Kontakt os

  Hovedkontor:

  GF Forsikring a/s

  Jernbanevej 65

  5210 Odense NV

  Åbningstider

  Telefon: 70 13 80 80

  Telefax: 72 24 45 01

  E-mail: gf@gfforsikring.dk


  Mandag - fredag: kl. 8.30 - 16.00

  Ring mig op

  Har du spørgsmål, så udfyld nedenstående, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

  Hvis du er ansat indenfor et fag eller firma på listen, kan du vælge denne. Hvis ikke du vælger en firma/fagklub. Vil du blive kontaktet af vores regionale forsikringsklub udfra dit postnummer..
  Information om samtykke

  Persondatapolitik og samtykke

  Persondatapolitik

  Formålene med behandlingen samt retsgrundlag

  Du er potentiel kunde

  Er du potentiel kunde i GF, behandler vi almindelige personoplysninger om dig, nemlig navn, adresse og te-lefonnummer/mailadresse. Formålet med dette er at kunne udarbejde et tilbud til dig og til i øvrigt at kunne udøve markedsføring samt at målrette denne over for dig.

  GF indsamler oplysninger om potentielle kunder fra bl.a. officielle registre.

  Oplysningerne behandles med hjemmel i persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra f), da behandling af personoplysninger til direkte markedsføring er en saglig interesse for GF.

  Du har modtaget et tilbud på forsikringer

  Har du modtaget et tilbud på forsikringer fra os, behandler vi de oplysninger om dig og din husstand, der er nødvendige for at beregne et præcist tilbud til dig.

  Vi indsamler ved tilbudsgivningen oplysninger om dig fra følgende offentlige registre

  • BBR-registreret – for at få nøjagtige oplysninger om din ejendom
  • Dansk Motor Register – for at få nøjagtige oplysninger om dit køretøj (dog kun hvis du får tilbud på en forsikring for et køretøj)
  • CPR-registret – for at sikre, at dit navn og adresseoplysninger er korrekte Vi indhenter samtykke fra dig til at behandle dit CPR-nummer

  GF behandler disse oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), da formålet med behandlingen er at afdække, om der indgås et kontraktforhold mellem dig og GF om forsikringer.

  Du er kunde

  Er du kunde, behandler vi dine oplysninger til brug for administration af dit kundeforhold, til rådgivning og risikovurdering samt til markedsføring.

  Vi kan også anvende dine oplysninger til rapportering, analyser og statistiske formål med henblik på at for-bedre vores produkter og rådgivning.

  Oplysninger vi typisk indsamler og anvender i GF:

  • Cpr nummer
  • Navn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse
  • Oplysninger om det forsikrede, fx oplysninger om din bil, dit hus, din familie
  • Bankforbindelse og kontonummer
  • Oplysninger om dig og dit samlede kundeforhold, fx betalingsforløb, skadehistorik/-frekvens og kundeprofil. Nogle af disse oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f), da GF har en saglig interesse i at kunne risikovurdere kundeforholdet samlet set.

  GF behandler dine oplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag:

  • Når du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a)
  • Når behandling er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, dvs. når du indgår/har indgået en forsikringsaftale med os (art. 6, stk. 1, litra b)
  • Når behandling er nødvendig for at GF kan forfølge en saglig interesse (art. 6, stk. 1, litra f)

  Når du bliver kunde, indsamler vi samme oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige registre, som under tilbudsgivningen.

  Derudover indhenter GF i forbindelse med indtegningen oplysninger om dig fra andre forsikringsselskaber om skadeforløb, anciennitet, tilstandsrapport og evt. opsigelsesårsag, såfremt du har givet samtykke hertil. Dette sker med henblik på at vurdere på hvilke vilkår, GF kan tegne forsikringen.

  Du har fået en skade

  Har du fået en skade, behandler vi oplysninger om den skadevoldende handling, om skadens omfang samt om den forsikrede genstand, eller den person, der er kommet til skade. I nogle skadesager, hvor det er relevant, vil vi behandle følsomme oplysninger om dig, eks. helbredsoplysninger. Vi foretager denne behandling for at afgøre, om du har krav på erstatning.

  Det kan i nogle skadesager være nødvendigt at indhente oplysninger fra politiet, læger og fra andre eksterne parter til brug for undersøgelse af, om du er berettiget til erstatning. Disse oplysninger kan være føl-somme personoplysninger (helbredsoplysninger) eller oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med skaden (eks. indbrud i din bil). Vi vil dog altid sørge for at få et samtykke fra dig, inden vi indhenter disse oplysninger.

