Sorry, your browser does not support inline SVG.
MitGF

Vores organisation

GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, bygget op omkring selvstændige forsikringsklubber med egen skadegruppe på bilforsikringen. Dette ejerskab gør GF Forsikring til noget ganske særligt i forsikringsbranchen.


Eneaktionær i GF Forsikring a/s er GF Medlemsselskabet a/s, der er ejet af GF Fonden og forsikringsklubberne.

GF Fonden er stiftet af forsikringsklubberne og har til formål at sikre, at selskabet forbliver et selvstændigt dansk forsikringsselskab og godkende tilførsel af ekstern kapital, hvis der mod forventning skulle blive brug for det. Aktiemajoriteten vil dog til hver en tid tilhøre klubberne og GF Fonden.

Forsikringsklubberne er det fundament, som GF Forsikring hviler på. De har til formål at formidle selskabets produkter og varetage medlemmernes interesser over for selskabet. De enkelte forsikringsklubber har aktier i forhold til antal medlemmer. Forsikringsklubberne køber en aktie i GF Medlemsselskabet for hvert medlem, der har indbetalt 100 kr. i indskud til forsikringsklubben.

Det er forsikringsklubberne, der har den daglige kontakt til kunderne, både når forsikringerne tegnes, og når kunderne løbende serviceres.

GF Forsikring har tilladelsen til at drive forsikringsvirksomhed, og det er her kunderne er forsikret. Det er derfor GF Forsikrings kapital, der sikrer kundernes økonomiske tryghed i tilfælde af skade. Samarbejdet mellem klubberne og selskabet er reguleret i en samarbejdsaftale.

GF Forsikring er moderselskab til datterselskaberne GF Ejendomsselskab a/s og GF It a/s, der begge er 100 pct. ejet af GF Forsikring. GF Ejendomsselskabet ejer GF Huset, der udlejes til GF Forsikring. GF It varetager investeringer i it-systemer og udlejer disse til GF Forsikring.