Velkommen hos GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet

Om GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring. Klubben har eksisteret siden 1995. Forsikringsklubben er en selvstændig økonomisk enhed med egen bestyrelse og vedtægter. Når du tegner en bilforsikring, bliver du samtidig medlem af GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. Du betaler et indskud på kr. 100. GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet køber aktier i GF. Til dækning af klubbens interne administrationsomkostninger opkræves et årligt kontingent på 100 kr., dette opkræves sammen med bilforsikringspræmien hvert år. Læs mere om klubsystemet og vores organisation her


Hvem kan blive medlem eller tegne forsikringer
Du kan blive medlem af 

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet som tjenstgørende samt ikke tjenstgørende officer i Forsvaret og ved Beredskabskorpset, som kadet ved officersskolerne eller hvis du er reserveofficerer. Vi er også målrettet mod ægtefæller og pensionister fra samme kreds.

Til GF Forsikrings klare mål: "At tilbyde de bedst mulige forsikringsdækninger til den lavest mulige pris" - kan vi tilføje at forsikringsklubbens mål er; "At yde vores medlemmer den bedst mulige service og rådgivning, både når forsikringen skal tegnes, og når skaden er sket". Som forsikringsklub skal vi være bevidste om, at vore medlemmer samtidig er vores arbejdsgivere - dette stiller lidt større krav til os.

 

Skaf nye kunder og få rabat