Velkommen hos GF Forsvaret

Om GF Forsvaret

GF Forsvaret er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring. Klubben har eksisteret siden 1995. Forsikringsklubben er en selvstændig økonomisk enhed med egen bestyrelse og vedtægter.

Læs mere om klubsystemet og vores organisation her


Hvem kan blive medlem eller tegne forsikringer
Som medlem kan optages alle bilejere og faste brugere, som er eller har været ansat i Forsvaret og Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder herunder  Redningsberedskabet, Kadetter ved officersskolerne, Personel under Hovedorganisationen for personel af Reserven i Danmark (HPRD), derudover de pågældendes ægtefæller og børn, hvis de i øvrigt opfylder GFs betingelser for at blive forsikret. 
Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring.

Til GF Forsikrings klare mål: "At tilbyde de bedst mulige forsikringsdækninger til den lavest mulige pris" - kan vi tilføje at forsikringsklubbens mål er; "At yde vores medlemmer den bedst mulige service og rådgivning, både når forsikringen skal tegnes, og når skaden er sket". Som forsikringsklub skal vi være bevidste om, at vore medlemmer samtidig er vores arbejdsgivere - dette stiller lidt større krav til os.

 

Anbefal et nyt medlem og få rabat