Gebyrer og afgifter

Lovbestemte gebyrer, afgifter og bidrag til staten.
Alle forsikringsselskaber skal jf. lovgivning opkræve en række gebyrer, afgifter og bidrag:

Afgift på skadeforsikringer
Du skal betale en årlig afgift på 1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer.

Afgiften hedder Skadesforsikringsafgift.

Skadesforsikringsafgiften bliver opkrævet på alle skadeforsikringer undtagen lovpligtig ansvarsforsikring for biler og andre køretøjer og forsikring for lystfartøjer, hvor der allerede opkræves statsafgift.

Disse afgifter er inkluderet i præmierne:

  • Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgift opkræves også ved forsikring af småbåde og windsurfere på indboforsikringer. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype. Statsafgiften opkræves hver gang ved fornyelse af forsikringen.
  • Skadesforsikringsafgift. Alle skadesforsikringer opkræves en afgift på 1,1% af prisen, dog undtaget alle lovpligtige motoransvarsforsikringer.

Disse afgifter er ikke inkluderet i præmierne:

  • Miljøbidrag på 101 kr. ved skrotning af biler opkræves på bilforsikringer. Miljøbidrag opkræves årligt.
  • Bidrag til stormflod og stormfald på i alt 60 kr. for brandforsikringer og forsikringer med branddækning. Bidraget opkræves årligt. Bidraget til stormflod indgår i en pulje, som i tilfælde af stormflod giver erstatning. Bidraget til stormfald indgår i en pulje, som i tilfælde af stormfald giver mulighed for tilskud til genopbygning af privat fredskov. I begge tilfælde er det Stormrådet, der afgør, om der kan udbetales erstatning.

Øvrige gebyrer, som opkræves af os.

  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. ved indbetalingskort eller kontant betaling. Gebyret dækker udgiften for at udstede og sende præmieopkrævning, porto, håndtering af fejlindbetalinger samt håndtering af girokort som Postdanmark sender retur.
  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 10 kr. ved Betalingsservice/Nets. Gebyret dækker udgiften til håndtering af fejlindbetalinger samt honorar til Nets for deres håndtering af betalingen.
  • Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi et rykkerbrev om manglende betaling. Vi sender om nødvendigt i alt to rykkerbreve, og hver af disse pålægges et gebyr på 100 kr.
  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. for at udstede og sende opkrævet selvrisiko ved indbetalingskort eller ved kontant betaling.
  • I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer. (se oversigt)

Alle gebyrer for opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel indeksreguleres en gang om året den 1. januar.

Derudover opkræver vi ikke yderligere gebyrer.

Brug af cookies på www.gfforsikring.dk

På www.gfforsikring.dk bruger vi cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere her

OK