Anmeld skade på din retshjælpsforsikring

Hvis du bliver involveret i en retssag som erhvervsdrivende, kan der være mulighed for at få dækket sagsomkostninger af din retshjælpsforsikring, som er knyttet til din erhvervsforsikring.

Det er din advokat, der skal anmelde sagen til os, du skal blot give advokaten dit policenummer.

Sagen skal altid anmeldes skriftligt til os. Du vælger selv, hvilken advokat der skal føre din sag. Advokaten søger retshjælpsdækning på dine vegne.

På mail kan advokaten indsende anmeldelsen til retshjaelp@gfforsikring.dk

Retshjælpsansøgningen kan også sendes med post til:

GF Forsikring
Jernbanevej 65
5210 Odense NV
Att. Retshjælp

Er du i tvivl om noget? Så ring til os på tlf. 72 24 43 00.