  GF foretager stikprøvekontroller af skadesager for at forhindre og forebygge forsikringssvindel. I forbindelse med stikprøven kan GF søge almindelige personoplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder. GF har en saglig interesse i at behandle disse oplysninger med henblik på at forhindre forsikringssvindel.

  Vi har brug for nogle oplysninger om dig

  For at vi kan indgå en forsikringsaftale med dig, er der nogle oplysninger, der er nødvendige for os at have.

  Når du tegner en forsikring i GF, vil vi bede om dit samtykke til at behandle dit cpr-nummer. Vi anvender dit cpr-nummer til følgende formål:

  • Til at indhente oplysninger fra cpr-registret om dit navn og din adresse og evt. medforsikrede
  • Til udveksling af oplysninger med offentlige myndigheder og andre forsikringsselskaber
  • Til generel administration af dit kundeforhold, fx oprettelse af Betalingsservice-aftale og udbetaling via NemKonto.

  Det er også nødvendigt for os at have dit samtykke til at kunne udveksle oplysninger mellem GF Forsikring a/s og din lokale forsikringsklub. Dette er nødvendigt for, at din lokale forsikringsklub kan servicere og rådgive dig og administrere dit kundeforhold.

  Du kan læse om GF’s særlige struktur og forsikringsklubberne her.

  Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysninger

  GF har i henhold til lov om finansiel virksomhed som udgangspunkt tavshedspligt om dit kundeforhold. Der er dog nogle situationer, hvor dine data lovligt videregives:

  • GF videregiver almindelige personoplysninger om dig til Nets, såfremt du betaler dine forsikringer via Betalingsservice
  • GF videregiver dine oplysninger til inkassobureau, såfremt du misligholder dine forpligtelser over for GF
  • GF videregiver dine personoplysninger i de tilfælde, hvor du har givet samtykke hertil, eks. til forsikringsklubberne, andre forsikringsselskaber og samarbejdspartnere
  • GF har pligt til at indberette renter til SKAT, som du modtager i forbindelse med en erstatning
  • Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver GF bl.a. dit cpr-nummer til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen for Økonomistyrelsen
  • GF kan endvidere videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere på skadebehandlingsområdet, eks. håndværkere, værksteder, reparatører, skadeservicefirmaer og SOS-International

  Overførsel til lande uden for EU

  Vi overfører dine oplysninger til følgende modtagere uden for EU/EØS:

  • Adobe Systems Inc., som er beliggende i USA. Der overføres oplysninger om de kunder, som modtager vores nyhedsbrev. For at sikre tilstrækkelige garantier for oplysningernes sikkerhed anvender vi EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser som grundlag for overførslen.

  Tidsrum, hvori dine oplysninger opbevares

  Hvis du er eller har været kunde

  Dine oplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for GF at have oplysningerne. Så længe du kan anmelde et erstatningskrav til os eller få genoptaget en allerede anlagt skadesag, har vi behov for at opbevare oplysninger om dig og hvilke forsikringer, du har tegnet. Derfor beholder vi som udgangspunkt dine oplysninger i overensstemmelse med forældelseslovens regler.

  Hvis du ikke er kunde

  Opbevarer vi kun dine oplysninger med henblik på markedsføring, opbevarer vi dine oplysninger i 1 år.

  Hvis du har modtaget et tilbud fra os, som du ikke har accepteret, opbevarer vi dette i 6 mdr., før vi sletter eller anonymiserer det.

  Dine rettigheder

  Du har nogle rettigheder ifølge persondatalovgivningen:

  Du har bl.a. ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Derudover findes der en række andre rettigheder, som du kan se her

  • Ret til berigtigelse

  • Retten til at blive slettet

  • Ret til begrænsning af behandling

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  • Ret til indsigelse

  • Ret til at trække samtykke tilbage.
  Hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage, kan du gøre dette ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er angivet sidst i denne persondatapolitik.

  • Automatiske afgørelser
  Når du køber en forsikring på vores hjemmeside, vil en automatisk prissætning ligge til grund for den pris, du får. Du kan til enhver tid kontakte os for at fremlægge dine synspunkter vedr. den tilbudte pris, samt bestride resultatet af den automatiske afgørelse.

