Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Livsforsikring og dækning af kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser AP Pension
Livsforsikring i AP Pension består af gruppelivsforsikring og dækning ved visse kritiske sygdomme. Gruppelivsforsikringen giver dækning i tilfælde af forsikredes død, som følge af en ulykke eller en sygdom, hvor dødsfaldssummen udbetales. Hvis forsikrede får en kritisk sygdom, der er omfattet af betingelserne herfor, udbetales forsikringssummen for kritisk sygdom.

Der er to sæt forsikringsbetingelser. Et for gruppeliv og et for kritisk sygdom. Du finder links til betingelserne nederst på siden.
Ønsker du at få betingelserne tilsendt eller mailet, kan du kontakte GF på 70 13 80 80.

Der er visse dækninger i Forsikringsbetingelser for Gruppeliv, der ikke gælder for den nye aftale med AP Pension.

Følgende dækninger er ikke gældende for din aftale: 
§ 3 A. Invalidesum, § 3 B. Udløbssum, § 4. Invalidepension, § 5. Medforsikret ægtefælle, § 6. Ægteskabslignende forhold, § 12. Præmiefri dækning, § 13. Fortsættelsesforsikring og § 15. Udtrædelse af gruppen.


Begunstigelseserklæring
På livsforsikringen hos AP Pension har du mulighed for selv at bestemme, hvem forsikringen skal udbetales til. Ønsker du ændring til begunstigelsen, skal du printe, udfylde og underskrive begunstigelseserklæringen på nedenstående link. 

Begunstigelseserklæringen sendes til:

GF Forsikring
Jernbanevej 65
5210 Odense NV
Email: gf@gfforsikring.dk