Privat

Medlemskab – indhold og vilkår

Som medlemsejet selskab arbejder GF Forsikring for medlemmerne. Vores formål er at skabe overskud til hinanden. Det udlever vi ved at give medlemmerne:

Gode forsikringer med overskudsdeling
Overskud til hinanden handler om gode forsikringer til fornuftige priser.  Hos GF betaler du kun for de dækninger, som du ønsker og har behov for. Hvert år gør vi skaderne op, og vi deler overskuddet med dig som medlem. I GF Forsikring har vi nemlig ingen aktionærer, vi skal tjene penge til. 

Nærværende hjælp, når skaden sker 
Overskud til hinanden handler om at være der, når du har brug for din forsikring. Det handler om at vise handlekraft og om at hjælpe dig bedst muligt videre. Det handler om forebyggelse – både hjemme hos dig og i samfundet.  Og sammen med GF Fonden arbejder vi med at forebygge bl.a. trafikulykker.

Personlig og lokal rådgivning 
Overskud til hinanden handler om at være tæt på dig og dit lokalområde. Du er fast tilknyttet en forsikringsklub, hvor du aldrig bare bliver et nummer i rækken. Vi er til for dig som medlem og sætter en ære i at give dig personlig service, uanset om det er i telefonen, online eller på dit GF-kontor.

Medlemskab med fælles fordele
Overskud til hinanden handler om ejerskab, indflydelse og ekstra fordele. I GF Forsikring arbejder vi kun for dig. Vi er et stærkt fællesskab, hvor din mening tæller, og hvor du har mulighed for indflydelse. Som medlem får du ekstra fordele og hjælp til at passe på dig selv, din familie, din bolig og din bil.

 

Det fælles ejerskab
Gennem din forsikringsklub er du med til at eje dit forsikringsselskab. Forsikringsklubberne er selvstændige juridiske enheder med egne bestyrelser, der sammen med GF Fonden ejer GF Forsikring a/s. Klubbens ejerandel afhænger af antallet af medlemmer. 

Ved den årlige generalforsamling i GF Forsikring a/s vælger klubberne repræsentanter til forsikringsselskabets bestyrelse. 

Dit medlemskab
Som medlem har du ret til indflydelse i din forsikringsklub, der har til formål at tjene dine og de øvrige medlemmers interesser. Du indkaldes derfor årligt til klubbens generalforsamling, hvor du som medlem bl.a. er med til at bestemme, hvem der vælges til bestyrelsen, og hvilke medlemsfordele og medlemsaktiviteter der skal være. 

✓ Du er medlem, når du er fyldt 18 år og har en eller flere forsikringer i GF, som vi opkræver betaling for. 

✓ Du er medlem af den forsikringsklub, som du har dine forsikringer igennem.

✓ Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen, uanset hvor mange forsikringer du har.

✓ Medlemmet er den person, hvis navn forsikringen står i. Der kan derfor godt være flere medlemskaber i samme husstand.

Vedtægterne for den klub, du er medlem af, kan du læse på Mit GF og kan desuden ses af alle på klubbens hjemmeside. Af klubbens vedtægter fremgår det også, hvem der kan optages som medlem.

Det fremgår af forsikringsbetingelserne, at medlemskab af en forsikringsklub er en forudsætning for at være forsikret i GF. Derudover er det et krav, at forpligtelserne over for forsikringsklubben overholdes. Hvis dit medlemskab af forsikringsklubben ophører, kan GF Forsikring opsige forsikringen.

Medlemskabet koster et mindre årligt beløb, der er med til at dække din forsikringsklubs administrationsomkostninger. Beløbet opkræves sammen med én af dine forsikringer hos os: Bil, indbo, ulykke eller hus.  Har du ikke en af disse forsikringer hos os, koster medlemskabet ikke noget. 

Du er ikke medlem, hvis du udelukkende har en betalingsfri forsikring hos os.

 


Din andel af overskuddet
Som medlem får du del i overskuddet. Hvert år går vi skaderne op og deler overskuddet, som automatisk bliver trukket fra prisen på dine forsikringer det følgende år. Overskudsdelingen på bilforsikringen gøres op blandt medlemmerne i de enkelte klubber, mens overskudsdelingen på alle andre forsikringer gøres op på landsplan. 

Du kan læse om vilkårene for overskudsdelingen på gfforsikring.dk/overskud.

Dine medlemsfordele
Som medlem har du adgang til en række fordele, både fordele for alle i hele landet og fordele, der specielt gælder i din forsikringsklub. Fordelene udvikles løbende i dialog med medlemmerne og hjælper dig med at passe godt på dig selv, din familie, din bolig og din bil.

Fordelene kan omfatte udvidet adgang til hjælp, service, rabatter, rådgivning og adgang til arrangementer.

Fælles fordele
Disse fælles fordele gælder for alle GF-medlemmer, uanset hvilke forsikringer du har: 

✓ Digital chikane: GF giver dig tryghed på internettet og hjælper med at få fjernet fx falske profiler

✓ Identitetstyveri: GF hjælper dig, hvis du får stjålet og misbrugt din identitet

✓ Psykisk krise: GF giver dig op til 10 psykologbehandlinger efter en alvorlig ulykke

✓ Læge 365: Videokonsultation med læge alle dage hele året rundt via app’en ”Eyr-læge via mobil”

 


De gældende fælles fordele kan altid ses på gfforsikring.dk/medlem.

Dine klubfordele
De særlige fordele, som gælder i din forsikringsklub, kan ses på Mit GF. Her finder du også altid et aktuelt overblik over alle de dine forsikringer og de gældende fordele (både fælles fordele og klubfordele).

 


Hvem er omfattet af medlemsfordelene
GF’s medlemsfordele gælder for dig som medlem og følgende personer, som bor hos og er registreret i CPR-registret med samme adresse i Danmark som dig:

✓ Din ægtefælle eller samlever

✓ Dine børn, herunder plejebørn

✓ Dine familiemedlemmer

✓ Din bofælle, når I maksimalt bor 2 sammen i et bofællesskab.


Derudover gælder GF’s medlemsfordele også for følgende personer, selvom de ikke har samme adresse som dig:

✓ Børn under 18 år, der er flyttet hjemmefra

✓ Delebørn, så længe de bor hos dig

✓ Ægtefælle eller samlever i plejebolig, beskyttet bolig eller lignende


Har du en indboforsikring i GF, gælder fordelene for alle de personer, der er omfattet af forsikringen.

 


Oplysning om ændringer 

Medlemsfordelene er ikke en del af de gældende forsikringsbetingelser. GF Forsikring kan ændre i de fælles medlemsfordele med 30 dages varsel til den første i en måned. Disse ændringer vil fremgå af gfforsikring.dk/medlem.

Ændringer af klubfordele besluttes i den enkelte klub, og de gældende fordele fremgår af klubbens hjemmeside.


Disse medlemsvilkår er gældende fra den 1. januar 2021 og senest revideret 13. juli 2021.