  Du har mulighed for at klage

  Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til enten Finanstilsynet eller Datatilsynet.

  Finanstilsynet
  Århusgade 110
  2100 København Ø

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5
  1300 København K

  Kontaktoplysninger

  GF Forsikring a/s er dataansvarlig:

  GF Forsikring a/s
  Jernbanevej 65
  5210 Odense C
  Tlf. nr. 70 13 80 80
  Cvr nr. 26231418

  Du kan kontakte GF Forsikrings DPO på tlf. nr. 7224 4207 eller på persondata@gfforsikring.dk

  Generel information om samtykke
  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der består af en række selvstændige forsikringsklubber og et hovedkontor, der også er en selvstændig enhed. Det kan internt i GF Forsikring være nødvendigt at udveksle oplysninger om dig, for at vi kan betjene dig og yde dig optimal sagsbehandling. Ifølge Persondataloven og Lov om finansiel virksomhed er en underskrift på samtykkeerklæringen frivillig, men en forudsætning for, at vi i tilstrækkelig omfang kan yde dig den nødvendige rådgivning og vejledning.

  Vil du vide mere? 
  Er du i tvivl om, hvordan du gør – eller vil du blot vide mere om samtykkeerklæringen? Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som gerne skulle hjælpe dig godt på vej.

  Er du interesseret i at læse retningslinjerne for samtykkeerklæringen, skal du klikke her: Retningslinjer for samtykke 
  Spørgsmål og svar

  GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der består af en række selvstændige forsikringsklubber og et hovedkontor, der også er en selvstændig enhed. Det kan internt i GF Forsikring være nødvendigt at udveksle oplysninger om dig, for at vi kan betjene dig og yde dig optimal sagsbehandling. Ifølge Persondataloven og Lov om finansiel virksomhed er en underskrift på samtykkeerklæringen frivillig, men en forudsætning for, at vi i tilstrækkelig omfang kan yde dig den nødvendige rådgivning og vejledning.

  Med dit samtykke giver du tilladelse til, at vi internt i GF Forsikring må udveksle oplysninger om dig - fx navn, køn, adresse, stilling, cpr-nr. og oplysninger om eventuelle skader.

  Oplysningerne om dig må kun gives videre internt i GF. Det kan være fra en GF-forsikringsklub til en anden GF-forsikringsklub - eller mellem GF Forsikring A/S og en GF-forsikringsklub. Fx:

  • hvis du henvender dig i en anden GF-klub end din egen og vil have vejledning
  • hvis du henvender dig til din klub og skal have rådgivning, som kræver hjælp fra hovedkontoret
  • hvis vi forbedrer produkter, som har relevans for dig, kan vi kontakte dig direkte.

  Vi udveksler kun dine personlige data, når de er nødvendige for at kunne:

  • administrere
  • rådgive
  • behandle skader
  • vurdere din risikoprofil

  Ifølge Lov om finansiel virksomhed kan du til hver en tid kalde samtykket tilbage. Konsekvensen af en tilbagekaldelse bliver dog, at vi ikke vil kunne give dig den rigtige rådgivning og vejledning som kunde.

  Retningslinjer

  Retningslinjer

  GF Forsikring A/S' retningslinjer om indhentelse, registrering og videregivelse af kundeoplysninger - vedtaget og offentliggjort i medfør af § 122 i lov om finansiel virksomhed.

  GF er et forsikringsselskab, som sælger forsikringer gennem et antal forsikringsklubber eller lignende agenter. GF og agenterne foretager en samlet administration af de tegnede forsikringer.

  Til brug for denne administration indhentes der ved tegningen sædvanlige kundeoplysninger så som navn, køn, adresse, stilling, personnummer mv. i overensstemmelse med § 118 i lov om finansiel virksomhed og med den til enhver tid udstedte bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger.

  Efter tegningen indhentes der i nødvendigt omfang ligeledes oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, fx fra Det centrale personregister, til opdatering af adresseoplysninger mv.

  Sædvanlige oplysninger om kundeforhold videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver fra en klub/agent til GF Forsikring, fra GF Forsikring til en klub/agent og/eller fra en klub/agent til en klub/agent. I alle tilfælde sker videregivelsen kun i det omfang, der er nødvendigt til brug for varetagelse af den pågældende administrative opgave.

