Information om graviditet og ligebehandling

Finanstilsynet har bedt os orientere nuværende og forhenværende medlemmer om, at vi tidligere har haft forsikringsvilkår, der har kunnet medføre begrænset dækning på rejseforsikringen og ulykkesforsikringen for gravide. 

Siden vi blev opmærksomme på dette, har vi justeret vilkårene, så de lever op til forsikringsligebehandlingsloven. Vi har desuden gennemgået de behandlede skader, og vi har indtil videre ikke kendskab til sager, hvor der er sket forskelsbehandling af gravide. 

Vi hører gerne fra dig, hvis du – eller en af dine medforsikrede – har oplevet at blive afvist, få begrænset dækning eller har undladt at anmelde krav på grund af graviditet. 

Skriv til graviditet@gfforsikring.dk, hvor du vedhæfter eventuel dokumentation (fx mails, kvitteringer, regning for behandling, henvisning fra læge, journaludskrift) – så kigger vi på din sag igen og vender tilbage til dig. 

GF Forsikring 11. oktober 2021