Erhvervsbygningsforsikring

Du skal have en erhvervsbygningsforsikring, hvis du ejer den bygning, du driver din virksomhed fra.

GF tilpasser forsikringen efter dit behov

Erhvervsbygningsforsikringen dækker i tilfælde af brand, vandskade, stormskade og andre pludselige skader. Alle bygninger er forskellige, og derfor sammensætter vi forsikringen efter dit behov.

Hos GF Forsikring kan du tilpasse din erhvervsbygningsforsikring til dine behov

Erhvervsbygningsforsikringen kan indeholde:

 • Brand:Dækker blandt andet i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion eller kortslutning.
 • Anden bygningsbeskadigelse: Dækker skader efter blandt andet indbrud, hærværk, vand- og stormskade.
 • Hus- og grundejeransvar: Dækker, hvis du som ejer af bygningen bliver stillet over for et erstatningskrav.
 • Flytteret: Betyder, at du får fuld erstatning, hvis din bygning bliver genopført på et andet sted end forsikringsstedet.
 • Udvidet restværdi: Betyder, at du kan få nedrevet de sidste rester af din bygning efter en stor skade og få genopført en ny bygning.
 • Glas og kumme: Dækker skader på fx glaspartier samt kummer på toiletter og i baderum.
 • Svamp og insekt: Dækker skader på grund af træødelæggende svampe og insekter, fx svampeskade i gulvkonstruktionen.
 • Stikledning: Dækker fejl i kabler til el, bredbånd, tv, telefon og lignende uden for bygningen samt funktionsfejl og brud i vand- og kloakledninger.
 • Rørskade: Dækker skader i skjulte rør og fejl i kabler inde i bygningen.
 • Skal du have forsikret beboelsesejendomme, kan forsikringen udvides med: 

 • Retshjælp. 
 • Bestyrelsesansvar. 
 • Udvidet bolig. 
 • Så book et møde med din lokale erhvervsassurandør.

  *Vil du alligevel ikke kontaktes, så kan du trække dit samtykke tilbage via formularen her.

  Læs hvordan vi behandler dine oplysninger i GF Forsikrings persondatapolitik.