Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Retshjælpsforsikring dækker private konflikter

En retshjælpsforsikring dækker omkostninger ved visse private tvister, som indbringes for retten. Det kan blandt andet være, hvis du skal løse en konflikt med din nabo eller udlejer. Hos GF er retshjælpen en naturlig del af flere af vores forsikringer.

 

Hvad er retshjælpsforsikring?

En retshjælpsforsikring dækker sagsomkostningerne, hvis du får brug for hjælp til at løse en konkret og aktuel konflikt, som ikke kan løses uden, at sagen bliver behandlet af en domstol. Retshjælpsforsikring dækker dog ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning.

Retshjælp er automatisk inkluderet 

Med udvalgte forsikringer hos GF Forsikring følger retshjælpsforsikring automatisk med. Forsikringen kan derfor ikke tegnes særskilt, men knytter sig til disse forsikringer:

✓ Indboforsikring

✓ Studieforsikring

✓ Knallertforsikring med kasko

✓ Bygningsforsikring med kasko

✓ Motorkøretøjsforsikring med kasko

✓ Trailer- og campingvognsforsikring med kasko

 

Vær opmærksom på, at hvis en sag kan behandles ved et godkendt klagenævn, er du forpligtet til først at benytte denne mulighed. Omkostninger, der er forbundet ved en klagenævnsbehandling, er ikke dækket.

Se oversigt over godkendte klagenævn

Retshjælp er nemt at få hos GF Forsikring med en retshjælpsforsikring fra GF

Hvad dækker retshjælpsforsikring hos GF? 

GF’s retshjælpsforsikring dækker nogle af omkostningerne ved konflikter, som er opstået i privatlivet. Det kan være udgifter som retsafgift, vidnegodtgørelse, salær til egen advokat og eventuelle sagsomkostninger. Hvor stort beløbet, som retshjælpsforsikringen dækker, afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden er opstået.

GF's retshjælpsforsikring dækker udgifter til:

✓ Før den 1. januar 2005 op til 75.000 kr.

✓ Mellem den 1. januar 2005 og 12. april 2013 op til 125.000 kr.

✓ Efter den 12. april 2013 op til 175.000 kr.

 

Du kan til enhver tid se den gældende maksimumsdækning og selvrisiko i betingelserne for din retshjælp.

Ring mig op

 

Sådan bruger du din retshjælpsforsikring

For at du kan få retshjælp, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede om, hvad du skal gøre. Hvis advokaten tager sagen og mener, at din retshjælpsforsikring eventuelt vil betale, anmelder advokaten skaden til os.

 

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke har fået din dækning, før vi har givet tilsagn om, at din retshjælpsforsikring dækker sagen.

Retshjælpsansøgninger skal altid indsendes til hovedkontoret:

Pr. brev til: Jernbanevej 65, 5210 Odense NV eller

Pr. mail til: retshjaelp@gfforsikring.dk

Med en retshjælpsforsikring fra GF er du altid sikret nem og sikker retshjælp

Hvad dækker retshjælpsforsikring ikke? 

GF’s retshjælpsforsikring dækker ikke omkostningerne til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. Derudover er følgende sager ikke omfattet:

- Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, som behandles i byretten

- Sager i forbindelse med erhvervsudøvelse, fx ansættelsesforhold

- Sager, som du kan klage over hos godkendte klagenævn

- Sager om separation og skilsmisse

- Arvesager og dødsbobehandling

- Straffe-, skatte- og inkassosager

- Visse injuriesager

Særligt vedrørende småsager

Ved småsager, som vedrører et krav under kr. 50.000, dækker retshjælpsforsikringen kun nødvendig advokatbistand under hovedforhandlingen i retten samt øvrige udgifter som fx retsafgifter, udgifter til sagkyndig bistand og pålagte omkostninger til modparten. Vælger du at benytte en advokat fra sagens indledning, skal du selv betale for advokatens arbejde udover hovedforhandlingen. Retten har vejledningspligt i småsager.

Hent blanket til anmeldelse af småsag

Gratis retshjælp hos Advokatvagten

Har du brug for et gratis råd, henviser vi til Advokatvagten. Det er et tilbud til alle borgere, der har brug for gratis, personlig og juridisk rådgivning. Når du henvender dig til din lokale Advokatvagt, kan du – helt anonymt – modtage en hurtig juridisk vurdering af situationen. Det er ikke muligt at ringe til Advokatvagten - du skal møde op personligt.

Få gratis retshjælp hos Advokatvagten

Voldgift er, når parterne i en privat sag nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, i stedet for at gå til domstolene, som afgør en tvist med bindende virkning for parterne.

Søgsmålsgrunden er sagsøgers begrundelse for sin påstand i en aktuel retstvist.

Det danske retssystem bygger på et to-instans-princip, hvor der grundlæggende er tre niveauer (byretten, landsretten og Højesteret). Det betyder, at sagens parter har mulighed for at appellere rettens afgørelse til en højere instans.

Sager med et retskrav under 50.000 kr. bliver betegnet som en småsag. Det gælder også for sager uden økonomisk værdi - fx hvis tvisten handler om, at der skal fjernes et hegn mellem to boliger.