Udgifter til behandling

Hvis du kommer ud for en ulykke, som kræver behandling hos fx fysioterapeut eller kiropraktor, vil den erstatning, som du kan opnå i forbindelse med behandlingerne, være afhængig af, hvilken behandler du vælger.

For at få behandlingsudgifter erstattet skal du have dækning for varigt men, og der skal være tale om, at ulykken er dækningsberettiget. Se nærmere i betingelserne for din ulykkesforsikring nr. 20-7 i punkterne 64.12, 64.13 og 64.14.

Hvis behandleren har et ydernummer, og du har lægehenvisning til fysioterapeut
Erstatningens størrelse afhænger af om behandleren har overenskomst med den offentlige sygesikring, og om du har en lægehenvisning til behandlingen. Det honorar, som en kiropraktor og lægehenvist fysioterapeut skal have, erstatter GF fuldt ud, hvis behandleren har et såkaldt ydernummer.

Hvis behandleren ikke har ydernummer
Vælger du en fysioterapeut eller en kiropraktor, der ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring (dvs. intet ydernummer), og har du ikke lægehenvisning til fysioterapeut, er det nødvendigt for dig at få GF Forsikrings accept af behandlingen for at få dækket behandlingsudgifterne.

I skemaet nedenfor kan du se, hvilken erstatning du kan få pr. behandling, hvis du benytter en behandler, der ikke har ydernummer, og du ikke har lægevisning til fysioterapeut. Skemaet viser kun de mest almindelige behandlinger. Oplysninger om andre behandlinger og priser samt tilskud kan du få hos din fysioterapeut, kiropraktor eller hos GF.


Priser pr. 1. april 2016 

 

 Tilskud fra den
 offentlige sygesikring
 

Del af behandlingshonorar, som du får erstattet.

Tilskuddet fra den offentlige sygesikring er fratrukket i honoraret.


 Kiropraktor:

 - første behandling


108,00 kr. pr. behandling

 
345,00 kr. pr. behandling 

 

 Kiropraktor:

 - efterfølgende behandling og tillægsydelse

 

  

 41,00 kr. pr. behandling 

 

 

 298,00 kr. pr. behandling

 

 

Kiropraktor:

- efterfølgende behandling

 

 

 

41,00 kr. pr. behandling

 

 

 

185,00 kr. pr. behandling

 

 

 Fysioterapeut:

 - første behandling

 

  

169,93 kr. pr. behandling 

 

 

  

262,47 kr. pr. behandling  

 

 

 Fysioterapeut:

 -efterfølgende behandlinger

 

 

 

 108,05 kr. pr. behandling 

 

 

 166,89 kr. pr. behandling

 

Udgifterne til behandling erstattes, indtil mengraden er fastsat. Dog dækkes behandlingsudgifter højest i 12 måneder regnet fra skadesdatoen.