Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring til erhverv - GF Forsikring

Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade, mens de er på arbejde. 

Forsikringen dækker følgende: 

  • Udgifter til behandling og genoptræning som fx fysioterapi samt medicin
  • Erstatning ved tab af erhvervsevne
  • Erstatning ved varigt mén
  • Erstatning til de efterladte ved dødsfald

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig

Du skal have en arbejdsskadeforsikring, når du har en virksomhed med ansatte. Det gælder også, hvis du kun bruger fx vikarer eller løsansatte, eller hvis dine medarbejdere er frivillige. 

Du kan udvide forsikringen med: 

  • Arbejdsulykkesforsikring til indehavere og ægtefæller i personligt ejet selskab og I/S

Denne udvidelse indeholder de samme dækninger som den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men dækker fx ægtefæller og indehaver på samme vilkår som de ansatte. 

Så book et møde med din lokale erhvervsassurandør.