Sådan forebygger du skader ved skybrud 

Et godt vedligeholdt hus står bedre imod, når vejret viser sig fra sine værste sider.  Derfor stiller mere ekstremt vejr i Danmark krav til dig som husejer. Vil du være dækket, hvis skaden sker, skal du sørge for løbende at vedligeholde dit hus.
Du kan forberede dig godt på ekstra regnmængder og skybrud ved at sørge for, at vandet kan blive ledt væk.

Afløbsriste, tagrender og nedløbsrør skal fungere og ikke være stoppet til af fx blade, grene og kviste.

Sandfanget i nedløbsbrønde bør du også tjekke en gang imellem og få renset.

Hvis du har problemer med afløb som almindelig vedligeholdelse ikke løser, så må du kontakte en kloakmester.

Begræns skaderne efter skybrud 

Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er:

✓ Flyt de ting, der står i vand, væk. Sørg først og fremmest for at sikre det, som ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer og ting med affektionsværdi.

✓ Beskyt dig selv mod bakterierne i spildevandet fra kloakken ved at bruge gummistøvler eller waders og gummihandsker.

✓ Få vandet væk, fx ved hjælp af en vandstøvsuger eller dykpumpe. Få hjælp fra GF's samarbejdspartnere Belfor eller Dansk Bygningskontrol.

✓ Når vandet er væk, sætter du udtørring i gang ved at lave grundigt gennemtræk og evt. ved at sætte en affugter op. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører.

✓ Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis de ikke hurtigt bliver tørre, risikerer du angreb af skimmelsvamp.

✓ Varm de vandskadede rum op, og luft efterfølgende hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt.

Se om der er varslet skybrud

Tag billeder af skaderne

Det er en god ide, at du dokumenterer skaderne undervejs ved at tage billeder.

Husk også at gemme kvitteringer på de udgifter, som du har i forbindelse med at begrænse skaden, fx køb/leje af vandstøvsuger.

Det er vigtigt, at du ikke smider skadede ting ud, før GF's taksator har været forbi og set på skaderne.

Sådan dækker forsikringen

GF's husforsikring dækker som standard skader efter skybrud. Men selvom bygen føltes som et skybrud, så var det måske ”kun” kraftig regn, og så dækker husforsikringen ikke.

For at få dækket skader efter regnvejr, er det nødvendigt at udvide husforsikringen med en ekstra dækning. Hos GF Forsikring kalder vi det for udvidet vandskade.

Her og nu - når der er varslet skybrud

✓  Luk døre/døråbninger og kældervinduer, luk udluftningskanaler til kældre og krybekældre med krydsfinerplader.

✓ Luk vinduer - specielt tagvinduer. Skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer er ikke dækket.

✓ Fjern ting fra kældergulvet.

✓ Bor du i et risikoområde for opstigende kloakvand, er det bedst at undgå tæpper og trægulve i kældre.

✓ Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset.

✓ Hav sandsække klar. Du kan lukke toilettet med nogle klude i en plasticpose og placere en tung sandsæk ovenpå, hvis der begynder at stige vand op.

✓ Sæt evt. forseglingstape på døre og vinduer, som forhindrer vand i at trænge ind eller en vandsikringsprop på afløbet, som beskytter alle tilgangene til gulvafløbet, herunder bl.a. vaskemaskine, bad og håndvask. Brug rabatkoden ''GF'' på lindsolutions.dk og få 10 % rabat.

 

Få rabat, når du forebygger vandskade

Kontakt en GF-rådgiver, og hør mere om dine muligheder for at få rabat på din husforsikring, når du forebygger vandskade: 70 13 80 80

 

Kilder: Forsikring & Pension, GF Forsikring

Få nyheder fra GF Forsikring

Over 150.000 danskere får allerede nyhedsbrev fra os.
Vil du også være med?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev