Elev- og praktikpladser

I GF Forsikring har vi fokus på udvikling af vores medarbejdere og virksomheden. Med dette udgangspunkt er vi interesserede i ansættelse af elever og samarbejde med praktikanter og studerende.

Elever 
Vi har i GF Forsikring en målsætning om at rekruttere et passende antal finanselever til hovedkontoret i Odense hvert år. Som finanselev på vores hovedkontor vil du typisk sidde som police- eller skademedarbejder.
 
Herudover rekrutterer vi finanselever til vores lokale salgskontorer.  
 
Sideløbende med at du har din daglige gang på dit praktiksted, vil du blive undervist i relevante moduler på Forsikringsakademiet.
 
Den typiske finanselev har en baggrund med en gymnasial uddannelse (HHX, HTX, STX, HF). Vores elevforløbet har start primo september, og stillingsannoncerne vil derfor være tilgængelige på vores hjemmeside i løbet af vinteren det pågældende år.
 
Elevuddannelsen varer 2 år. 
 
Du er altid velkommen til at skrive en mail til en af vores elever, hvis du har konkrete spørgsmål om det at være elev hos GF Forsikring.

 

Studiejob/Praktikanter
Stillinger som studiemedhjælper eller praktikant i GF Forsikring slås op under ’Ledige Stillinger’. Kandidater til et studiejob/praktikophold skal være undervejs i et uddannelsesforløb med relevans til den ledige stilling/praktikplads.