Løsøreforsikring

Løsøreforsikring til erhverv - GF Forsikring

Forsikringen dækker virksomhedens inventar i tilfælde af brand, tyveri og vandskade.

GF tilpasser løsøreforsikringen efter dit behov

Løsøreforsikringen dækker virksomhedens inventar i tilfælde af brand, tyveri og vandskade. Alle virksomheder er forskellige, og derfor sammensætter vi forsikringen efter dit behov.

Løsøreforsikringen kan indeholde:

 • Brand. Dækker blandt andet i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning.
 • Tyveri. Dækker i tilfælde af indbrud, røveri og tyveri.
 • Vand. Dækker i tilfælde af vandskade på grund af fx oversvømmelse eller storm.
 • Driftstab. Dækker dit tab, hvis du oplever stilstand i driften på grund af en skade.
 • Lønomkostning. Dækker lønudgifter til dine ansatte, hvis driften er påvirket af en skade.
 • Anden pludselig skade. Dækker pludselig skade på løsøre.
 • It-udstyr. Dækker it-udstyr i tilfælde af de fleste pludselige hændelser. Forsikringen kan udvides til at indeholde dækning i tilfælde af mistet data.
 • Glas- og kumme. Dækker skader på fx glaspartier samt kummer på toiletter og i baderum.
 • Retshjælp. Dækker omkostningerne i forbindelse med visse retstvister.
 • Netbankforsikring. Dækker virksomhedens tab på erhvervskonti i tilfælde af netbanksindbrud.
 • Køle og dybfrost for varer. Dækker skader på varer, som opbevares i køle- eller fryseanlæg.
 • Skadedyr. Dækker skader på løsøre, der er forvoldt af fx rotter, mus og møl.
 • Skilte og markiser. Dækker skader på skilte, markiser, baldakiner og lignende ved pludselig skade.
 • Maskinkasko. Dækker pludselige skader på færdigt monterede og prøvekørte maskiner.
 • Transport af varer. Dækker skader på dine varer, som sker under transport i en af dine egne biler. Dækker også transport af egne varer med fremmed fragtfører.
 • Identitetstyveri. Dækker, hvis virksomhedens identitet eller virksomhedsoplysninger bliver misbrugt.
 • Kriminalitetsforsikring. Dækker din virksomheds tab på grund af kriminalitet begået af dine ansatte.
 • Løsøre på arbejdspladser. Dækker skader forårsaget af brand, vand og indbrudstyveri fra aflåste arbejds- og lagerrum i bygninger på håndværkeres arbejdspladser i Danmark. Dækker også indbrudstyveri fra aflåste skure og opklodsede skurvogne, når de er sikret korrekt. 
 • Udvendigt driftsudstyr. Dækker fastmonteret udvendigt driftsudstyr mod storm og påkørsel. 
 • Jordskade som lejer. Dækker forurening af jord, som du kan få påbud om at oprense.
Så book et møde med din lokale erhvervsassurandør.