Hør hvad Søren har at sige om GF

Hvad var baggrunden for, at du valgte at blive elev? 

"Jeg synes, det var en interessant måde at uddanne sig til at starte med. Det her med, at man både har en del praktisk læring sammen med de her skoleforløb. Det er samtidig også en rigtig interessant branche, hvor man får mulighed for at hjælpe en masse mennesker".

 

Hvad står GF for, hvis man spørger dig?

"Det, jeg har oplevet i min tid som elev, er sammenhold, hvor alle er gode til at hjælpe hinanden. Der er ikke nogen, som er mere værd end andre, kan man sige. Det er rigtig fedt at være et sted, som netop står for sammenhold og samarbejde".

 

Hvad var grunden til, at du valgte GF?

"Jamen først og fremmest mest på grund af den geografiske placering - og efterhånden som jeg læste mere og mere om GF, kunne jeg godt se mig selv i deres værdier".

Hvordan er det at arbejde i forsikringsbranchen?

"Jeg synes, det er interessant, at man kommer ud for en masse forskellige problemstillinger. Der er sjældent to sager, der er fuldstændig ens, og man oplever mange nye ting hver dag: En afvekslende hverdag, spændende arbejdsopgaver og en masse gode kollegaer."

GF Forsikring rekruttering af elever Søren

 

Hvordan vil du beskrive miljøet i GF?

"Det er et rigtig godt miljø. Alle er rigtig gode ved hinanden, og man føler ikke, at nogen er over andre. Man kan altid spørge om hjælp, og uanset spørgsmålets karakter bliver der aldrig set ned på en. Der er heller ikke nogen, som hakker ned på en, selvom man laver en fejl. Det er et trygt miljø at være i som elev".

Hvad er en god leder?

"De ledere, jeg har haft, er gode til at involvere en og følge op på, hvordan man har det. Hvor langt man er, hvad målet er, og hvad det næste mål skal være."

Hvad er dit bedste råd til GF?

"Hold fast i det, I gør. Der skal fortsat være plads og tid til andet end det faglige. Man skal ikke nødvendigvis kunne alting for at blive sat på en opgave".

 

Hvad er dit bedste råd til en kommende elev?

"Man skal kaste sig ud i det og huske at spørge om hjælp, hvis der er noget, man har problemer med. Man skal prøve så godt, man kan - og ikke være bange for at fejle. Det gør vi alle".

 

Hvornår er det sjovest at være elev i GF?

"Det er sjovt det her med, at man har mange af de samme arbejdsopgaver som mange af de fastansatte, og det er rart, at man altid kan tage fat i dem. For vi elever er selvfølgelig ikke helt så langt eller dygtige som dem. De tager hånd om en og vil også gerne lære fra sig. […] man har ikke nogen opgaver, hvor jeg tænker, at det er udelukkende fordi, jeg er elev".

 

Hvad har overrasket dig mest ved at starte i GF?

"Det har overrasket mig mest, at der ikke er nogen specifikke elevopgaver, og at man indgår på lige fod med de andre. Der er selvfølgelig nogle sager, hvor man ikke helt endnu har den nødvendige ballast, men der er ikke som sådan nogen opgaver, som er tilegnet elever".

 

Er GF en attraktiv arbejdsplads?

"Der er rigtig mange kolleger, der har været her i rigtig mange år […] Jeg ved også, at der er mange, som måske har været udenfor GF, og så er kommet tilbage igen. Det er vel, fordi de savnede GF-ånden. Det er helt klart min oplevelse, at det er en god og attraktiv arbejdsplads".