Velkommen hos GF Region & Kommune

Om GF Region & Kommune

GF Region & Kommune er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring. GF Region & Kommune har eksisteret siden 1964 (stiftende generalforsamling blev holdt den 12. december 1963). Forsikringsklubben er en selvstændig økonomisk og juridisk enhed med egen bestyrelse og vedtægter.

Læs mere om klubsystemet og om vores organisation her.


Hvem kan blive medlem eller tegne forsikringer
Som medlemmer kan optages forsikringstagere over 18 år, ansat ved en kommune, region eller et kommunalt selskab i Jylland og på Fyn, ansatte ved KMD A/S, disses ægtefæller samt pensionister udgået fra samme kreds, såfremt de i øvrigt opfylder GF’s betingelser for at blive forsikret.

Til GF Forsikrings klare mål: "At tilbyde de bedst mulige forsikringsdækninger til den lavest mulige pris" - kan vi tilføje at forsikringsklubbens mål er; "At yde vores medlemmer den bedst mulige service og rådgivning, såvel når forsikringen skal tegnes, men også når skaden er sket". Som forsikringsklub er vi bevidst om, at vore medlemmer samtidig er vores arbejdsgivere - dette stiller lidt større krav til os.

 

Anbefal et nyt medlem og få rabat