Information om skybrud - sådan undgår du skybrudsskade

  Har du fået en skade forårsaget af skybrud?

  Et godt vedligeholdt hus står bedre imod, når vejret viser sig fra sine værste sider.  Derfor stiller mere ekstremt vejr i Danmark krav til dig som husejer. Vil du være dækket, hvis skaden sker, skal du sørge for løbende at vedligeholde dit hus.

  Du kan forberede dig godt på ekstra regnmængder og skybrud ved at sørge for, at vandet kan blive ledt væk.

  Afløbsriste, tagrender og nedløbsrør skal fungere og ikke være stoppet til af fx blade, grene og kviste.

  Sandfanget i nedløbsbrønde bør du også tjekke en gang imellem og få renset.

  Hvis du har problemer med afløb som almindelig vedligeholdelse ikke løser, så må du kontakte en kloakmester.

  Begræns skaderne efter skybrud 

   Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er:

  • Flyt de ting, der står i vand, væk. Sørg først og fremmest for at sikre det, som ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer og ting med affektionsværdi.
  • Beskyt dig selv mod bakterierne i spildevandet fra kloakken ved at bruge gummistøvler eller waders og gummihandsker.  
  • Få vandet væk, fx ved hjælp af en vandstøvsuger eller dykpumpe. Få hjælp fra GF's samarbejdspartnere SSG eller Dansk Bygningskontrol.
  • Når vandet er væk, sætter du udtørring i gang ved at lave grundigt gennemtræk og evt. ved at sætte en affugter op. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører.
  • Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis de ikke hurtigt bliver tørre, risikerer du angreb af skimmelsvamp.
  • Varm de vandskadede rum op, og luft efterfølgende hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt. 

  Tag billeder af skaderne 

  Det er en god ide, at du dokumenterer skaderne undervejs ved at tage billeder.

  Husk også at gemme kvitteringer på de udgifter, som du har i forbindelse med at begrænse skaden, fx køb/leje af vandstøvsuger.

  Det er vigtigt, at du ikke smider skadede ting ud, før GF's taksator har været forbi og set på skaderne.

  Sådan dækker forsikringen

  GF's husforsikring dækker som standard skader efter skybrud. Men selvom bygen føltes som et skybrud, så var det måske ”kun” kraftig regn, og så dækker husforsikringen ikke.

  For at få dækket skader efter regnvejr, er det nødvendigt at udvide husforsikringen med en ekstra dækning. Hos GF Forsikring kalder vi det for udvidet vandskade.
   

   
  Har du ofte problemer med regnvand?

  Nogle husejere har brug for mere omfattende tiltag for at modstå vand fra oven. 

  Måske bør du omlægge fliserne udenom dit hus, for at vandet bedre kan løbe væk. Og oplever du ofte, at der trænger vand gennem kældervæggen, så kan løsningen være at lægge dræn om kælderen.

  Har du en kælder og/eller ligger dit hus meget lavt i forhold til det øvrige terræn, kan det også ære en god ide at installere et højvandslukke (tilbageløbsstop) eller vandalarm

  Skybrudsalarm giver dig besked på sms, hvis der pludselig står vand i fx kælderen. Du kan købe skybrudsalarmen fra DanTaet til en særlig fordelagtig pris via et særligt link, som du finder på Mit GF.

  Her og nu – når der er varslet skybrud

  • Luk døre/døråbninger og kældervinduer, luk udluftningskanaler til kældre og krybekældre med krydsfinerplader
  • Luk vinduer - specielt tagvinduer. Skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer er ikke dækket
  • Fjern ting fra kældergulvet
   Bor du i et risikoområde for opstigende kloakvand, er det bedst at undgå tæpper og trægulve i kældre.
  • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset
  • Hav sandsække klar. Du kan lukke toilettet med nogle klude i en plasticpose og placere en tung sandsæk ovenpå, hvis der begynder at stige vand op
  • Sæt evt. forseglingstape på døre og vinduer, som forhindrer vand i at trænge ind eller en vandsikringsprop på afløbet, som beskytter alle tilgangene til gulvafløbet, herunder bl.a. vaskemaskine, bad og håndvask. Brug rabatkoden ''GF'' på lindsolutions.dk og få 10 % rabat.

  Få rabat, når du forebygger vandskade

  Kontakt en GF-rådgiver, og hør mere om dine muligheder for at få rabat på din husforsikring, når du forebygger vandskade: 70 13 80 80

   

  I GF gælder princippet:
  Jo færre skader, jo større overskud til deling.

  Det betyder, at hvis vi sammen forebygger og derved undgår skader, 
  kan vi dele et større overskud, når året er omme.

  Hvor god er du til at undgå skader? Find ud af det og vind lækre præmier.

  Spil med og vind

   
  Kilder: Forsikring & Pension, GF Forsikring
  Anmeld skade

  Få nyheder fra GF Forsikring

  126.000 danskere får allerede nyhedsbrev fra os.
  Vil du også være med?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev