Sådan undgår du skybrudsskade

  Undgå skybrudsskade

  Sådan skal du gøre, hvis der varsles skybrud i dit område

   

  Her og nu – når der er varslet skybrud
  • Luk døre/døråbninger og kældervinduer, luk udluftningskanaler til kældre og krybekældre med krydsfinerplader.
  • Tjek, at de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af fx blade, grene og kviste.
  • Tjek også, at tagrender er rensede og nedløbsrør ikke er stoppede.
  • Luk vinduer - specielt tagvinduer (skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer er ikke dækket).
  • Gå din kælder igennem, og fjern ting fra gulvet (bor du i et risikoområde for opstigende kloakvand, er det bedst at undgå tæpper og trægulve i kældre).
  • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset.
  • Hav sandsække klar. Du kan lukke toilettet med nogle klude i en plasticpose og placere en tung sandsæk ovenpå, hvis der begynder at stige vand op.
  • Sæt evt. forseglingstape på døre og vinduer, som forhindrer vand i at trænge ind. Brug rabatkoden ''GF'' og få 10 % rabat.
  • Sæt evt. vandsikringsprop på afløbet, som beskytter alle tilgangene til gulvafløbet, herunder bl.a. vaskemaskine, bad og håndvask. Brug rabatkoden ''GF'' og få 10 % rabat.
   
  Når skybruddet er slut
  • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er
  • Flyt ting væk, der står i vand
  • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Få hjælp fra GF's samarbejdspartnere SSG eller Dansk Bygningskontrol.
  • Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis de ikke hurtigt bliver tørre, risikerer du angreb af skimmelsvamp.
  • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt.
   
  Langsigtede løsninger før skybrud
  • Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade osv.
  • Overvej at lægge dræn om kælderen, hvis der ofte trænger vand gennem kældervæggen
  • Det kan være nødvendigt at omlægge flisearealer udenom huset, så vandet kan løbe bedre væk.
  • Har du en kælder og /eller ligger dit hus meget lavt i forhold til det øvrige terræn, vil det derfor være en god ide, at installere et højvandslukke (tilbageløbsstop) eller vandalarm.
  • Kontakt en kloakmester, hvis du har problemer med afløb som almindelig vedligeholdelse ikke løser.
   
  Få rabat, når du forebygger skade
  Kontakt en GF-rådgiver, og hør mere om dine muligheder for at få rabat på din husforsikring, når du forebygger vandskade: 70 13 80 80
   
   
  Kilder: Forsikring & Pension, GF Forsikring
  Anmeld skade
  Har du fået en skade forårsaget af skybrud?