Forsikring til kørende maskiner

Du kan bruge vores forsikring til kørende maskiner til at forsikre en lang række forskellige maskintyper i din virksomhed, fx en gravemaskine eller en minigraver. Din erhvervsassurandør fra GF  forsikringen sørger i samarbejde med dig for, at forsikringen bliver sammensat, så den matcher dit behov.

GF tilpasser forsikringen efter dit behov

Forsikringen til kørende maskiner kan indeholde følgende:

  • Brand: Dækker i tilfælde af brand, lynnedslag eller eksplosion.
  • Brand, tyveri og vand: Dækker i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion,tyveri samt vand- og stormskade.
  • Kasko: Dækker fx, hvis din maskine bliver stjålet eller er udsat for hærværk.
  • Kørselskasko: Dækker skader, der sker under kørsel, skade som følge af brand, lynnedslag og eksplosion samt pludselig skade, når maskinen opholder sig i en bygning, der bliver beskadiget
  • Maskinafsavn: Betyder, at du får dækket udgifter til leje af tilsvarende maskine under reparation af en dækningsberettiget skade med mindre, du kun har tegnet Brand.
  • Motoransvar: Dækker dit erstatningsansvar, hvis maskinen forvolder skader på andre personer eller andres ting.
  • Maskinkasko: Dækker de fleste skader på maskinen, som fx mekanisk skade i motoren. Dækker dog ikke skader, som opstår, hvis du bruger maskinen forkert eller ikke vedligeholder den korrekt.
Så book et møde med din lokale erhvervsassurandør.