Skadeattest

GF Forsikring er som skadesforsikringsvirksomhed, forpligtet til at udstede en skadeattest vedrørende forsikringstagers lovpligtige motorkøretøjsforsikring, når forsikringstager anmoder om denne. Dette er jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2118 af 24. november 2021 om ændring af direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (motorkøretøjsforsikringsdirektivet). Skadeattesten skal gælde for en periode på fem år fra udstedelsen, og forsikringstageren skal modtage attesten inden 15 dage fra anmodningen.  

GF Forsikring accepterer skadeattester, der er udstedt af andre forsikringsselskaber herunder attester, som er udstedet i andre lande inden for Den Europæiske Union samt i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Disse anvendes på samme vilkår og betingelser som skadeattester udstedet i Danmark.

Det er GF Forsikrings generelle politik, at anvendelse af skadeattesterne udelukkende bruges til at fastsætte præmietrin, som er et tarifparameter i forbindelse med beregning af prisen for forsikringen.

Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!