GF Forsikringsklubben Brüel & Kjær

Om GF Brüel & Kjær

GF Forsikringsklubben Brüel & kjær er siden starten i 1967 vokset støt og roligt, så vi i dag har et stabilt medlemstal på over 500. Stabiliteten skyldes sikkert ikke mindst at skaderegnskabet år efter år udviser et overskud, der i marts måned deles mellem medlemmerne.

Alle der er ansat hos, pensioneret fra eller har anden tilknytning til Brüel & Kjær kan, hvis de i øvrigt opfylder optagelsesbetingelserne, blive forsikret i klubben. Læs mere om klubsystemet og om vores organisation her.

 

Anbefal et nyt medlem og få rabat