Velkommen hos FLS-Autoforsikringsklub

Om FLS-Autoforsikringsklub

FLS-Autoforsikringsklub er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring a/s. Klubben blev stiftet i 1964 med det formål at skaffe de ansatte i FLSmidth og tilknyttede virksomheder gode og billige privatforsikringer. 

Foruden bilforsikringer kan der gennem klubben tegnes andre private forsikringer såsom indboforsikring, husforsikring, sommerhusforsikring, ulykkesforsikring, hundeansvarsforsikring, knallertforsikring og motorcykelforsikring. 

FLS-Autoforsikringsklub er en selvstændig økonomisk enhed med egen bestyrelse og vedtægter. Når du tegner en bilforsikring, bliver du samtidig medlem af FLS-Autoforsikringsklub. Du betaler et indskud på kr. 100 per bil. Klubben køber aktier i GF Medlemsselskabet a/s. Til dækning af klubbens interne administrationsomkostninger, opkræves et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves sammen med bilforsikringspræmien hvert år. 

Læs mere om klubsystemet og om vores organisation her.

Til GF Forsikrings klare mål: "At tilbyde de bedst mulige forsikringsdækninger til den lavest mulige pris" - kan vi tilføje at forsikringsklubbens mål er; "At yde vores medlemmer den bedst mulige service og rådgivning, både når forsikringen skal tegnes, og når skaden er sket". Som forsikringsklub er vi bevidste om, at vore medlemmer samtidig er vores arbejdsgivere - dette stiller lidt større krav til os. 

Hvem kan blive medlem? 
FLS-Autoforsikringsklub er landsdækkende, og du kan blive medlem, hvis du er ansat i eller pensioneret fra FLSmidth eller en tilknyttet virksomhed i Danmark. 

Det er et krav, at den ansatte har haft kørekort og egen bil eller kørt firmabil de seneste 3 år uden selvforskyldt skade eller anmeldt maks. 1 selvforskyldt skade de sidste 5 år før optagelsen. 

Som nybilist kan bl.a. optages børn af forældre ansatte i eller pensionerede fra FLSmidth eller en tilknyttet virksomhed i Danmark.

 

Skaf nye kunder og få rabat