Ordinær inspektion fra Finanstilsynet

 

 

Finanstilsynet var på ordinær inspektion på GF Forsikrings hovedkontor i foråret 2017 og er nu vendt tilbage med den endelige redegørelse.
Finanstilsynet havde generelt ingen bemærkninger til vores forretning.

Vi har modtaget to påbud, som nu begge efterleves. Justeringen i beregningen af solvensdækningen viste sig at være af mindre betydning,
og solvensdækningen blev efterfølgende justeret fra 226 % til 222 % pr. 31/3 2017.


Se Finanstilsynets redegørelse


Odense, marts 2018