Brændsel i en sparetid

Undgå skorstensbrand i fyringssæsonen

Stigende energipriser og den store efterspørgsel på brændsel har fået mange danskere til at se sig om efter alternative energikilder og alternativt brændsel. Men det er ikke alt brandbart materiale, der er lige velegnet – og kan i værste fald være medvirkende årsag til skorstensbrand. Derfor har vi samlet nogle gode råd, så du kan forebygge skorstensbrand i fyringssæsonen:

Tilfør rigeligt luft, både når du tænder op, og når der er fuld gang i brændeovnen
Det mindsker risikoen for løbesod, og nedsætter dermed brandfaren

Hold altid spjældet åbent, mens du fyrer – også om natten
Uforbrændte røggasser kan afsætte et sodlag og dermed øge risikoen for brand

Fyr kun med tørt og rent brændsel/træ
Vådt træ afgiver mere sod, og øger dermed risikoen for brand

Brug kun brændsel, der passer til dit fyr
På DS-mærkede ovne kan du læse, hvilket brændsel ovnen er godkendt til. Er du i tvivl, så spørg din skorstensfejer.

barbecue-roasting-food-with-friends-conversing

Altid og aldrig

Tag ALDRIG en terrassevarmer eller en grill med indenfor
- det skaber stor risiko for brand og kulilteforgiftning

Husk ALTID at have installeret en røgalarm
- så du kan opdage en brand i tide

 

 

Ring 112 ved skorstensbrand

Luk af for al lufttilførsel (luftventiler, spjældet) – og ring 112. Hæld IKKE vand på skorstenen – det kan få den til at flække, så branden breder sig. Du må først bruge skorstenen igen efter en skorstensbrand, når en skorstensfejer har set på den.

Undgå tyveri af brænde og træpiller

At det er blevet dyrere at varme vores boliger op, er næppe gået nogens kolde næser forbi. Desværre betyder det, at flere oplever at få stjålet deres brændsel. Med en indboforsikring er du dækket, hvis uheldet skulle være ude. Men det får man ikke varmen af – derfor er det bedst at forebygge tyveri:
  1. Opbevar brænde og træpiller sikkert
  2. Får du leveret brænde, træpiller eller andet, så sørg for hurtigt at flytte det til et sikkert sted
  3. Sæt evt. bevægelsessensorer op udenfor
  4. Hold øje med ubudne gæster hos din nabo – så kan du være heldig at få gengældt venligheden og det gode naboskab

 

Indboforsikring

heating-season-heater-woman-with-plaid-background-selective-focus

Skruer du ned for varmen for at spare?

En løsning, der ligger lige til højrebenet for mange, når man skal spare på varmekronerne, er at skrue ned for varmen eller helt slukke for den. Måske i et enkelt rum eller en hel etage. Men det er ikke nødvendigvis en god ide, da det kan have nogle konsekvenser eller gener, der kan ende med at blive dyrere for dig end en eventuel varmeregning:

 

  1. Frostsprængninger i rør
  2. Skader på konstruktionerne
  3. Kondens, der kan lede til skimmelsvamp, fugtskader, lugtgener og luftvejsproblemer

 

Dit hus har bedst af at du har varme på. Hvis du vælger at slukke for varmen, så er det en god ide at få en VVS’er forbi, der kan tømme rørene for vand.

 

Sørg også for hver eneste dag at lufte ud med gennemtræk i 5 til 10 minutter.

Passer dine forsikringer til dine behov?

Det er altid en god ide at få tjekket dine forsikringer, når der sker store forandringer i dit liv. Det gælder også i denne tid, hvor verdenssituationen vender op og ned på hverdagen, som vi kender den.

Få et forsikringstjek, så du er rigtigt dækket, hvis skaden sker eller uheldet er ude.

 

Få et forsikringstjek