Forsinket eller bortkommet bagage

 

Er din bagage forsinket eller bortkommet? Sådan dækker vi på din rejse-/indboforsikring 

Er din bagage forsinket eller bortkommet under en flyrejse, skal du kontakte flyselskabet eller flyselskabets handling Agent i lufthavnen. Du skal udfylde en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Husk at gemme PIR-rapporten, som du skal indsende sammen med din efterfølgende anmeldelse til GF Forsikring.

På rejsen (forsinket bagage) - Rejseforsikring

Er du på ferierejse, og er din bagage forsinket i mere end 5 timer i forhold til dit ankomsttidspunkt uden for Danmark, erstatter vi rimelige og nødvendige udgifter til indkøb af erstatningstøj og toiletartikler, således at du har mulighed for at fortsætte din rejse. På mitgf.dk kan du finde dine rejseforsikringsvilkår, hvor du bl.a. kan læse mere om, hvilke maks summer, der gælder for din rejseforsikring i tilfælde af bagageforsinkelse.

For at opnå dækning for dine erstatningskøb er det vigtigt, at du gemmer kvitteringer for dine erstatningskøb. Dine kvitteringer og PIR-rapporten skal indsendes sammen med din anmeldelse efter hjemkomst. Du kan nemt og hurtigt anmelde din skade digitalt direkte hos SOS International A/S. På den måde slipper du for unødvendige mellemled i processen, og får hurtigere din erstatning udbetalt. Du kan anmelde din bagageforsinkelse her.

Skyldes forsinkelsen af din bagage strejke

Bagageforsinkelse, som skyldes strejke, er ikke dækket af en rejseforsikring. Du vil dog formentlig være berettiget til kompensation fra flyselskabet. Du kan læse mere om dine rettigheder hos Trafikstyrelsen.

Efter hjemkomst (Bortkomst af indskrevet rejsegods) – Indboforsikring

Generelt regnes bagage, der ikke er kommet frem inden 21 dage, som bortkommet.

Det er som udgangspunkt flyselskabet, der yder erstatning for den bortkomne bagage, men du kan altid søge erstatning via din indboforsikring. Det er dog vigtigt, at den bortkomne bagage altid meldes til flyselskabet først.

Du kan ikke både opnå erstatning fra flyselskabet og indboforsikringen for bortkommet bagage, og du skal først rette henvendelse til os, når flyselskabet har anerkendt, at den indskrevne bagage er bortkommet i deres varetægt. Du kan anmelde din bortkomstskade her.