Kontakt os

Hovedkontor:

GF Forsikring a/s

Jernbanevej 65

5210 Odense NV

Åbningstider

Telefon: 70 13 80 80

Telefax: 72 24 45 01

E-mail: gf@gfforsikring.dk


Mandag - fredag: kl. 8.30 - 16.00

Ring mig op

Har du spørgsmål, så udfyld nedenstående, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

Hvis du er ansat indenfor et fag eller firma på listen, kan du vælge denne. Hvis ikke du vælger en firma/fagklub. Vil du blive kontaktet af vores regionale forsikringsklub udfra dit postnummer..

Retshjælpsforsikring

Retshjælp - retshjælpforsikring i GF Forsikring kan dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister

Retshjælpsforsikring kan ikke tegnes særskilt, men knytter sig til disse forsikringer: 

Retshjælpsforsikringen kan dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. 

Der bør rettes henvendelse til en advokat, som indsender retshjælpsansøgningen til GF Forsikring, da der er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen.

Bliv ringet op af en medarbejder og få svar på dine spørgsmål

Ring mig op


Dækningsmaksimum
Hvor stort beløb forsikringen dækker med afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden er opstået.

Før den 1. januar 2005 op til 75.000 kr.
Mellem den 1. januar 2005 og 12. april 2013 op til 125.000 kr.
Efter den 12. april 2013 op til 175.000 kr. 

Hvis sikrede i det væsentlige har fået medhold ved dom i første instans, og modparten
appellerer, forhøjes maksimum til 225.000 kr. (inkl. moms) for den samlede behandling,
uanset antallet af instanser. Forhøjelse gælder alene for sager, hvor søgsmålsgrunden er opstået efter 12. april 2013. 

Omkostningerne ved første instans kan med fradrag af selvrisiko aldrig overstige
175.000 kr. (inkl. moms).

Sager som kan indbringes for et godkendt klagenævn 
Hvis din sag kan behandles ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er du forpligtet til først at benytte denne mulighed. Omkostninger ved sådan klagenævnsbehandling er ikke dækket. 

Oversigt over godkendte klagenævn

Særligt vedrørende småsager
Sager med en værdi af op til 50.000 kroner og sager uden en fastsat værdi behandles som udgangspunkt efter reglerne om småsagsproces. Processen er indrettet, så forsikringstageren i samråd med domstolene forestår hele sagens forberedelse. Retshjælpsforsikringen dækker derfor alene udgiften til bistand fra advokat til selve hovedforhandlingen af sagen i retten.

Du kan selv anmelde småsager til os ved at udskrive og udfylde nedenstående blanket:

Blanket til brug for småsager

Advokatvagten 
Hvis du har brug for et gratis råd, kan vi henvise til Advokatvagten, som er et tilbud til alle borgere, der har brug for personlig, juridisk rådgivning. Når du henvender dig i din lokale Advokatvagt, kan du – helt anonymt – modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Du kan ikke ringe til Advokatvagten, men skal møde op personligt. 

Læs mere om Advokatvagten

Særligt for advokater
Forsikring & Pension har sammen med Advokatsamfundet og Danske Advokater udarbejdet en elektronisk anmeldelse til advokaters brug.

Læs mere og hent anmeldelsen

Retshjælpsansøgninger skal altid indsendes til hovedkontoret: 
Pr. brev til: Jernbanevej 65, 5210 Odense NV eller 
Pr. mail til: retshjaelp@gfforsikring.dk