Generel information om svindelpolitik

Hvis der i behandlingen af en sag opstår mistanke om forsikringssvindel, overgår sagen til vores undersøgelsesteam, der arbejder uafhængigt af den øvrige skadeafdeling. 
 
Teamet undersøger årligt cirka 600 sager, hvilket er en meget lille del af det samlede antal sager, der behandles i afdelingen. Sagsbehandlingen følger forsikringsbranchens kodeks. 
 

Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!