Garantifonden

GF Forsikring er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

✓ Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)

✓ Tredjemand, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer

✓ Tredjemand, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer

✓ Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

✓ Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme

✓ Arbejdsulykker hvis et skadeforsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed eller går konkurs.


Læs mere om garantifonden her