Velkommen hos GF Post og Tele

Om GF Post-Tele

Hvem kan blive medlem eller tegne forsikringer?
Kontorpersonale i Post Danmark (hele landet), ansatte i TDC øst for Storebælt samt ansatte i det tidligere P&T kan blive medlem og tegne forsikring hos GF Post-Tele. Vi er også målrettet mod ægtefæller og pensionister fra samme kreds. Du bliver medlem, når du tegner en bilforsikring.

Skaf et medlem
Klubben opfordrer alle nuværende medlemmer til at hverve nye medlemmer. Hør nærmere ved at kontakte klubformanden

Hvem er GF Post-Tele?
GF Post-Tele er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring. GF Post-Tele har eksisteret siden 1963. Forsikringsklubben er en selvstændig økonomisk enhed med egen bestyrelse og vedtægter. Du betaler et indskud på kr. 100. GF Post-Tele køber aktier i GF, og du bliver derved gennem klubben medejer af GF Forsikring. Til dækning af klubbens interne administrationsomkostninger opkræves et årligt kontingent på 50 kr., som opkræves sammen med bilforsikringspræmien hvert år. Læs mere om klubsystemet og om vores organisation her.

Millionerne ruller tilbage til vores medlemmer
GF Forsikring belønner fornuftige og ansvarlige bilister. GF Post-Tele og de øvrige forsikringsklubber har egne bilskaderegnskaber, og når året er omme, gør vi regnskabet op. Er der overskud, er det medlemmerne, der bliver belønnet i form af kontant tilbagebetaling. Jo færre skader klubben har haft, når året er omme, des mere får du tilbagebetalt. Hos GF Forsikring betaler det sig at køre godt!

Skadepulje
GF Post-Tele har en mindre skadepulje på 0,2 mio. kr., der er til brug for år med ekstraordinært mange skader.

Kontakt til klubben
Fra den 1. januar 2017 indgår vi i et samarbejde med flere andre GF firma- og fagklubber i et fælles administrationskontor beliggende i København hos GF Kommunal.

Kontakt til formanden
Formanden, Jørgen Jensen, har en personlig e-mailadresse: ptjj@gf-forsikring.dk, som alle er velkomne til at benytte. Alle får svar hurtigst muligt, normalt samme dag og ellers senest 3 dage efter. Privat tlf.: 43 52 53 31. Mobil tlf.: 51 51 03 01.

Medlemsdemokrati
Hvert år i april måned holder klubben generalforsamling for alle medlemmer. Her besluttes det årlige budget, og der vælges formand, kasserer og medlemmer til bestyrelsen.

 

Skaf nye kunder og få rabat