Medlemskabet-topbanner-1400x400

Et medlemskab med overskud til hinanden

Nu udvider vi medlemskabet med flere fordele for alle

Hidtil har GF-medlemskabet været forbeholdt kunder med bilforsikring, men fremover gælder det alle kunder over 18 år. Det betyder, at alle får adgang til fordelene i GF. 

Fra 1. januar 2021 får du tre ekstra dækninger, der er knyttet til dit medlemskab og derfor vil gælde, uanset hvilke forsikringer du har: 


Øget tryghed på nettet:
 GF hjælper dig med at få fjernet falske profiler på internettet. 

Hjælp ved identitetstyveri: GF giver dig hjælp, hvis du bliver udsat for identitetstyveri.

Psykologisk krisehjælp: GF tilbyder gratis psykologhjælp, hvis du bliver udsat for en alvorlig ulykke.

Introduktion til medlemskabet

Som medlem af en forsikringsklub i GF får du:

  • - Gode forsikringer med overskudsdeling
  • - Personlig rådgivning fra dit klubkontor
  • - Medlemskab med indflydelse og fælles fordele.

 

Du kan læse mere om GF’s tre medlemsløfter og se videoen om medlemskabet her på siden.

Alle medlemmer får fra 1. januar 2021 tre ekstra dækninger, som gælder, uanset hvilke forsikringer du har hos os:

  • - Øget tryghed på nettet: GF hjælper dig med at få fjernet falske profiler på internettet
  • - Hjælp ved identitetstyveri: GF giver dig hjælp, hvis du bliver udsat for identitetstyveri
  • - Psykologisk krisehjælp: GF tilbyder dig gratis psykologhjælp efter en alvorlig ulykke.

 

De ekstra medlemsfordele fra 1. januar 2021 vil fremgå af Mit GF i december 2020.Har du en indboforsikring i GF, har du allerede i dag adgang til hjælp ved identitetstyveri (id-sikring).

Som medlem får du adgang til en række fordele for dig, din familie, din bolig og din bil. Vi udvider løbende medlemsfordelene i dialog med medlemmerne.

Du kan altid finde et aktuelt overblik på Mit GF.

Der sker ingen ændringer i dine forsikringsdækninger og overskudsdeling.

Dine forsikringer fortsætter uændret med de samme dækninger og priser som hidtil. Hvert år vil vi fortsat dele overskuddet, som automatisk bliver trukket fra prisen på dine forsikringer. Overskudsdelingen på bilforsikringen vil fortsat blive opgjort blandt medlemmerne i klubben, mens overskudsdelingen på alle andre forsikringer fortsat opgøres på landsplan.

Nej. Har du en bilforsikring i GF Forsikring, er du allerede medlem af en forsikringsklub i dag.

Alle andre privatkunder over 18 år og alle erhvervskunder bliver automatisk medlemmer fra 1. januar 2021.

Du bliver automatisk medlem, når du fylder 18. Er du under 18 år og har din egen forsikring, fx en knallertforsikring, vil medlemskabet fremgå af dine betingelser, når din forsikring skal fornys første gang, efter du er fyldt 18 år.

Det kræver ikke noget af dig.

Som medlem får du automatisk adgang til alle medlemsfordele på lige fod med alle andre medlemmer.

Du har samtidig stemmeret ved klubbens generalforsamling, Det er selvfølgelig helt frivilligt, om du vil gøre brug af denne mulighed for indflydelse.

Du er medlem af den forsikringsklub, som du tegnede dine forsikringer igennem. Navnet på din forsikringsklub fremgår af det brev, du har fået fra os om medlemskabet. Du kan også finde oplysninger om din klub på Mit GF.

Hvis du – ud over dine almindelige private forsikringer – har en veteranbil/MC eller klassisk bil/MC gennem forsikringsklubben GF Veteran, er du også medlem af denne klub.

Dit medlemskab koster et mindre beløb, som går til at dække din forsikringsklubs løbende administrationsomkostninger.

Beløbet fastsættes af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Vi har oplyst den månedlige pris for dit medlemskab i 2021 i det brev, vi har sendt til dig om medlemskabet.

Medlemskabet opkræves sammen med én af dine forsikringer: Bil, indbo, ulykke eller hus. Har du erhvervsforsikringer, opkræves medlemskabet sammen med én af følgende forsikringer: Erhvervsbil, løsøre, arbejdsskade, erhvervsbygning eller erhvervs- og produktansvar.

Har du ikke en af ovennævnte forsikringer hos os, koster medlemskabet ikke noget.

Medlemskabet er knyttet til den person eller virksomhed, hvis navn forsikringen står i. Hvis jeres forsikringer står i én persons navn, vil I derfor kun have et medlemskab.

