Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Retshjælpsforsikring dækker private tvister 

Med en retshjælpsforsikring får du dækket dine sagsomkostninger, hvis du fx skal bruge rettens hjælp til at løse en konflikt med en nabo eller udlejer. Retshjælp er en naturlig del af flere af vores forsikringer og kan derfor ikke tegnes særskilt.

 

Hvad er en retshjælpsforsikring?

En retshjælpsforsikring dækker sagsomkostningerne ved private tvister, hvis du får brug for juridisk hjælp. En retstvist er en konkret, aktuel konflikt, som de involverede ikke kan løse uden, at sagen behandles af en domstol eller ved voldgift. Det kan være sager, der omhandler erstatning, lejeretssager eller nabokonflikter.

Retshjælp er automatisk inkluderet 

Retshjælpsforsikring er automatisk inkluderet i flere af vores forsikringer. Bor du fx i eget hus og havner i konflikt med din nabo, er det retshjælpsforsikringen, der er tilknyttet din husforsikring, som dækker.

 

Retshjælpsforsikring er en del af følgende forsikringer hos GF:

 

Retshjælp er nemt at få hos GF Forsikring med en retshjælpsforsikring fra GF

Hvad dækker en retshjælpsforsikring? 

Hvis søgsmålsgrunden er opstået efter d. 12. april 2013, dækker retshjælpsforsikringen op til 175.000 kr. ved første instans (inkl. moms). Får du medhold i det væsentligste ved dommen, og modparten appellerer, forhøjes dit maksimum for den samlede behandling til 225.000 kr. (inkl. moms).

GF's retshjælpsforsikring dækker udgifter til:

- Egne sagsomkostninger

- Pålagte omkostninger til modparten

- Omkostninger til syn og skøn udmeldt af retten

- Omkostninger til retsmægling, som på forhånd er godkendt af GF

- Andre sagsomkostninger, som GF godkender

Der gælder en særlig selvrisiko i retshjælpssager på 10% af de samlede sagsomkostninger og minimum 2.500 kr. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, betaler du ikke selvrisiko.

Bliv ringet op af en medarbejder og få svar på dine spørgsmål

Ring mig op

 

Når du er i en juridisk konflikt 

Står du i en situation, hvor du har brug for din retshjælpsforsikring, skal du søge bistand hos en advokat, du selv vælger. Din advokat indsender en ansøgning til GF, som bekræfter, at advokaten skønner, at retshjælpsforsikringen bør dække. Du får efterfølgende dækket udgifterne, når vi har godkendt, at retshjælpsforsikringen dækker.

 

Det gælder dog ikke, hvis din sag omhandler et beløb under 50.000 kr. Så kan du i stedet nøjes med at anmelde sagen til os, da der er tale om en såkaldt småsag.
Med en retshjælpsforsikring fra GF er du altid sikret nem og sikker retshjælp

Hvad dækker retshjælpsforsikring ikke? 

GF’s retshjælpsforsikring dækker ikke omkostninger til almindelig rådgivning - herunder advokatrådgivning. Derudover er følgende tvister og sager ikke omfattet af forsikringen:

- Tvister om forældremyndighed, bopæl og samvær, som behandles i byretten

- Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse – fx ansættelsesforhold

- Tvister om separation, skilsmisse

- Arvesager og dødsbobehandling

- Sager, du kan klage over hos Forbrugerklagenævnet eller andre godkendte klagenævn 

- Straffe-, skatte- og inkassosager

- Injuriesager 

Særligt vedrørende småsager

Er du involveret i en sag med et retskrav under 50.000 kroner, bliver det betragtet som en småsag. I disse tilfælde skal du stå for sagens forberedelse i samråd med domstolene. Det vil sige, at retshjælpsforsikringen alene dækker udgiften til bistand fra en advokat til selve hovedforhandlingen af sagen i retten.

Du anmelder småsager ved at udfylde en blanket til småsager og sende den til GF.

 

Gratis retshjælp hos Advokatvagten

Har du brug for retshjælp eller råd, henviser vi til Advokatvagten. Det er et tilbud til alle borgere, der har brug for gratis, personlig og juridisk rådgivning. Når du henvender dig til din lokale Advokatvagt, kan du – helt anonymt – modtage en hurtig juridisk vurdering af situationen. Det er ikke muligt at ringe til Advokatvagten - du skal møde op personligt.

Få gratis retshjælp hos Advokatvagten

Voldgift er, når parterne i en privat sag nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, i stedet for at gå til domstolene, som afgør en tvist med bindende virkning for parterne.

Søgsmålsgrunden er sagsøgers begrundelse for sin påstand i en aktuel retstvist.

Det danske retssystem bygger på et to-instans-princip, hvor der grundlæggende er tre niveauer (byretterne, landsretterne og Højesteret). Det betyder, at sagens parter har mulighed for at appellere rettens afgørelse til en højere instans.

Sager med et retskrav under 50.000 kr. bliver betegnet som en småsag. Det gælder også for sager uden økonomisk værdi - fx hvis tvisten handler om, at der skal fjernes et hegn mellem to boliger.