Velkommen hos GF Forsikringsklub Forsvaret

Om GF Forsvaret

GF Forsikringsklub Forsvaret er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring. GF Forsikringsklub Forsvaret har eksisteret siden 1966. Forsikringsklubben er en selvstændig økonomisk enhed med egen bestyrelse og vedtægter. Når du tegner en bilforsikring, bliver du samtidig medlem af GF Forsikringsklub Forsvaret. Du betaler et indskud på kr. 100. GF Forsikringsklub Forsvaret køber aktier i GF. Til dækning af klubbens interne administrationsomkostninger opkræves et årligt kontingent på 100 kr., dette opkræves sammen med bilforsikringspræmien hvert år. Læs mere om klubsystemet og om vores organisation her.

Hvem kan blive medlem eller tegne forsikringer
Enhver person, som er eller har været beskæftiget i Forsvaret kan blive optaget som medlem. Dog skal vedkommende være kendt som en besindig bilist og i øvrigt opfylde GF's optagelsesbetingelser. Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler.

Til GF Forsikrings klare mål: "At tilbyde de bedst mulige forsikringsdækninger til den lavest mulige pris" - kan vi tilføje at forsikringsklubbens mål er; "At yde vores medlemmer den bedst mulige service og rådgivning, både når forsikringen skal tegnes, og når skaden er sket". Som forsikringsklub skal vi være bevidste om, at vore medlemmer samtidig er vores arbejdsgivere - dette stiller lidt større krav til os.

 

Skaf nye kunder og få rabat