Løsøreforsikring

Forsikringen dækker virksomhedens inventar bl.a. i tilfælde af brand, tyveri og vandskade.

GF tilpasser løsøreforsikringen efter dit behov

Løsøreforsikringen dækker virksomhedens inventar i tilfælde af brand, tyveri og vandskade. Alle virksomheder er forskellige, og derfor sammensætter vi forsikringen efter dit behov.

Hos GF Forsikring kan du tilpasse din løsøreforsikring til dine behov

Løsøreforsikringen kan indeholde:

 • Brand. Dækker blandt andet i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning.
 • Tyveri: Dækker i tilfælde af indbrud, røveri og tyveri.
 • Vand: Dækker i tilfælde af vandskade på grund af fx oversvømmelse eller storm.
 • Driftstab: Dækker dit tab, hvis du oplever stilstand i driften på grund af en skade. Det er muligt at udvide driftstabsdækningen med dækning for meromkostninger og lønomkostninger.
 • Anden pludselig skade: Dækker pludselig skade på løsøre.
 • It-udstyr: Dækker it-udstyr i tilfælde af de fleste pludselige hændelser, og efterfølgende visse meromkostninger, som følge af hændelsen. Derudover dækkes også udgifter til retablering af data, hvis det er som følge af en pludselig hændelse.
 • Glas og kumme: Dækker skader på fx glaspartier samt kummer på toiletter og i baderum.
 • Retshjælp: Dækker omkostningerne i forbindelse med visse retstvister.
 • Netbankforsikring: Dækker virksomhedens tab på erhvervskonti i tilfælde af netbanksindbrud.

 • Køle og dybfrost for varer: Dækker skader på varer, som opbevares i køle- eller fryseanlæg.
 • Skadedyr: Dækker skader på løsøre, der er forvoldt af rotter, mus og møl.
 • Skilte og markiser: Dækker skader på skilte, markiser, baldakiner og lignende ved pludselig skade.
 • Maskinkasko: Dækker pludselige skader på færdigt monterede og prøvekørte maskiner.
 • Transport af varerDækker skader på dine varer, som sker under transport i en af dine egne biler. Dækker også transport af fremmede varer, så længe der ikke er tale om transport mod betaling.
 • IdentitetstyveriDækker, hvis virksomhedens identitet eller virksomhedsoplysninger bliver misbrugt.
 • Kriminalitetsforsikring: Dækker din virksomheds tab på grund af kriminalitet begået af dine ansatte.
 • Løsøre på arbejdspladser: Dækker skader forårsaget af brand, vand og indbrudstyveri fra aflåste arbejds- og lagerrum i bygninger på håndværkeres arbejdspladser i Danmark. Dækker også indbrudstyveri fra aflåste skure og opklodsede skurvogne, når de er sikret korrekt. 
 • Udvendigt driftsudstyr: Dækker fastmonteret udvendigt driftsudstyr mod storm og påkørsel. 
 • Jordskade som lejer: Dækker bl.a. udgifter til oprensning og fjernelser af forurenet jord, som du kan få påbud om at oprense som følge af en skade på bygning eller løsøre, og hvor det pålægges dig at udrede udgifterne til oprydningen.
man-holding-clipboard-medium-shot
Så book et møde med din lokale erhvervsassurandør.

*Vil du alligevel ikke kontaktes, så kan du trække dit samtykke tilbage via formularen her.

Læs hvordan vi behandler dine oplysninger i GF Forsikrings persondatapolitik.