Anmeld skade på din ulykkesforsikring

Det er nemt og hurtigt at registrere din skade online. Følg blot vejledningerne mens, du udfylder anmeldelsen.

For at komme i gang skal du bruge dit NemID. Vi gør opmærksom på, at skaden på nuværende tidspunkt kun kan anmeldes af den person, som er registreret som forsikringstager på policen og ikke af ægtefælle/samlever

 

Anmeld skade online

Ulykkesforsikring


Tandskader
Når du har anmeldt din tandskade til os via online anmeldelsen, skal du printe nedenstående tandskema ud. Skemaet afleverer du til din tandlæge, der udfylder og returnerer skemaet til os vedlagt røntgen billeder. Når vi har modtaget tandskemaet, vil vi kontakte dig og din tandlæge igen.

Print tandskema her.

Børnedækning
Hvis du skal anmelde kritisk sygdom, dødsfald eller varigt men efter sygdom, så kan du ikke bruge linket til online anmeldelsen.
Du skal i stedet ringe til os på telefon 72 24 43 10 – så sender vi den anmeldelsesblanket, som du skal bruge.


Fysioterapeut og kiropraktor

Læs mere om den normale egenbetaling jf. den offentlige sygesikring og dermed om den maksimale dækning for de mest almindelige behandlinger hos:

Samtykkeerklæring
For at GF Forsikring kan vurdere dit krav om erstatning, er det nødvendigt, at der indhentes sagsakter til belysning af sagen. Inden dette kan ske skal du først give dit samtykke til dette.  
Nedenfor finder du samtykkeerklæringen, som vi i forbindelse med skadebehandlingen af din ulykkesskade som hovedregel beder dig udfylde og underskrive.
Du skal først udfylde og underskrive samtykkeerklæringen, når vi beder dig om det.

Print samtykkeerklæring her.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til din skade, kan du kontakte os alle hverdage kl. 8.30 – 16.00 på telefon 72 24 43 10 eller du kan sende en mail til os på Ulykkesskade@gfforsikring.dk