Kontakt os

  Hovedkontor:

  GF Forsikring a/s

  Jernbanevej 65

  5210 Odense NV

   
  Åbningstider

  Telefon: 70 13 80 80

  Telefax: 72 24 45 01

  E-mail: gf@gfforsikring.dk


  Mandag - fredag: kl. 8.30 - 16.00

   

  Ring mig op

  Har du spørgsmål, så udfyld nedenstående, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

  Sammen deler vi overskuddet

  Princippet for overskudsdeling

  I 2018 bliver forsikringerne billigere for kunderne i GF, der deler et samlet overskud på mere end 145 millioner. Du kan se din andel på din personlige side hos os, MitGF.

  Princippet for overskudsdeling:


   Overskudsdeling_ikoner-1

   

  Din sikkerhed for rigtig pris
  Princippet om overskudsdeling er din sikkerhed for, at du ikke betaler for meget for dine forsikringer. Er der overskud, når skaderne er gjort op, så er det dig som kunde, der får glæde af et eventuelt overskud. Ikke en gruppe af aktionærer.

  Færre skader end forventet
  Overskuddet skyldes, at vi har udbetalt færre erstatninger end forventet i 2017. Færre erstatninger fordi vi alle sammen passer godt på vores ting, os selv og hinanden, og fordi vi kører forsigtigt i trafikken.

  Vejret i 2017 har også været mildere end sædvanligt. Derfor har færre haft brug for erstatning fra fx husforsikringen.

  Du får din andel af overskuddet trukket fra prisen hver gang, du betaler for dine forsikringer i 2018.

  Spørgsmål og svar

  Spørgsmål og svar om overskudsdeling

  Når vi nærmer os årets afslutning, gør vi regnskabet op. 

  Vilkår for overskudsdeling

  Ja, det gør du. Vores princip er solidarisk, dvs. en for alle og alle for en. Du får del i overskuddet, selvom du har haft skader.

  Nej, det skal du ikke. Der er nemlig tale om en præmieregulering.  

  Ja, der er forskel. Hvert år gør vi bilskaderne op i din forsikringsklub, hvor du er medlem, når du har en bilforsikring i GF. Skader på alle andre forsikringer end bil, gør GF op på selskabsniveau på tværs af klubberne landet over. 

  Hvis du betaler flere gange om året, så får du løbende din del af overskuddet, da det fratrækkes forholdsmæssigt på dine opkrævninger. Fx hvis du har kvartårlig betaling, så får du en fjerdedel af overskuddet pr. opkrævning, hvilket betyder, at du får dit overskud fordelt hen over dine 4 betalinger. 

  Hvis du sælger din bil i løbet af 2018, så får du ikke det fulde udbytte af overskuddet fra 2017. Det skyldes, at overskudsdelingen udregnes som en procentsats af den samlede pris på din forsikring for hele året.

  For eksempel: Du betaler din bilforsikring helårligt i januar, hvor vi fratrækker din andel af overskuddet for hele året svarende til 12 måneder. Sælger du bilen i juli, får du et halvt års præmie tilbage. Men fordi du på forhånd har fået overskudsdeling baseret på 12 måneder, modregner vi din andel af overskuddet for de sidste seks måneder. 

  Et andet eksempel: Du betaler din bilforsikring kvartalsvist, hvor vi fire gange årligt fratrækker din andel af overskuddet. Du sælger din bil i oktober, din forsikring opsiges, og du har nu fået din andel af overskuddet i de tre kvartaler, bilen har været forsikret hos os.  Du får dermed ikke overskudsdeling for sidste kvartal, da overskudsdelingen kræver, at forsikringen er i kraft.

  Nej, du får kun overskudsdeling for den periode, dine forsikringer er i kraft.

  Overskudsdeling er selvfølgelig også et naturligt princip i vores erhvervsforsikringer, som vi netop har lanceret. Vi opgør første gang overskuddet på erhvervsforsikringerne ved udgangen af 2018, og et evt. overskud kommer så din virksomhed til gode i 2019.

  Vilkår

  Vilkår for overskudsdeling pr. januar 2017

  Overskudsdeling på forsikringer
  Skader på alle forsikringer undtagen bil gør GF op på selskabsniveau på tværs af klubberne landet over. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine forsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. 

  Overskudsdeling på bilforsikring
  Som bilkunde er du medlem af en forsikringsklub, og hvert år gør vi bilskaderne op i din forsikringsklub. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine 
  bilforsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. Bilforsikringen i GF har altid hovedforfald 1. januar.

  Generelle vilkår 

  • Jo færre skader, du og de øvrige forsikringskunder har, jo billigere bliver det for alle kunder i GF Forsikring.
  • For at få din andel af overskuddet er det et krav, at dine forsikringer er i kraft ved hovedforfald, da vi fratrækker det seneste års overskud i din præmie for næste forsikringsperiode. 
  • Hvis du opsiger forsikringen i løbet af forsikringsperioden, får du ikke den fulde andel af overskuddet. Når vi tilbagebetaler for meget indbetalt præmie til dig, modregner vi din andel af overskuddet for det antal måneder af året, hvor du ikke er forsikret hos os.
  • Betaler du månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt modregnes overskuddet forholdsmæssigt i din opkrævning.
  • Overskudsdelingen er ikke en del af de gældende forsikringsbetingelser. GF Forsikring kan til enhver tid ændre vilkårene for overskudsdelingen.