Hvis fx jeres bil står i dit navn, men familiens øvrige forsikringer står i din samlevers navn, vil I have to medlemskaber. Det betyder, at der kommer to indkaldelser til generalforsamling i forsikringsklubben, hvor I har to stemmer.

Alle medlemsfordele gælder for alle forsikrede i husstanden, uanset hvor mange medlemskaber, I har. Forskellen er kun, om I har en eller flere stemmer til generalforsamlingen.

For at stille alle medlemmer lige, har vi fra 30. april 2020 afskaffet medlemsindskuddet, som var et engangsbeløb på 100 kroner, man betalte, når man købte en bilforsikring i GF.

Medlemsindskuddet har kun været gældende for bilforsikringen.

Har du købt din bilforsikring efter 30. april 2020, har du ikke betalt medlemsindskud, og du har derfor ikke penge til gode. Har du købt din bilforsikring før 30. april 2020, får du automatisk dit tidligere indbetalte beløb modregnet, når du skal betale din bilforsikring i 2021.

Er din nuværende bilforsikring ikke i kraft 1. januar 2021, skal du selv anmode om at få indskuddet tilbagebetalt via din forsikringsklub.

Det er gennem din forsikringsklub, at du er med til at eje dit forsikringsselskab. Der er i alt 36 forsikringsklubber. Klubberne er selvstændige erhvervsdrivende foreninger, der – sammen med GF Fonden – ejer GF Forsikring a/s.

Som medlemsejet selskab skal vi ikke tjene penge til aktionærer. Det er derfor, vi deler overskuddet med dig som medlem. Hvert år vil vi fortsat dele overskuddet, som automatisk bliver trukket fra prisen på dine forsikringer.

GF Forsikring a/s er et 100 % danskejet forsikringsselskab, og sammen med vores snart mere end 300.000 medlemmer arbejder vi hver dag for at skabe overskud til hinanden.

Næste gang din forsikring fornys i 2021, vil det fremgå af dine policer og forsikringsbetingelser, at medlemskab af en forsikringsklub er en forudsætning for at have forsikringer i GF.

Forudsætningen for medlemskabet finder du beskrevet i forsikringsbetingelserne, under punktet Medlemskab. Herunder kan du læse den fulde tekst om medlemskab, som den vil fremgå af dine opdaterede forsikringsbetingelser.

Medlemskab
For at købe og opretholde en forsikring i GF Forsikring kræves medlemskab af en forsikringsklub. Endvidere kræves det, at forpligtelserne over for klubben er overholdt. Læs mere om medlemskabet på gfforsikring.dk/medlem. Hvis forsikringstagers medlemskab af forsikringsklubben ophører, kan GF Forsikring opsige forsikringen.

Medlemskabet er fremover en forudsætning for at have forsikringer og få overskudsdeling i GF.

Ønsker du ikke at være medlem, skal du give os besked, inden medlemskabet træder i kraft, så vi kan annullere dine forsikringer.

Har du en lovpligtig ansvarsforsikring, kan den ikke annulleres, før vi har bekræftelse på, at der er tegnet en forsikring i andet forsikringsselskab.

På husforsikringen er vi desuden forpligtet til at opretholde din branddækning, indtil vi har fået besked fra dit nye selskab om, at du har dækning der.

 Hjulet


Som medlem af GF får du altid: 

 Sparegris

Gode forsikringer med overskudsdeling 

Du får overskudsdeling på alle forsikringer. Det sker efter det gode gamle solidariske GF-princip: Jo færre skader, jo billigere bliver forsikringen for medlemmerne.

 Hjerte 

Personlig rådgivning fra dit klubkontor

Du er fast tilknyttet en lokal forsikringsklub. Her giver vi dig nærværende rådgivning og er klar til at hjælpe, når du har brug for det, uanset om det er på telefon, online eller på kontoret.

 Thumbs

Medlemskab med indflydelse og fælles fordele

Du er en del af et medlemsejet selskab med et stærkt fællesskab, hvor din mening tæller. Du får ekstra dækninger og fordele til dig selv, din familie, din bolig og din bil – og hjælp til forebyggelse.

 Bedst i test 

Vi arbejder for dig

Som medlemsejet forsikringsselskab er vi sat i verden for at tjene medlemmernes interesser. Vi er derfor stolte over, at Forbrugerrådet har kåret GF’s samlede forsikringspakke med indbo, ulykke, hus og bil som ”Bedst i test” i magasinet Tænk Penge.

 

Det allervigtigste er dog, at du er tilfreds. Er der noget, vi kan hjælpe med i forhold til dine forsikringer, sidder vi som altid klar på telefon 72 24 40 15 eller medlem@gfforsikring.dk