Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!
  Information om samtykke

  Persondatapolitik og samtykke

  Persondatapolitik

  Formålene med behandlingen samt retsgrundlag

  Du er potentiel kunde

  Er du potentiel kunde i GF, behandler vi almindelige personoplysninger om dig, nemlig navn, adresse og te-lefonnummer/mailadresse. Formålet med dette er at kunne udarbejde et tilbud til dig og til i øvrigt at kunne udøve markedsføring samt at målrette denne over for dig.

  GF indsamler oplysninger om potentielle kunder fra bl.a. officielle registre.

  Oplysningerne behandles med hjemmel i persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra f), da behandling af personoplysninger til direkte markedsføring er en saglig interesse for GF.

  Du har modtaget et tilbud på forsikringer

  Har du modtaget et tilbud på forsikringer fra os, behandler vi de oplysninger om dig og din husstand, der er nødvendige for at beregne et præcist tilbud til dig.

  Vi indsamler ved tilbudsgivningen oplysninger om dig fra følgende offentlige registre

  • BBR-registreret – for at få nøjagtige oplysninger om din ejendom
  • Dansk Motor Register – for at få nøjagtige oplysninger om dit køretøj (dog kun hvis du får tilbud på en forsikring for et køretøj)
  • CPR-registret – for at sikre, at dit navn og adresseoplysninger er korrekte Vi indhenter samtykke fra dig til at behandle dit CPR-nummer

  GF behandler disse oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), da formålet med behandlingen er at afdække, om der indgås et kontraktforhold mellem dig og GF om forsikringer.

  Du er kunde

  Er du kunde, behandler vi dine oplysninger til brug for administration af dit kundeforhold, til rådgivning og risikovurdering samt til markedsføring.

  Vi kan også anvende dine oplysninger til rapportering, analyser og statistiske formål med henblik på at for-bedre vores produkter og rådgivning.

  Oplysninger vi typisk indsamler og anvender i GF:

  • Cpr nummer
  • Navn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse
  • Oplysninger om det forsikrede, fx oplysninger om din bil, dit hus, din familie
  • Bankforbindelse og kontonummer
  • Oplysninger om dig og dit samlede kundeforhold, fx betalingsforløb, skadehistorik/-frekvens og kundeprofil. Nogle af disse oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f), da GF har en saglig interesse i at kunne risikovurdere kundeforholdet samlet set.

  GF behandler dine oplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag:

  • Når du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a)
  • Når behandling er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, dvs. når du indgår/har indgået en forsikringsaftale med os (art. 6, stk. 1, litra b)
  • Når behandling er nødvendig for at GF kan forfølge en saglig interesse (art. 6, stk. 1, litra f)

  Når du bliver kunde, indsamler vi samme oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige registre, som under tilbudsgivningen.

  Derudover indhenter GF i forbindelse med indtegningen oplysninger om dig fra andre forsikringsselskaber om skadeforløb, anciennitet, tilstandsrapport og evt. opsigelsesårsag, såfremt du har givet samtykke hertil. Dette sker med henblik på at vurdere på hvilke vilkår, GF kan tegne forsikringen.

  Du har fået en skade

  Har du fået en skade, behandler vi oplysninger om den skadevoldende handling, om skadens omfang samt om den forsikrede genstand, eller den person, der er kommet til skade. I nogle skadesager, hvor det er relevant, vil vi behandle følsomme oplysninger om dig, eks. helbredsoplysninger. Vi foretager denne behandling for at afgøre, om du har krav på erstatning.

  Det kan i nogle skadesager være nødvendigt at indhente oplysninger fra politiet, læger og fra andre eksterne parter til brug for undersøgelse af, om du er berettiget til erstatning. Disse oplysninger kan være føl-somme personoplysninger (helbredsoplysninger) eller oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med skaden (eks. indbrud i din bil). Vi vil dog altid sørge for at få et samtykke fra dig, inden vi indhenter disse oplysninger.

  GF foretager stikprøvekontroller af skadesager for at forhindre og forebygge forsikringssvindel. I forbindelse med stikprøven kan GF søge almindelige personoplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder. GF har en saglig interesse i at behandle disse oplysninger med henblik på at forhindre forsikringssvindel.

  Vi har brug for nogle oplysninger om dig

  For at vi kan indgå en forsikringsaftale med dig, er der nogle oplysninger, der er nødvendige for os at have.

  Når du tegner en forsikring i GF, vil vi bede om dit samtykke til at behandle dit cpr-nummer. Vi anvender dit cpr-nummer til følgende formål:

  • Til at indhente oplysninger fra cpr-registret om dit navn og din adresse og evt. medforsikrede
  • Til udveksling af oplysninger med offentlige myndigheder og andre forsikringsselskaber
  • Til generel administration af dit kundeforhold, fx oprettelse af Betalingsservice-aftale og udbetaling via NemKonto.

  Det er også nødvendigt for os at have dit samtykke til at kunne udveksle oplysninger mellem GF Forsikring a/s og din lokale forsikringsklub. Dette er nødvendigt for, at din lokale forsikringsklub kan servicere og rådgive dig og administrere dit kundeforhold.

  Du kan læse om GF’s særlige struktur og forsikringsklubberne her.

  Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysninger

  GF har i henhold til lov om finansiel virksomhed som udgangspunkt tavshedspligt om dit kundeforhold. Der er dog nogle situationer, hvor dine data lovligt videregives:

  • GF videregiver almindelige personoplysninger om dig til Nets, såfremt du betaler dine forsikringer via Betalingsservice
  • GF videregiver dine oplysninger til inkassobureau, såfremt du misligholder dine forpligtelser over for GF
  • GF videregiver dine personoplysninger i de tilfælde, hvor du har givet samtykke hertil, eks. til forsikringsklubberne, andre forsikringsselskaber og samarbejdspartnere
  • GF har pligt til at indberette renter til SKAT, som du modtager i forbindelse med en erstatning
  • Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver GF bl.a. dit cpr-nummer til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen for Økonomistyrelsen
  • GF kan endvidere videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere på skadebehandlingsområdet, eks. håndværkere, værksteder, reparatører, skadeservicefirmaer og SOS-International

  Overførsel til lande uden for EU

  Vi overfører dine oplysninger til følgende modtagere uden for EU/EØS:

  • Adobe Systems Inc., som er beliggende i USA. Der overføres oplysninger om de kunder, som modtager vores nyhedsbrev. For at sikre tilstrækkelige garantier for oplysningernes sikkerhed anvender vi EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser som grundlag for overførslen.

  Tidsrum, hvori dine oplysninger opbevares

  Hvis du er eller har været kunde

  Dine oplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for GF at have oplysningerne. Så længe du kan anmelde et erstatningskrav til os eller få genoptaget en allerede anlagt skadesag, har vi behov for at opbevare oplysninger om dig og hvilke forsikringer, du har tegnet. Derfor beholder vi som udgangspunkt dine oplysninger i overensstemmelse med forældelseslovens regler.

  Hvis du ikke er kunde

  Opbevarer vi kun dine oplysninger med henblik på markedsføring, opbevarer vi dine oplysninger i 1 år.

  Hvis du har modtaget et tilbud fra os, som du ikke har accepteret, opbevarer vi dette i 6 mdr., før vi sletter eller anonymiserer det.

  Dine rettigheder

  Du har nogle rettigheder ifølge persondatalovgivningen:

  Du har bl.a. ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Derudover findes der en række andre rettigheder, som du kan se her

  • Ret til berigtigelse

  • Retten til at blive slettet

  • Ret til begrænsning af behandling

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  • Ret til indsigelse

  • Ret til at trække samtykke tilbage.
  Hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage, kan du gøre dette ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er angivet sidst i denne persondatapolitik.

  • Automatiske afgørelser
  Når du køber en forsikring på vores hjemmeside, vil en automatisk prissætning ligge til grund for den pris, du får. Du kan til enhver tid kontakte os for at fremlægge dine synspunkter vedr. den tilbudte pris, samt bestride resultatet af den automatiske afgørelse.

  Du har mulighed for at klage

  Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til enten Finanstilsynet eller Datatilsynet.

  Finanstilsynet
  Århusgade 110
  2100 København Ø

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5
  1300 København K

  Kontaktoplysninger

  GF Forsikring a/s er dataansvarlig:

  GF Forsikring a/s
  Jernbanevej 65
  5210 Odense C
  Tlf. nr. 70 13 80 80
  Cvr nr. 26231418

  Du kan kontakte GF Forsikrings DPO på tlf. nr. 7224 4207 eller på persondata@gfforsikring.dk

  Information om samtykke

  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der foruden forsikringsselskabet består af en række selvstændige forsikringsklubber, som er bemyndiget til at sælge forsikringer på forsikringsselskabets vegne. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at udveksle oplysninger om dig mellem forsikringsselskabet og forsikringsklubberne. Det sker, for at vi kan betjene dig og yde dig optimal sagsbehandling. Dette kræver ifølge databeskyttelsesloven og Lov om finansiel virksomhed et samtykke fra dig. Afgivelse af samtykke er frivilligt, men er en forudsætning for, at vi kan give dig den nødvendige vejledning om vores forsikringsprodukter.

   

  Vil du vide mere? 

  Er du i tvivl om, hvordan du gør – eller vil du blot vide mere om samtykkeerklæringen? Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som gerne skulle hjælpe dig godt på vej.

  Spørgsmål og svar

  Med dit samtykke giver du tilladelse til, at vi må udveksle oplysninger om dig - fx navn, køn, adresse, stilling, cpr-nr. og oplysninger om eventuelle skader. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger, der kan være omfattet, i bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder.

  Oplysningerne om dig må kun gives videre internt i GF. Det kan være fra en GF forsikringsklub til en anden GF forsikringsklub - eller mellem GF Forsikring a/s og en GF forsikringsklub. Fx:

  •  - hvis du henvender dig i en anden GF klub end din egen og vil have vejledning
  •  - hvis du henvender dig til din klub og skal have vejledning, som kræver hjælp fra forsikringsselskabet

  Vi udveksler kun dine personlige oplysninger, når de er nødvendige for at kunne:

  •  - Administrere dine forsikringsaftaler
  •  - Vejlede om forsikringsprodukter
  •  - Behandle skader
  •  - Vurdere din risikoprofil

  Du kan kalde samtykket tilbage ved at henvende dig til persondata@gffforsikring.dk eller til din forsikringsklub.