Velkommen hos GF Postbudenes Autoforsikring

Om Postbudenes Auto-Forsikring

GF Forsikring deler overskuddet med dig
GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer. Vores holdning er derfor klar: Forsikringer skal ikke koste mere end højest nødvendigt, og får vi overskud, får du del i overskuddet hos os. Overskudsdeling er med andre ord din sikkerhed for, at du som kunde – og i sidste ende medejer - ikke betaler for meget.

Overskuddet bliver trukket fra i din pris for det kommende års forsikring. Alle kunder får første gang del i overskuddet på alle forsikringerne i 2017.


Gældende vilkår

Bil
Som bilkunde er du medlem af en forsikringsklub, og hvert år gør vi bilskaderne op i din forsikringsklub. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine bilforsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. Bilforsikringen i GF har altid hovedforfald 1. januar.

Alle øvrige forsikringer
Skader på alle andre forsikringer end bil gør GF op på selskabsniveau på tværs af klubberne landet over. Er der overskud, bliver din andel trukket fra i prisen på dine forsikringer ved hovedforfald. Hovedforfald er den dato, hvor dine forsikringer fornys for det næste år. 


Hvem kan blive medlem eller tegne forsikringer
Som medlemmer kan optages alle ejere eller faste brugere af en bil, som har tilknytning til Post Danmarks organisation, samt relation hertil, de skal i øvrigt opfylder GF’s betingelser for at blive forsikret. Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring.


Til GF Forsikrings klare mål: "At tilbyde de bedst mulige forsikringsdækninger til den lavest mulige pris" - kan vi tilføje at forsikringsklubbens mål er; "At yde vores medlemmer den bedst mulige service og rådgivning, både når forsikringen skal tegnes, og når skaden er sket". Som forsikringsklub skal vi være bevidste om, at vore medlemmer samtidig er vores arbejdsgivere - dette stiller lidt større krav til os.

 

Skaf nye kunder og få rabat