Generel information om fortrydelsesret

Når du køber en forsikring, kan du naturligvis fortryde købet af forsikringen. Det gælder også, selv om forsikringsperioden er startet.

Fortrydelsesretten gælder første gang du køber en forsikring og også ved ændringer af forsikringer, du i forvejen har hos os. Bemærk, at fortryder du en ændring til en eksisterende forsikring, er det kun ændringen, du kan fortryde, og ikke selve forsikringen.
 
Retten til fortrydelse gælder uanset forsikringstype, d.v.s. også fx for ulykkesforsikring, rejseforsikring og lovpligtige ansvarsforsikringer på bil og hund.
 
Fortryd inden 14 dage
Du har altid 14 dage til at fortryde aftalen. Fristen regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:

✓ Den dag, hvor aftalen er indgået eller hvor du har fået underretning om, at aftalen er indgået.

✓ Den dag, hvor du modtager din police og oplysning om fortrydelsesretten.

✓ Den dag, hvor forsikringen træder i kraft.

Udløber fristen på en helligdag, bliver den følgende hverdag regnet som den sidste dag.
 
 
Særligt for brandforsikring for bygninger
Brandforsikring på bygninger er begrænset af lov om finansiel virksomhed § 60, hvilket betyder, at for at du kan fortryde, er det en betingelse, at du inden 14 dagsfristen kan dokumentere, at der er tegnet brandforsikring for bygningen i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. 
 
Når du har fortrudt
Hvis du fortryder aftalen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale for forsikringen. Fortryder du aftalen, og har du anmeldt skader til forsikring, skal du selv betale for skaden. Det gælder også, hvis det er en lovpligtig ansvarsforsikring, du fortryder, som fx en bil- eller hundeansvarsforsikring.
 
Sådan fortryder du
Inden fortrydelsesfristen udløb, skal vi have skriftlig besked om din fortrydelse. Derfor skal du sende os din fortrydelse i et brev eller i en mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.
 
Du kan sende besked om, at du har fortrudt aftalen til:
 
GF Forsikring 
Jernbanevej 65
5210 Odense NV

Fortrydelse

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens § 34i. 

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage.

Fortrydelsesfristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået:

✓ Ved nytegning regnes fortrydelsesretten som udgangspunkt fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået oplysning om fortrydelsesretten, og ophører 14 dage efter policens ikrafttrædelsestidspunkt.

✓ Ved udvidelse af eksisterende forsikring løber fortrydelsesretten fra aftalens indgåelse og ophører 14 dage efter udvidelsens ikrafttrædelsestidspunkt. Du skal være opmærksom på, at det alene er udvidelsen, der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således:

✓ Modtager du fx underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og har du også modtaget oplysning om fortrydelsesretten denne dato, kan aftalen fortrydes til og med mandag den 15. Får du først oplysning om fortrydelsesretten senere, fx onsdag den 3., løber fristen til og med onsdag den 17.

✓ Udløber fristen på en helligdag, dagen efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller i en weekend, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.

Hvis du fortryder
Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen.

Særligt for brandforsikring på bygninger
Ønsker du at fortryde, dit køb af brandforsikring på bygninger, gælder der særlige regler for denne fortrydelse, jf. lov om finansiel virksomhed § 60 stk. 2. Inden fortrydelsesfristen på 14 dage udløber, skal du dokumentere, at du har købt en anden brandforsikring, der træder i kraft samme dag, som forsikringen ophører hos GF Forsikring. 

Hvordan fortryder du
Inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal du give GF Forsikring besked om, at du har fortrudt dit køb. Beskeden om fortrydelsen skal gives enten pr. brev eller mail. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt aftalen inden fristens udløb, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Besked om du har fortrudt aftalen, skal sendes eller mailes til:

GF Forsikring
Jernbanevej 65
5210 Odense NV 
Mail: gf@gfforsikring.dk

Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!