GF Skive og Omegn

Om GF Skive og Omegn

GF Skive og Omegn dækker Skive kommune og den gamle Fjends kommune.

GF Skive og Omegn er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring a/s. Forsikringsklubben blev stiftet den 11. maj 1965 og har derved været med helt fra starten.

Klubben er en selvstændig økonomisk enhed med egen bestyrelse og vedtægter. Når du tegner en bilforsikring, bliver du samtidig medlem af GF Skive og Omegn. Du betaler et indskud på kr. 100. GF Skive og Omegn køber aktier i GF. Til dækning af klubbens interne administrationsomkostninger opkræves et årligt kontingent på 40 kr., dette opkræves sammen med bilforsikringspræmien hvert år. Læs mere om klubsystemet og om vores organisation her.

Til GF Forsikrings klare mål: "At tilbyde de bedst mulige forsikringsdækninger til den lavest mulige pris" - kan vi tilføje at forsikringsklubbens mål er; "At yde vores medlemmer den bedst mulige service og rådgivning, både når forsikringen skal tegnes, og når skaden er sket". Som forsikringsklub skal vi være bevidste om, at vore medlemmer samtidig er vores arbejdsgivere - dette stiller lidt større krav til os.

 

Skaf nye kunder og få rabat