelser er relevante, let tilgængelige, gennemskuelige og konkurrencedygtige. Rådgivningen tager udgangspunkt i medlemmet situation og er letforståelig, relevant og helhedsorienteret. I skadesituationer tager vi hånd om medlemmet og lægger vægt på at være fagligt kompetente og empatiske, så medlemmerne føler sig godt og fair behandlet. 

  GF Forsikring er et åbent selskab for alle, og vi vil nå ud til flere medlemmer ved at være synlige og opsøgende i markedet over for såvel bestående som nye medlemmer. Vi er især synlige i medlemmernes nærområde, hvor vores lokale forankring over hele landet sikrer den nærhed, det kendskab og den personlige rådgivning, som ligger til grund for en god medlemsoplevelse og langvarig medlemsrelation. 

  Som supplement til den lokale tilstedeværelse og personlige medlemsdialog tilbyder vi selvbetjeningsløsninger og andre fleksible muligheder for salg, rådgivning og service med henblik på at øge vores tilgængelighed.