Anmeld skade på din arbejdsskadeforsikring

Arbejdsulykke

Er der tale om en personskade, skal du anmelde arbejdsulykken via EASY på virk.dk.

Særligt om dødsfald

Hvis en af dine ansatte dør på arbejdspladsen, skal du underrette Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om dødsfaldet inden for 48 timer på tlf. 2042 6397. Herudover skal dødsfaldet også anmeldes til GF Forsikring samt anmeldes som en arbejdsulykke via EASY på virk.dk.

Brilleskade

Er der tale om skade på briller eller kontaktlinser, skal du anmelde skaden direkte til os. Du anmelder skaden ved at udfylde denne formular og returnere den pr. mail til arbejdsskade@gfforsikring.dk eller pr. post.

Akut krisehjælp

Hvis der er sket en meget alvorlig og akut arbejdsulykke, kan dine medarbejdere altid få støtte og hjælp af en krisepsykolog til at håndtere hændelsen her og nu.

Kontakt GF Forsikring indenfor åbningstiden fra kl. 8.30 til 16 på tlf. 7224 4030. Udenfor normal åbningstid skal du kontakte SOS International på tlf. 3848 8120.

Kontakt 

Du kan altid kontakte os på vores direkte nummer tlf. 7224 4030 eller sikker mail: arbejdsskade@gfforsikring.dk