Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

  GF Forsikrings politikker

  Lønpolitik

  Lønpolitik

  Lønpolitikken for GF Forsikring er vedtaget af bestyrelsen den 22. november 2022 og godkendt af selskabets generalforsamling den 29. april 2023. Lønpolitikken gælder for bestyrelse, direktion og andre ansatte i GF Forsikring, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (”risikotagere”) samt ansatte i kontrolfunktioner og nøglefunktioner.

  Lønpolitikken er udformet således at den:   

  ✓ Er i overensstemmelse med GF's forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål

  ✓ Fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikovillig adfærd

  ✓ Indeholder foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter i relation til virksomhedens overordnede risikostyring.

  Fastsættelse af individuel løn sker ud fra en konkret vurdering af flere faktorer, og som udgangspunkt bruger GF kun fast løn.

   

  Du kan læse hele politikken her

  Aflønning af bestyrelse, direktion og risikotagere 2023

  Aflønning af bestyrelse, direktion og risikotagere 2022

   

  Kontrol med overholdelse af lønpolitikken

  Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst en gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Kontrollen udføres af den eksterne revision og kontrollen forelægges for bestyrelsen. 

   

  Godkendelse lønpolitikken

  Bestyrelsen gennemgår årligt lønpolitikken med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling.  

  Lønpolitikken forelægges til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. 

   
  Mangfoldighedspolitik

  Mangfoldighedspolitik

  Bestyrelsen i GF Forsikring består af 12 medlemmer. Til 6 af posterne er kun klubbestyrelsesmedlemmer valgbare, dvs. 6 af medlemmerne skal findes i ejerkredsen. Derudover kan vælges 2 uafhængige medlemmer til bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision. Derudover vælges 4 medlemmer af og blandt medarbejderne i GF Forsikring.
   
  Det er bestyrelsens ønske, at bestyrelsen altid besidder de fornødne kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at kunne lede et selskab som GF Forsikring.  
   
  Med det formål har bestyrelsen vedtaget en politik for mangfoldighed for at sikre, at den samlede bestyrelse til enhver tid besidder de kompetencer, der er nødvendige for at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici.  
   
  Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den ønskede mangfoldighed og bestyrelsens samlede (og individuelle) kompetenceniveau. Bestyrelsen har således identificeret de hovedområder, som bestyrelsen samlet skal besidde.

  En gang årligt foretager bestyrelsen en selvevaluering for at sikre, at henholdsvis bestyrelsen tilsammen og det enkelte bestyrelsesmedlem besidder de fornødne kompetencer og kvalifikationer. 
   
  Politikken evalueres minimum en gang årligt.  

   

   

  Du kan læse hele mangfoldighedspolitikken her