  Fortrolige oplysninger om rent private forhold (personfølsomme oplysninger) videregives kun fra GF til en klub/agent eller fra GF til en offentlig myndighed med kundens skriftlige samtykke.

  Oplysninger til offentlige myndigheder videregives ligeledes til offentlige myndigheder, i det omfang dette er påbudt i lovgivningen, f.eks. hvor noget sådant er påbudt i skattekontrolloven.

  Hvis kunden misligholder sine betalingsforpligtelser over for GF, har GF mulighed for at videregive oplysninger herom i nødvendigt omfang til kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre mv. i henhold til de regler, der gælder herom.

  Kundens indsigt i de oplysninger, der er registreret hos GF
  GF’s kunde har i medfør af persondatalovens § 31 til enhver tid ret til at modtage oplysning om, hvilke oplysninger GF er i besiddelse af om kunden. Det samme gælder de oplysninger om kunden, der behandles via den klub/agent, hvor kunden er indtegnet.

  Henvendelse om indsigt rettes til:

  GF Forsikring
  Jernbanevej 65
  5210 Odense NV
  eller via e-mail til: gf@gf-forsikring.dk

  Hvis kunden konstaterer, at der er fejl i GF’s registreringer, kan kunden kræve, at fejlen rettes, både hos GF Forsikring A/S og – i det omfang registrering findes hos klubben/agenten – også hos denne.

  GF vil, såfremt en fejlregistrering konstateres, underrette den eller de relevante klubber/agenter og andre, hvortil der eventuelt er videregivet forkerte eller urigtige oplysninger.

  Klage over GF’s behandling af oplysninger
  Klage over GF’s eller en klubs/agents behandling af oplysninger om en kunde kan ske til:

  GF Forsikring
  Jernbanevej 65
  5210 Odense NV
  eller via e-mail til: gf@gf-forsikring.dk

  Der er – under iagttagelse af lovgivningens regler herom – ligeledes mulighed for at klage til:

  Datatilsynet 
  Borgergade 28, 5 
  1300 København K 
  Telefon 3319 3200 
  Fax 3319 3218 
  E-mail til dt@datatilsynet.dk

  Rådgivning
  Kun hvis kunden har givet sit samtykke til det, kan GF yde rådgivning til kunden. For kundeforhold, der er etableret fra og med den 1. januar 2002 (hvor en ændret lov herom trådte i kraft), skal et sådant samtykke opfylde bestemte formkrav, der findes i § 123 i lov om finansiel virksomhed.

  Med samtykke til rådgivning sikrer kunden sig, at GF på baggrund af et samlet overblik over kundens forsikringsforhold hos GF kan yde rådgivning om forsikringernes dækningsomfang mv., herunder et eventuelt behov for justering af dækningsomfanget, og at GF kan yde kunden den fornødne assistance i tilfælde af en skade. Rådgivning som nævnt kan ydes direkte fra GF Forsikring og/eller fra en vores klubber/agenter, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt for den enkelte rådgivning.

  Samtykke til rådgivning kan til enhver tid begrænses eller tilbagekaldes ved henvendelse til GF.

  Afgivelse af samtykke - § 123, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed
  Samtykke til videregivelse, jf. ovenstående, kan gives på en blanket, der udleveres hos GF Forsikring eller hos en af vores klubber/agenter. 

  Når et samtykke er afgivet, skal GF ifølge § 123, stk. 3, på kundens anmodning oplyse kunden om, 1) hvilke typer af oplysninger der kan videregives med kundens samtykke, 2) til hvilke formål videregivelsen kan ske, og 3) hvem der kan modtage oplysning på baggrund af kundens samtykke.

  Når der afgives samtykke, skal GF oplyse kunden om muligheden for at få de netop nævnte oplysninger om samtykkets rækkevidde.

  Af den samtykkeblanket, som GF anvender, fremgår de nævnte oplysninger.

  Telefonisk indgåelse af forsikringsaftale - § 123, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. 
  Hvis der indgås en forsikringsaftale på baggrund af en telefonisk henvendelse, skal GF senest 14 dage efter aftalens indgåelse skriftligt oplyse kunden om, 1) hvilke typer af oplysninger der videregives med kundens mundtlige samtykke, 2) til hvilke formål videregivelsen sker, samt 3) hvem der modtager oplysninger på baggrund af kundens mundtlige samtykke.