Kontakt os

  Hovedkontor:

  GF Forsikring a/s

  Jernbanevej 65

  5210 Odense NV

  Åbningstider

  Telefon: 70 13 80 80

  Telefax: 72 24 45 01

  E-mail: gf@gfforsikring.dk


  Mandag - fredag: kl. 8.30 - 16.00

  Ring mig op

  Har du spørgsmål, så udfyld nedenstående, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

  Hvis du er ansat indenfor et fag eller firrma på listen, kan du vælge denne. Hvis ikke du vælger en firma/fagklub. Vil du blive kontaktet af vores regionale forsikringsklub udfra dit postnummer..
  Overskudsdeling

  Vi deler overskuddet med dig

  Får jeg del i overskuddet, hvis jeg har haft en skade? Skal jeg betale skat af overskudsdelingen? Og kan det virkelig passe, at der er overskudsdeling på alle forsikringer i GF Forsikring? Få svar her.

  Spørgsmål og svar

  Spørgsmål og svar om overskudsdeling

  Tidligere var overskudsdelingen kun for kunder med bilforsikring. Disse kunder fik i november 2015 brev fra os med informationer om den nye overskudsdeling. Vi har dels udvidet overskudsdeling, så den nu omfatter alle forsikringer og dels ændret tilbagebetalingsformen, så du fra 2017 får din andel af overskuddet fratrukket i alle dine præmiebetalinger.

  I januar 2017 har vi desuden sendt brev til samtlige GF-kunder om overskudsdelingen.

  Vilkår for overskudsdeling

  Vi udbetaler ikke længere overskudsdeling i marts, men derimod har vi allerede i januar fratrukket din andel af overskuddet i præmien for det kommende år. Du kan via din opkrævning se, hvor stor din andel af overskuddet har været. 

  Hvis du sælger din bil i løbet af 2017, så får du ikke det fulde udbytte af overskuddet fra 2016. Det skyldes, at overskudsdelingen udregnes som en procentsats af den samlede pris på din forsikring for hele året.

  For eksempel: Du betaler din bilforsikring helårligt i januar, hvor vi fratrækker din andel af overskuddet for hele året svarende til 12 måneder. Sælger du bilen i juli, får du et halvt års præmie tilbage. Men fordi du på forhånd har fået overskudsdeling baseret på 12 måneder, modregner vi din andel af overskuddet for de sidste seks måneder.

  Et andet eksempel: Du betaler din bilforsikring kvartalsvist, hvor vi fire gange årligt fratrækker din andel af overskuddet. Du sælger din bil i oktober, din forsikring opsiges, og du har nu fået din andel af overskuddet i de tre kvartaler, bilen har været forsikret hos os.  Du får dermed ikke overskudsdeling for sidste kvartal, da overskudsdelingen kræver, at forsikringen er i kraft.

  Nej, fra 1. januar 2017 gives overskudsdelingen forud og fratrækkes det kommende års præmie i stedet for at blive udbetalt som tidligere.  Det fik alle kunder med bilforsikring besked om i 2015.

  Hvis du betaler flere gange om året, så får du løbende din del af overskuddet, da det fratrækkes forholdsmæssigt på dine opkrævninger. Fx hvis du har kvartårlig betaling, så får du en fjerdedel af overskuddet pr. opkrævning, hvilket betyder, at du får dit overskud fordelt hen over dine 4 betalinger.

  Når vi nærmer os årets afslutning, gør vi skaderegnskabet op.

  Ja, det gør du. Vores princip er solidarisk, dvs. en for alle og alle for en. Du får del i overskuddet, selvom du får en skade.

  Hvert år gør vi bilskaderne op i din forsikringsklub, hvor du er medlem, når du har en bilforsikring i GF. Skader på alle andre forsikringer end bil gør GF op på selskabsniveau på tværs af klubberne landet over.

  I årevis har GF kunnet glæde kunder med bilforsikring ved at dele ud af overskuddet. Men samtidig har GF Forsikring også udviklet sig så sundt, at vi kan se fornuften i, at alle vore kunder skal have del i overskuddet. Det tager vi konsekvensen af nu og indfører overskudsdeling på alle vores forsikringer. 

  Nej, det skal du ikke, fordi der er tale om en præmieregulering.

  Forsikring for alle pengene betyder først og fremmest overskudsdeling på alle forsikringer. Overskudsdeling er din sikkerhed for, at du ikke betaler for meget. GF er et kundeejet selskab. Det betyder, at når vi har gjort regnskabet op for, hvad det koster at forsikre dig, så sender vi overskuddet retur til kunderne – ikke til aktionærer. Forsikring for alle pengene er også gode dækninger, hurtig skadebehandling og personlig rådgivning over telefonen eller på et lokalt GF-kontor.

  Ja, det er GF-kunder, der optræder i vores reklamefilm, som kører fra uge 2 i 2017. Vi har ikke brugt skuespillere, da vi hellere vil lade rigtige kunder fortælle historien om overskudsdelingen.
  I filmene nævnes de beløb, som de medvirkende får retur i overskudsdeling i årets løb. Beløbene varierer, fordi den enkelte kundes andel af overskuddet afhænger af, hvor mange forsikringer hun/han har hos os.. 

  Nej, du får kun overskudsdeling, for den periode dine forsikringer er i kraft. Det skyldes, at vi ikke længere tilbagebetaler beløbet, men i stedet trækker det fra i din pris for det kommende års forsikring.

  Vilkår for overskudsdeling

  Vilkår for overskudsdeling

  Overskudsdeling på forsikringer
  Skader på alle forsikringer undtagen bil gør GF op på selskabsniveau på tværs af klubberne landet over. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine forsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. 

  Overskudsdeling på bilforsikring
  Som bilkunde er du medlem af en forsikringsklub, og hvert år gør vi bilskaderne op i din forsikringsklub. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine bilforsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. Bilforsikringen i GF har altid hovedforfald 1. januar.

  Generelle vilkår 

  • Jo færre skader, du og de øvrige forsikringskunder har, jo billigere bliver det for alle kunder i GF Forsikring.
  • For at få din andel af overskuddet er det et krav, at dine forsikringer er i kraft ved hovedforfald, da vi fratrækker det seneste års overskud i din præmie for næste forsikringsperiode. 
  • Hvis du opsiger forsikringen i løbet af forsikringsperioden, får du ikke den fulde andel af overskuddet. Når vi tilbagebetaler for meget indbetalt præmie til dig, modregner vi din andel af overskuddet for det antal måneder af året, hvor du ikke er forsikret hos os.
  • Betaler du månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt modregnes overskuddet forholdsmæssigt i din opkrævning.
  • Overskudsdelingen er ikke en del af de gældende forsikringsbetingelser. GF Forsikring kan til enhver tid ændre vilkårene for overskudsdelingen.