Erhvervsbilforsikring

Forsikringen dækker den erhvervsbil, du bruger i din virksomhed. 

GF tilpasser forsikringen efter dit behov

Vores erhvervsbilforsikring kan tilpasses efter dit behov med mange forskellige tilvalgsdækninger. Den endelige forsikring sammensætter du selv i samarbejde med din erhvervsassurandør.

Din erhvervsbilforsikring kan indeholde:

  • Ansvarsforsikring. Forsikringen er lovpligtig og dækker det erstatningsansvar, du har som ejer af bilen.
  • Kasko. Dækker fx tyveri, hærværk, brand, retshjælp og reparation efter uheld.
  • Friskade. Dækker brand, eksplosion, lynnedslag, røveri, tyveriforsøg, seriehærværk, nedstyrtende genstand og påkørsel af dyr.
  • Udvidet glas. Skulle du være uheldig og få en glasskade fx som følge af, at bilen bliver ramt af en nedstyrtende genstand, bliver du ikke opkrævet nogen selvrisiko, hvis glasset kan repareres. Er det nødvendigt at udskifte glasset opkræves du i stedet en fast lav selvrisiko. 
  • Førerplads. Når du har valgt førerplads, er du som fører af bilen og enhver anden, der kører din bil, sikret ved solouheld under kørsel og ved ind- og udstigning, hvis der ikke kan opnås erstatning fra anden side, fx en arbejdsskade. Førerplads indeholder bl.a. dækning for varigt men, erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste. 
  • Autoulykke. Dækker, hvis bilens fører og op til 8 passagerer kommer til skade i et trafikuheld.
  • Værdiforringelse. Giver mulighed for kompensation, hvis bilen taber værdi efter en større skade, hvor reparationsudgifterne overstiger 11.717 kr. (2017) inkl. moms. Erstatningen udgør 10 % af skadeudgiften inkl. moms og kan højst udgøre 35.148 kr. (2017). Dækningen gælder i hele forsikringens løbetid.
  • Bilafsavn. Dækker udgifter til lejebil, hvis din bil bliver stjålet eller totalskadet.
  • Afleveringsforsikring ved leasing. Dækker skader på leasingbil ved aflevering af bilen.
Så book et møde med din lokale erhvervsassurandør.