Garantifonden

GF Forsikring er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

  1. Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)
  2. Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer
  3. Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
  4. Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  5. Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme

Læs mere om garantifonden her