Erhvervsbygningsforsikring

Du skal have en erhvervsbygningsforsikring, hvis du ejer den bygning, du driver din virksomhed fra.

GF tilpasser forsikringen efter dit behov

Erhvervsbygningsforsikringen dækker i tilfælde af brand, vandskade, stormskade og andre pludselige skader. Alle bygninger er forskellige, og derfor sammensætter vi forsikringen efter dit behov.

Erhvervsbygningsforsikringen kan indeholde:

 • Brand:Dækker blandt andet i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion eller kortslutning.
 • Anden bygningsbeskadigelse: Dækker skader efter blandt andet indbrud, hærværk, vand- og stormskade.
 • Hus- og grundejeransvar: Dækker, hvis du som ejer af bygningen bliver stillet over for et erstatningskrav.
 • Flytteret: Betyder, at du får fuld erstatning, hvis din bygning bliver genopført på et andet sted end forsikringsstedet.
 • Udvidet restværdi: Betyder, at du kan få nedrevet de sidste rester af din bygning efter en stor skade og få genopført en ny bygning.
 • Glas og kumme: Dækker skader på fx glaspartier samt kummer på toiletter og i baderum.
 • Svamp og insekt: Dækker skader på grund af træødelæggende svampe og insekter, fx svampeskade i gulvkonstruktionen.
 • Stikledning: Dækker fejl i kabler til el, bredbånd, tv, telefon og lignende uden for bygningen samt funktionsfejl og brud i vand- og kloakledninger.
 • Rørskade: Dækker skader i skjulte rør og fejl i kabler inde i bygningen.
 • Skal du have forsikret beboelsesejendomme, kan forsikringen udvides med: 

 • Retshjælp. 
 • Bestyrelsesansvar. 
 • Udvidet bolig. 
 • Så book et møde med din lokale erhvervsassurandør.