Sådan undgår du skybrudsskade

Sådan skal du gøre, hvis der varsles skybrud i dit område.

Undgå skybrudsskade
Her og nu – når der er varslet skybrud

 • Luk døre/døråbninger og kældervinduer, luk udluftningskanaler til kældre og krybekældre med krydsfinerplader.
 • Tjek, at de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af fx blade, grene og kviste.
 • Tjek også, at tagrender er rensede og nedløbsrør ikke er stoppede.
 • Luk vinduer - specielt tagvinduer (skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer er ikke dækket).
 • Gå din kælder igennem, og fjern ting fra gulvet (bor du i et risikoområde for opstigende kloakvand, er det bedst at undgå tæpper og trægulve i kældre).
 • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset.
 • Hav sandsække klar. Du kan lukke toilettet med nogle klude i en plasticpose og placere en tung sandsæk ovenpå, hvis der begynder at stige vand op.
 • Sæt evt. forseglingstape på døre og vinduer, som forhindrer vand i at trænge ind. Brug rabatkoden ''GF'' og få 10 % rabat.
 • Sæt evt. vandsikringsprop på afløbet, som beskytter alle tilgangene til gulvafløbet, herunder bl.a. vaskemaskine, bad og håndvask. Brug rabatkoden ''GF'' og få 10 % rabat.
 
Når skybruddet er slut
 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er
 • Flyt ting væk, der står i vand
 • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Få hjælp fra GF's samarbejdspartnere SSG eller Dansk Bygningskontrol.
 • Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis de ikke hurtigt bliver tørre, risikerer du angreb af skimmelsvamp.
 • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt.
 
Langsigtede løsninger før skybrud
 • Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade osv.
 • Overvej at lægge dræn om kælderen, hvis der ofte trænger vand gennem kældervæggen
 • Det kan være nødvendigt at omlægge flisearealer udenom huset, så vandet kan løbe bedre væk.
 • Har du en kælder og /eller ligger dit hus meget lavt i forhold til det øvrige terræn, vil det derfor være en god ide, at installere et højvandslukke (tilbageløbsstop) eller vandalarm.
 • Kontakt en kloakmester, hvis du har problemer med afløb som almindelig vedligeholdelse ikke løser.
 
Få rabat, når du forebygger skade
Kontakt en GF-rådgiver, og hør mere om dine muligheder for at få rabat på din husforsikring, når du forebygger vandskade: 70 13 80 80
 
 
Kilder: Forsikring & Pension, GF Forsikring