Rettelse af vilkår på rejseforsikring

GF Forsikring gør opmærksom på, at forsikringsvilkårene på selskabets rejseforsikring har indeholdt et vilkår, som kan være udtryk for forskelsbehandling af gravide. Derfor har vi med øjeblikkelig virkning ændret dette vilkår.

Vilkåret relaterer sig til, at GF Forsikring ikke har dækket udgifter til sikrede, hvis de har haft behov for behandling i forbindelse med graviditet i de sidste 4 uger før termin, dvs. udgifter til behandling af sygdom som følge af graviditet i de sidste 4 uger før termin.

Dette beklager GF Forsikring, og eventuelle sikrede, som har oplevet at blive afvist i perioden oktober 2017 og frem til oktober 2020, bedes kontakte GF Forsikring på fagteamindbo@gfforsikring.dk eller telefon 72244370.

 

GF Forsikring 5. juli 2021