Gør dit sommerhus vintertjekket

Er dit sommerhus klar til at klare sig gennem efterårets storm og regn, og vinterens sne og kulde?
Hvis du tager dig godt af dit sommerhus, øger du chancen for et glædeligt gensyn, når de lyse timer igen tager over.
Derfor har vi samlet forskellige råd til dig med sommerhus. Både hvis du lukker huset helt ned for vinteren, og hvis du bruger det vinteren igennem.

Gør dit sommerhus vinterklar - GF Forsikring - Sommerhusforsikring

Gode råd til sommerhuset, når efterår og vinter tager over

Tjek træerne på grunden  

Tag et kig på beplantningen omkring huset. Har du store træer på din grund, så tjek, om de ser ud til at kunne holde til en efterårsstorm – kig fx barken og roden efter for svamp og råd og beskær grene, der ikke ser ud til at kunne holde til en storm.  

Tjek taget og tagrender 

Tag et kig på taget både udefra og indefra og reparer eventuelle utætheder, skæve, løse, knækkede eller manglende tagsten, så du minimerer risikoen for, at der trænger vand og sne ind. Rens også tagrenderne, for grene, blade og grannåle. Læg evt. et gitter hen over hullerne, så nedfaldne blade ikke stopper dem til. 

Tjek facade, døre og vinduer  

Gå en tur rundt om huset og tjek mure, træværk og sokkel for fugt, utætheder, revner og råd, så du måske kan komme skader i forkøbet ved at forebygge.   

Hold dyr ude 

Tjek huset og fundamentet efter for huller og revner, som fx mus og rotter kan klemme sig ind igennem for at finde mad, drikke, varme, ly og skjul.

Desuden er det en god idé at:

✓ Tømme sommerhuset for mad og rengøre for krummer

✓ Tømme sommerhuset for sæbe og stearinlys

✓ Hold loft, kælder og udhuse rene og ryddelige

✓ Opbevar ting vinteren over i robuste og tæt lukkede beholdere

✓ Undgå at efterlade mad/madrester udenfor

 

Hvad skal du gøre, hvis du ser en rotte?

Hvis du konstaterer rotter eller tegn på rotter, er du ansvarlig for at anmelde det til kommunen. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger, så rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.

Hvis du bruger huset i løbet af vinteren

Hold huset på ca. 10 grader

Benytter du dit sommerhus om vinteren, skal du sikre dig, at varmesystemet kan holde huset varmt, så rørene ikke sprænger. Der skal helst være en konstant minimumtemperatur på ca. 10 grader i huset. Tætte vinduer og isolerede rør er et stort plus til at holde på varmen. Desuden er en varmepumpe en god ide. 

Luft jævnligt ud

Luft jævnligt ud i sommerhuset, og lad luften cirkulere i hele huset. På den måde minimerer du risikoen for skimmelsvamp. Har du et hygrometer, skal det vise ca. 45 % om vinteren (og ca. 65 % om sommeren). 

Lås gril, havemøbler og andre udeting inde

Din grill, havemøbler, plæneklipper, paddleboard og andre udeting er kun dækket ved simpelt tyveri og hærværk i ugerne 12-42. Derfor er det en god ide fra efterårsferien i uge 42 og frem til uge 12 at låse dine ting inde. 

Tjek rørene

Tjek vandrørene – kan de holde til frostgrader? Løber de fx på loftet eller i skunken, hvor det kan blive rigtig koldt?

 

Hvis du lukker huset helt ned for vinteren

Hold tyven ude

Fjern værdigenstande, dyr elektronik og design fra sommerhuset, og træk gardinerne fra, så tyven kan se, at der ikke er noget at komme efter. Husk også at låse havemøbler, grill og andre udendørs ting væk. Gem nøgler væk, så det er besværligt for tyven at komme ud. Du kan også spærre indkørslen, så det bliver besværligt at køre hen til sommerhuset med en varebil.

Luk for vandet

Hvis du ikke skal bruge dit sommerhus i løbet af vinteren, er det en god ide at forebygge frostsprængninger. Det gør du ved at tømme alle rør for vand. Luk vandet ved hovedhanen og lad vandhanerne stå åbne både inde og ude, til de ikke løber længere. Tøm også toiletter, vaskemaskine, opvaskemaskine, cisterner og vandvarmere. Undgå lugt fra toilettet ved at stoppe en klud ned i kummen.

 

Luft ud

Luft sommerhuset godt igennem, før du lukker og slukker. Åbn husets ventiler og lad dørene stå åbne, så luften kan cirkulere i huset og minimere risikoen for skimmelsvamp. Har du et hygrometer, skal det vise ca. 45 % om vinteren (og ca. 65 % om sommeren).
 

Træk stikket

Sluk for køleskabet, træk stikket ud, vask det godt af, og lad lågen stå på klem vinteren over for at forhindre skadedyr og mug. Sluk desuden for alle elektriske apparater, bortset fra dem, der er nødvendige for sikkerheden – fx alarmsystemer og overvågningskameraer.
 

Tøm skraldespande og skabe

Fjern alle madvarer fra huset og tøm og rengør alle skraldespande for at forhindre dårligt lugt og skadedyr.

3 fordele ved GF's sommerhusforsikring

✓ Mulighed for at få dækket skader, som sker i forbindelse med, at du lejer dit sommerhus ud

✓ 0 kr. i selvrisiko på glas og sanitet og ved skadedyrsbekæmpelse

✓ Vi dækker dit indbo i sommerhuset fx ved pludselige skader og funktionsfejl på elektronik

 

Vores sommerhusforsikring byder på et hav af gode dækninger, du kan sammensætte efter dine behov. Så er du godt dækket, hvis skaden sker - både når du selv bruger huset, og når du lejer det ud.

Er der sket ændringer i dit sommerhus eller i brugen af det? Så lad os tilpasse din sommerhusforsikring, så du trygt kan læne dig tilbage og fokusere på at skabe gode minder.

 

Læs mere om GF's sommerhusforsikring